Výstava Život dětí s postižením SMA

Dne 2. 4. 2012 Kolpingova rodina Smečno zahájila výstavu pod záštitou Heleny Langšádlové, předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti.

Attachments

  • Vernisáž výstavyVernisáž výstavy