Česko musí urychleně schválit kvalitní zákon o úřednících

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Česko musí urychleně schválit kvalitní zákon o úřednících a omezit tak nadměrný vliv politiků na státní správu. Komise to napsala do doporučení, které dnes vůči Česku přijala.


 

A jak už Radiožurnál exkluzivně informoval, nepřijetí zákona může vést až k zastavení čerpání peněz z evropských strukturálních fondů. Česko by tak teoreticky mohlo přijít o stovky miliard korun. Na lince je teď náš zpravodaj v Bruselu Ondřej Houska. Dobrý podvečer.

Ondřej HOUSKA, redaktor
--------------------
Hezký podvečer.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Česká vláda právě dnes projednání zákona o úřednících o 14 dní odložila, bude to Evropské komisi stačit?

Ondřej HOUSKA, redaktor
--------------------
To je velká otázka, protože v pravidlech stojí, že podmínkou možnosti čerpat z evropských peněz od roku 2014 je, že ta daná země má fungující státní správu a dva vysoce postavené zdroje Radiožurnálu řekly, že na jedné velmi významné schůzce Evropská komise českým politikům řekla, že ten zákon o úřednících musí do konce tohoto roku přijmout, jinak Česká republika čerpat nebude, ale je otázka, jestli bude stačit přijetí i toho zákona, o kterém dnes měla jednat vláda a který odložila, protože já mám teď před sebou pracovní nebo průvodní dokument komise k těm zmiňovaným doporučením a tam stojí, cituji: "Ta verze, vládní verze zákona má závažné nedostatky a nový návrh zřejmě dostatečně nezaručuje cíl oddělení politicky jmenovaných kandidátů od nepolitických zaměstnanců, který by zaručil nezávislost a stabilitu státních úředníků. V tomto ohledu se služební zákon nevyrovná zákonu, který byl přijat v roce 2002," konec citátu. Takže z toho jasně plyne, že Evropská komise není spokojena s tím, co má vláda teď na stole.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Brusel českou vládu, ale také oceňuje za snížení schodku rozpočtu pod 3 procenta, zároveň kritizuje způsob, jakým to vláda udělala, co se jí nelíbí?

Ondřej HOUSKA, redaktor
--------------------
Ano, Evropská komise říká, že vládě se podaří letos snížit schodek pod povolenou hranici 3 procent, jak slíbila, ale říká, že ten způsob, který česká vláda zvolila, má negativní vliv na hospodářský růst, to má samozřejmě každé snižování deficitu, ale že v českém případě je to ještě horší, než by to mohlo být a to z toho důvodu, že vláda zvolila hlavně metodu plošných škrtů, omezení investic a zvýšení daní, takže dopady té takzvané fiskální konsolidace, jak se tomu říká, na český růst jsou prostě vyšší než jinde, koneckonců Česko bude jedinou zemí Evropské unie s vlastní měnou, která bude letos v hospodářské recesi, ono to, o čem teď mluvím, vypadá, jako že je to vlna nebo voda na mlýn opozice, stojí v těch doporučeních také to, že by živnostníci měli v Česku platit vyšší daně, ale jsou tam zároveň i body, které by se opozici asi nelíbily, jako rychlejší zvyšování věku pro odchod do důchodu nebo zrušení takzvaných předdůchodů.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Z Bruselu aktuálně zpravodaj Českého rozhlasu Ondřej Houska. Díky a na slyšenou.

Ondřej HOUSKA, redaktor
--------------------
Na slyšenou.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
A našim hosty jsou teď místopředsedkyně TOP 09 a sněmovního rozpočtového výboru Helena Langšádlová. Dobrý den.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Dobrý den.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
A stínový ministr průmyslu a obchodu za ČSSD Milan Urban, který je také předsedou poslaneckého hospodářského výboru. I vám dobrý večer.

Milan URBAN, stínový ministr průmyslu a obchodu, předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Dobrý den.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Paní Langšádlová, komise tedy poukazuje na to, že živnostníci u nás platí nízké daně, což podporuje ten takzvaný švarcsystém, mělo by se snižovat zdanění práce a také ten rozdíl mezi tím, co státu odvedou zaměstnanci a právě živnostníci?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Tak podle našeho názoru by opravdu i nadále živnostníci měli mít výhodnější pozici z hlediska zdanění než mají zaměstnanci, protože oni mají nevýhodnější podmínky, oni si musí zajistit zakázky, nikdo jim nic zadarmo nedá, co je u nás dlouhodobě problém, je diskuse okolo výdajových paušálů, které jsou, zdá se, nastaveny příliš, příliš vysoce. Ty výdajové paušály původně měly být obdobou vlastně skutečných výdajů a měly pouze zjednodušit, vlastně odbřemenit tu administrativní zátěž a to se nám vymklo trochu. Co vlastně v tuto chvíli bylo přijato, tak bylo vlastně omezení těch, kteří využívají výdajových paušálů, omezení ve využívání slev na dani.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Pane Urbane, vám by se asi nelíbilo, pokud by se nic nedělalo s tím rozdílem, co na daních odvádějí zaměstnanci a živnostníci.

Milan URBAN, stínový ministr průmyslu a obchodu, předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Tak já myslím, že teď není čas na to dělat nějaké zásadní změny, protože jak bylo řečeno, už na začátku tohoto pořadu, tak my jsme v recesi, bohužel na rozdíl od Poláků, Maďarů a tak dále, v mnohem větším propadu, takže nějaké dramatické daňové zásahy asi nejsou na místě. Co musíme udělat, je obnovit růst, a to znamená podle mého názoru změnit strukturu rozpočtu stávajícího, přesunout prostředky z provozních úspor na investice a pokusit se alespoň částečně tu situaci nastartovat z pohledu nějakých veřejných prostředků do investic.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Brusel také třeba ukazuje možné priority české vládě, vylepšit správu evropských fondů, zadávání veřejných zakázek, anebo fungování státní správy, paní Langšádlová, je to i pro vás vhodná cesta?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Určitě. A jsou to některé návrhy, které jsou již v Poslanecké sněmovně, jako je registr smluv, ukázalo se při přijetí registru smluv na Slovensku, že došlo k výraznému snížení na výdajů státu, ale těch nástrojů, protože Evropská komise nám tam hovoří  například o efektivitě vynaložených prostředků ve zdravotnictví, tam se už mnohé udělalo, používá se nástroje /nesrozumitelné/, používá se, používá se nových korektur při nákupu nové techniky, provedly se nějaké alespoň nějaké redukce lůžkové kapacity.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Pane Urbane, Bruselu se také nelíbí údajně pomalý nárůst věku pro odchod do důchodu, souhlasíte s jeho zvyšováním, když budeme pod evropským průměrem?

Milan URBAN, stínový ministr průmyslu a obchodu, předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že některé rady si můžeme vyslechnout, některé přijmout a některé odmítnout. V tomto případě samozřejmě my musíme vést nějakou celonárodní diskusi na penzijní reformu, bohužel se nepodařilo mezi vládnoucími stranami a opozicí najít nějaký konsensus, myslím si, že tyto věci skutečně vyžadují nějakou širší dlouhodobou shodu a to, že nám Brusel něco vzkazuje v tomto smyslu, tak já myslím, že není až tak podstatné, musím se na tom domluvit tady doma.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Milan Urban z ČSSD. Naším hostem byla také Helena Langšádlová z TOP 09. Děkuji vám a na slyšenou.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Na slyšenou.

Milan URBAN, stínový ministr průmyslu a obchodu, předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Pěkný den.

ČRO Radiožurnál | 29.5.2013 | 18:10 | Pořad: Hlavní zprávy