Všem obcím Středočeského kraje

Praze dne 6.2.2012

Předmět: STAROSTOVÉ, NENECHÁME VÁS VE ŠTYCHU – odborné připomínky k nabídkovému řízení Středočeského kraje ze 12.1.2012