Besedy s občany

Nedělní odpoledne strávila poslankyně Helena Langšádlová v regionu Praha západ.


 

Zde se konala dvě diskusní setkání s občany. V Jesenice hosty například zajímala dopravní situace v kraji a možná řešení nedostatečné kapacity mateřských škol.

 

Následovalo setkání v Dolních Břežanech, kde poslankyni uvítala starosta Věslav Michalík. Neformální beseda s občany proběhla v aule tamější základní školy. Debata se vedla o krajských i celostáních tématech.