Unikátní úřad za 37 milionů

SERIÁL LN o přebujelé byrokracii za stamiliony představuje Ústav územního rozvoje

PRAHA Odborné konzultace v oblasti stavebního práva, především územního plánování. To je hlavní náplň instituce, na jejíž chod přispívá stát ročně částkou blížící se čtyřiceti milionům. Přesto nemají legislativci o Ústavu územního rozvoje většinou ani potuchy. A k jeho nezbytnosti jsou skeptičtí.