Neformální setkaní zástupců neziskových organizací

Poslankyně Helena Langšádlová přijala pozvání a vystoupila na setkání představitelů nestátních neziskových organizací z oblasti náhradní rodinné péče.