Beseda "Křesťan v politice"

Povídání s farníky o politice a aktuálních otázkách veřejného života.

Přílohy

  • Beseda s názvem Beseda s názvem " Křesťan v politice"