Budou se moci země sedmadvacítky vyplatit, pokud nebudou chtít splnit kvóty na přijímání uprchlíků?

Vladimír KROC, moderátor
 --------------------
 Státy Evropské unie, které nebudou chtít pomoci migrační krizi převzetím celé své kvóty žadatelů o azyl, by v budoucnu mohly místo části z nich finančně nebo vysláním expertů přispět například k ochraně vnější hranice bloku.

Jako kompromis v přípravě reformy dublinského systému Evropské unie, který v Unii upravuje řešení azylových žádostí, to teď navrhuje stávající maltské předsednictví Evropské unie. Našimi hosty jsou Helena Langšádlová, poslankyně TOP 09, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti. Dobrý den.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/
 --------------------
 Dobrý den.

 Vladimír KROC, moderátor
 --------------------
 A předseda tohoto výboru, poslanec KDU-ČSL, Ondřej Benešík. Dobrý den i vám.

 Ondřej BENEŠÍK, poslanec, předseda výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/
 --------------------
 Dobrý den.

 Vladimír KROC, moderátor
 --------------------
 Jak se obecně díváte na možnost jaksi vykoupit se nebo vyplatit z části kvót, je to řešení, paní Langšádlová?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/
 --------------------
 Tak já si myslím, že je přijatelné, abychom přistoupili k takové té flexibilní solidaritě, která již byla za slovenského předsednictví, abychom měli možnost k zajištění té bezpečnosti v Evropě a správnému řízení, vlastně i té migrační otázky přispět jinými způsoby, než přijímání migrantů.

Vladimír KROC, moderátor
 --------------------
 Co tím myslíte, tou plovoucí, nebo jak jste to řekla, jak byl ten termín?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/
 --------------------
 Flexibilní solidarita.

 Vladimír KROC, moderátor
 --------------------
 Flexibilní solidarita. Vím, že je už zavedený a můžete to vysvětlit?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/
 --------------------
 Může to znamenat třeba to, že některé státy budou posílat více svých odborníků na ochranu vnější hranice, může to mít mnoho různých podob, to je otázka dohody, ale...

 Vladimír KROC, moderátor
 --------------------
 Ono v tom návrhu bylo, promiňte, že vám skáču do řeči, třeba odborník za nepřijatého migranta, máme dost odborníků?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/
 --------------------
 Já neříkám, že by to mělo být jedna ku jedné, ale je jasné, že migrační krizi musíme řešit společně. A je také jasné, že není přijatelné, abychom, abychom tady dále hovořili o kvótách nebo hovořili o tom, že země mají povinnost přijímat migranty, takže si myslím, že je možné, aby jednotlivé státy se každý podílely trochu jinou formou na řešení té migrační krize.

 Vladimír KROC, moderátor
 --------------------
 Dobře. Pane Benešíku, jak to vidíte vy, tuto otázku?

 Ondřej BENEŠÍK, poslanec, předseda výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/
 --------------------
 Já si myslím, že ta věc je naprosto jednoznačná. Česká republika má svůj azylový zákon, ten azylový zákon je naprosto v souladu s lidskými právy a s parametry Evropské unie. Pokud někdo v České republice požádá o azyl, a ta jeho žádost je vyhodnocena jako /nesrozumitelné/ změna, tak samozřejmě ten azyl je poskytnut. V tomto režimu my prostě fungujeme, fungujeme takhle dlouhodobě, fungujeme desítky let. A nemyslím si, že bychom na tomto systému měli cokoliv měnit.

