Adventní setkání

Poslankyně Helena Langšádlová se zúčastnila tradičního adventního setkání, jež proběhlo ve čtvrtek  15.12.2011.

 

V prostorách Poslanecké sněmovny se uskutečnilo příjemné setkání pořádané klubem TOP 09. Předseda klub TOP 09 a Starostové uvítal hosty v prostorách Státních akt. Po úvodním slovu vystoupila Kristina Koldinská, zástupkyně Komunity Sant Egido, která přiblížila aktivity společenství a následně uvedla adventní sbírku.

 

Posléze vystoupil dívčí pěvecký sbor E.I.T. Voices, který navodil příjemnou vánoční atmosféru. Adventní čas si hosté připomněli i díky četbě úryvku z Bible, který přednesla předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová.

 

S hlavní promluvou vystoupil arcibiskup pražský Dominik Duka, který vyzval každého z nás, aby šířil lásku.

 

Závěr opět patřil dívčímu sboru, se kterým si na rozloučení každý z přítomných zazpíval klasickou vánoční koledu Narodil se Kristus Pán.

 

 


 

Přílohy

  • Adventní setkáníAdventní setkání
  • Arcibiskup pražský Dominik DukaArcibiskup pražský Dominik Duka