Podpora exportu je tvorbou pracovních míst

Stále slyšíme, že vláda jen škrtá, ale neprovádí prorůstová opatření. Hodně lidí si neuvědomuje, že vláda malé, otevřené a na export zaměřené ekonomiky má jen málo nástrojů, které mohou hospodářství efektivně pomoci. Určitě k nim nepatří podpora spotřeby domácností na dluh, která se z větší části rozplyne v dovozu a podpoří se tak pracovní místa v zahraničí. Kromě snižování administrativy, udržování vyrovnaných veřejných rozpočtů či podpory vědy a výzkumu má smysl snad jen podpora exportu.