 Vladimír KROC, moderátor
 --------------------
 Pokud by stát převzal migrantů víc, než je ta kvóta, budeme-li se bavit o kvótách, získal by naopak za každého z těch migrantů dodatečné peníze, ten maltský návrh, my už jsme o tom mluvili ve zpravodajství, zmiňuje 60 tisíc eur, tedy více než půl druhého milionu korun, v průběhu 5 let za každého žadatele o azyl. Jak vidíte tuto variantu, paní poslankyně?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/
 --------------------
 Víte, já si myslím, že jsou to takové projekty sociálního inženýrství, že opravdu tudy cesta nevede. Cesta vede přes to, že Evropa opravdu začne kontrolovat vnější hranice, že bude mít důslednou návratovou politiku, tak jak ale se o tom také hovoří v rámci maltského předsednictví, tam se hovoří o důsledné návratové politice, ochraně vnějších hranic, boj s pašeráky, že zkrátka nebudeme neustále řešit nějaké kvóty, já si myslím, že Evropa opravdu má účinněji pomáhat v místech, kde ti lidé jsou, i se to v tuto chvíli ukazuje, že do Evropy vlastně přes ten jich, přes Itálii prochází převážně lidé z afrických zemí, kteří nakonec nedostanou azyl v Evropě, takže toto není cesta. Myslím si, že ta diskuse, kterou okolo toho vedeme, a té energie, kterou tomu věnujeme, je neúměrná.

 Vladimír KROC, moderátor
 --------------------
 Dobře. Ale co s těmi migranty, kteří už v Evropě jsou?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/
 --------------------
 Já si myslím, že tam zase není možné ty lidi nutit, aby šli do zemí, do kterých jít nechtějí. Tam je velmi důležité, aby byly dokončeny ty, aby byla dokončena ta azylové, ta azylová řízení, aby se vůbec zjistilo, kdo z nich má v Evropě nárok na azyl a v případě, že, v případě, že azyl získají, tak by opravdu měli zůstat, pokud možno v těch zemích nejbližších, v případě, případně jít do těch zemí, kam chtějí jít. A já si dovedu představit, že tyto země dostanou větší podporu z Evropské unie. Myslím si, že z evropského rozpočtu, myslím si, že je třeba v pořádku, abychom dávali více peněz na humanitární pomoc do těch táborů, kde jsou ti lidé v tuto chvíli.

 Vladimír KROC, moderátor
 --------------------
 Pane poslanče, na tom se možná shodnete?

 Ondřej BENEŠÍK, poslanec, předseda výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/
 --------------------
 Ano, určitě se na tom shodneme. Ty, jsou to lidé, nejsou to věci, nejsou to zvířata, pokud ten člověk požádá o azyl v kterékoliv zemi Evropské unie, tak jeho žádost je posouzena a pokud je vyhodnocena podle standardů, které podle mého názoru naprosto splňují opravdu, řekněme, standardy lidských práv, mezinárodního práva a pokud je vyhodnocené jako oprávněná, tak je mu udělen azyl. A podle toho musíme postupovat, děje se to tady od roku 90, 91, 2, 3, kdy jsme přijímali lidi, kteří utíkali před /nesrozumitelné/ války v bývalé Jugoslávii a nemyslím si, že bychom měli na tomto cokoliv měnit, takže Česká republika je těmto lidem otevřená, ti lidé ale samozřejmě musí splnit podmínky, to je celé.

 Vladimír KROC, moderátor
 --------------------
 Jenom připomenu, že ten plán, o kterém se bavíme, se netýká těch stávajících programů v přerozdělování uprchlíků z Itálie a Řecka, má být součástí té nynější debaty o budoucnosti celého azylového systému v Unii. Není toto hlavní problém, že se 27 není schopna na ničem domluvit, že to je těžkopádné, dlouho to trvá, paní Langšádlová.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/
 --------------------
 No, určitě by si každý z nás přál, aby to bylo rychleji, ale zase není pravdou, že bychom se nedokázali na ničem domluvit. Vznikla tady společná pobřežní a pohraniční stráž, máme, máme výrazně zlepšený schengenský informační systém. Evropa začala kontrolovat vnější hranici, vynakládají se velké prostředky na návratovou politiku. A velmi se návratová politika u těch, kterým byl zamítnut, zamítnuta žádost o azyl, se urychluje a opravdu, opravdu se v tuto chvíli i v rámci maltského předsednictví hovoří i o zajištění osob, které by se vyhýbaly tomu návratu. Takže těch kroků se udělala celá řada, není pravdou, že bychom se nedokázali shodnout, na spoustě věcí jsme se dokázali shodnout. A já věřím, že evropské země dokáží i tyto otázky řešit společně, ale zatím to nejde tak rychle, jak bychom si přáli.

