Hvozdecký desetiboj

Poslankyně Helena Langšádlová přijala milé pozvání a ve čtvrtek 21. 6.2012 se účastnila soutěžního klání, které se konalo v areálu Centra služeb Hvozdy.