Adventní setkání

19.12.2013

Před zahájením schůze Poslanecké sněmovny se konalo příjemné adventní setkání. Miroslav Kalousek uvedl arcibiskupa Dominika kardinála Duku a pěvěcký sbor Kriskroskvintet. Krásné písně a sváteční slovo ozvláštnilo chvíle v Poslanecké sněmovně a navodilo vánoční atmosféru.