 Vladimír KROC, moderátor
 --------------------
 Já o tom mluvím proto, že tím návrhem, o kterém budou velvyslanci zemí Unie poprvé jednat ve středu na pracovní snídani, se Malťané snaží překlenout právě ty rozdílné postoje členských zemí k návrhu Evropské komise na reformu dublinského systému. Takže zkuste najít, nejprve pan Benešík, nacházíte v tom návrhu něco konstruktivního?

 Ondřej BENEŠÍK, poslanec, předseda výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/
 --------------------
 Tak minimálně, abychom o tom problému jednali, já si, já si myslím, že ta situace, která prostě, nebo respektive ten návrh, který byl přijat někdy před 2 lety, tak je evidentní, že prostě nefunguje. Česká republika je považována za jakéhosi potížistu, za jednu z těch mála zemí, které takzvaně nechtějí pomáhat, což není pravda, ale ono se ukazuje, že ten systém, který byl přijat, sice politicky v některých zemích, například v Německu nebo ve Švédsku, vypadá velmi atraktivně, ale on nefunguje, prostě ten systém, který byl nastolen, kde jsme byli přehlasováni a ten systém, ten systém je uplatňován, tak se ukazuje, že nefunguje Česká republika, nebo respektive země, které, které hlasovaly proti, tak měly přijmout z té celkové, z toho celkového množství, zhruba 20 tisíc lidí. Z toho celkové, z té celkové sumy 160 tisíc lidí.

 Vladimír KROC, moderátor
 --------------------
 Ano, to popisujete situaci, ale já se ptám na to, jestli v tom návrhu vidíte něco konstruktivního, můžete mi na to odpovědět?

 Ondřej BENEŠÍK, poslanec, předseda výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/
 --------------------
Že bychom, ano, že bychom ten, že bychom opět otevřeli diskusi o tom, jak tu situaci řešit, protože ten systém, kde, který byl nastolen...

 Vladimír KROC, moderátor
 --------------------
 Nevidíte jako funkční. Rozumím.

 Ondřej BENEŠÍK, poslanec, předseda výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/
 --------------------
 ...tak prostě nefunguje.

 Vladimír KROC, moderátor
 --------------------
 Ano. Helena Langšádlová, prosím.

 Ondřej BENEŠÍK, poslanec, předseda výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/
 --------------------
 Nefunguje ne proto, že by, že by ho Česká republika nebo ty...

 Vladimír KROC, moderátor
 --------------------
 Ano, rozumím tomu.

 Ondřej BENEŠÍK, poslanec, předseda výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/
 --------------------
 ...země bojkotovaly.

 Vladimír KROC, moderátor
 --------------------
 My vám rozumíme. Dáme ještě prostor, prosím, vaší kolegyni z TOP 09. Děkuju.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/
 --------------------
 Já si myslím, že nikdo nemůže České republice, ani jinému státu, ale nakonec ani těm lidem samotným říkat, říkat, kam mají jít nastavovat kvóty. Evropa musí kontrolovat vnější hranici, musí zamezit živelným migračním tokům, ale současně musí být solidární, v tom ji pomáhá třeba i mimo Evropu. A musí poskytovat pomoc i těm zemím, které nesou větší zátěž.

Vladimír KROC, moderátor
 --------------------
Helena Langšádlová z TOP 09. A Ondřej Benešík z KDU-ČSL. Oběma děkuju, na shledanou.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/
 --------------------
 Děkuji, na shledanou.

 Ondřej BENEŠÍK, poslanec, předseda výboru pro evropské záležitosti /KDU-ČSL/
 --------------------
 Děkuji, na shledanou.

Zdroj:
Zdroj: ČRo Radiožurnál
Datum vydání: 25.4.2017  
Rubrika / pořad: 18:10 Ozvěny dne - publicistika
Strana / zpráva 02