Anketa Absurdita roku

Jan RICHTER, moderátor
--------------------
V podnikatelské anketě Absurdita roku zvítězila povinnost firem zjišťovat, zda jejich obchodní partneři řádně platí daň z přidané hodnoty.

Podle novely zákona o DPH, která letos vstoupila v platnost, se musí podnikatelé podívat do registru plátců daně z přidané hodnoty, jestli tam jejich partneři nejsou vedení jako takzvaní nespolehlivý plátci. V opačném případě jim hrozí, že DPH za ně zaplatí sami. Novelu prosadila minulá vládní koalice. Podle místopředsedkyně TOP 09 Heleny Langšádlové to bylo nepříjemné, ale nutné opatření.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Tak, já bych chtěla říci, že samozřejmě žádná další zátěž podnikatelů není něco, z čeho by měl kdokoliv z nás radost, ale toto opatření bylo přijato po velmi dlouhé diskusi, kdy my víme, že v České republice je poměrně rozsáhlý daňový únik na dani z přidané hodnoty a inspirovali jsem se i jinými zeměmi, protože podobná opatření platí v jiných zemích jako je Británie nebo Rakousko a je to opravdu jeden z nástrojů, který zavedla ta vláda proti daňovým únikům.

Jan RICHTER, moderátor
--------------------
Co říkáte ale, paní poslankyně, na to, že podnikatelé si stěžují vlastně na to, že stát takto přenesl část zodpovědnosti za správný a řádný výběr daně právě na podnikatele? Neměl by se skutečně o nedoplatky a o problémy s vybíráním daně, včetně DPH, starat stát a státní orgány?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Určitě měly. Je potřeba říci, že to, že to přenáší částečně na ty plátce, jak jsme říkala, je to nástroj, který je obdobný i v jiných evropských zemích, to je první věc a my jsme použili těch příběhů, kde vlastně byla založena firma, která žádala o odpočet daně a následně, následně zkrachovala, měli jich opravdu celou řadu a lze podezřívat vlastně i ty partnery, že docházelo k domluvě a opravdu k velkým ztrátám ve státním rozpočtu. Obecně je to tak, že je to až poslední řešení, že samozřejmě finanční úřady dělají kontroly, ale tomuto ani v rámci jakýchkoliv kontrol nelze zabránit. Někteří podnikatelé říkají, že vlastně i oni jsou rádi, že se dozvědí tu informaci, zda jejich partner je spolehlivý nebo nespolehlivý.

Jan RICHTER, moderátor
--------------------
Ukázalo se už, jestli ten nástroj byl účinný?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Já jsem se na toto dotazovala na ministerstvu financí a konkrétní částku, o kterou by se navýšila, prostřednictvím nebo díky tomuto nástroji, výběr daně z přidané hodnoty mi nedokázali říci, ale obecně lze říci, že výběr daně z přidané hodnoty je v posledních kvartálech velice dobrý.

Jan RICHTER, moderátor
--------------------
Druhý nejvyšší počet hlasů ankety Absurdita roku dostalo také Generální finanční ředitelství a Česká správa sociálního zabezpečení, protože neumožňují podávat přiznání a některé další dokumenty prostřednictvím datových schránek či elektronické podatelny v tom běžném, relativně běžném formátu pdf. Proč to není možné, paní poslankyně?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Tak, to si myslím, že je otázkou dokončení elektronizace veřejné správy. To si myslím, že by mělo být možné a měli bychom na takových to opatřeních pracovat, aby se opravdu dokončila elektronizace veřejné správy.

Jan RICHTER, moderátor
--------------------
Říká poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. Děkujeme a hezký večer.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Hezký večer.

Jan RICHTER, moderátor
--------------------
A živě teď po telefonu zdravím místopředsedkyni představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky Pavlu Břečkovou, dobrý večer.

Pavla BŘEČKOVÁ, místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
--------------------
Dobrý večer.

Jan RICHTER, moderátor
--------------------
Paní Břečková, co říkáte vy na vítěze ankety Absurdita roku? Skutečně tato opatření podnikatele zatěžuje?

Pavla BŘEČKOVÁ, místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
--------------------
Tak, víte, my žijeme v prostředí, kdy je po českém podnikateli vyžadováno cirka přes 2000 úředních úkonů ročně, takže každé další opatření je pak pochopitelně značně tíživé. Ona realita a praxe roku 2013 se nakonec ukázala, že není nutné projíždět tisíce dlužníků v databázi, že je jich výrazně méně, ale v době zavedení tohoto represivního opatření zákonodárce nevěděl a přesto bez krupulí zvedl ruku. Ve skutečnosti to ale tak či tak podnikatele samozřejmě stálo peníze, minimálně v úpravě software a něco z dalších úkonů, na níž je třeba myslet. Jinými slovy, nesporně jde o zvýšení administrativy a přesun odpovědnosti státu na podnikatele.

Jan RICHTER, moderátor
--------------------
Co si myslíte o tom nebo o důvodech, proč daňové úřady odmítají přijímat dokumenty prostřednictvím samozřejmě datových schránek a elektronické pošty, elektronické podatelny, odmítají příjem a dokumenty v tom formátu pdf. od firem,

Pavla BŘEČKOVÁ, místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
--------------------
Se striktně požadovaným formátem xml. se podnikatelé potýkají nejen u výkazů právě pro daňové úřady, ale též pro sociální správu. Já to považuji osobně za dokonce významnější problém, než nespolehlivého plátce. Sociální správa je totiž zdaleka největším "administrativním vyžadovatelem" a dopadá to nejvíce na drobné živnostníky, kteří se víceméně provinili tím, že někoho zaměstnávají. Ten formát xml., který na běžném počítači neotevřete, není čitelný, ani zkontrolovatelný, tedy i když vám jich zpracuje účetní, tak do datové schránky přesto musíte vložit sám a také za ně plně ručíte. Ve chvíli, jenom v reakci tady ještě na paní Langšádlovou, ve chvíli, kdy se argumentuje úsporou času a práce úředníků, je legitimní se ptát, čím to stát vykompenzuje, nebo kolik vlastně bude úspora činit, ať již v penězích nebo třeba v redukci změny úředníků.

Jan RICHTER, moderátor
--------------------
A existuje, paní Břečková, podle vašeho názoru nějaké nařízení nebo opatření, na které se v té letošní anketě nedostalo, ale podle vás významně stěžuje práci českým podnikatelům?

Pavla BŘEČKOVÁ, místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
--------------------
Ona by se jich našla celá řada a ještě ve vazbě na vítěze ankety institut nespolehlivého plátce nás v brzké době čeká další pikantnost, a to povinné zveřejnění účtu firem. To znamená, nebude-li účet registrován a podnik na něj přesto zaplatí a bude to opět důvod k plnému ručení za DPH.

Jan RICHTER, moderátor
--------------------
Dodává Pavla Břečková z Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Děkujeme, hezký večer.

Pavla BŘEČKOVÁ, místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
--------------------
Na shledanou.

Jan RICHTER, moderátor
--------------------
A po půl desáté se vás Vladimír Kroc zeptá, co vy považujete za největší letošní absurditu.

 

ČRO Radiožurnál | 21.11.2013 | 21:05 | Pořad: Stalo se dnes |