Daňová reforma ušetří

28.března 2011

»Ad: Terazky se ptá...
Jiří Štický označil reformu přímých daní a odvodů za „rošádu, která tu čtyřicet korun vezme, tu stovečku přidá“, a ptá se, k čemu vlastně je. Škoda, že takto návrh reformy odsoudil ještě před jejím představením.
Kdyby vydržel několik hodin, dostalo by se mu odpovědi.
Hlavním smyslem komplexní daňové reformy je snížit administrativní náklady státu a daňových poplatníků. Nejde o žádné drobné - jedná se o desítky miliard korun jen na straně plátců daně, nemluvě o dalších miliardách výdajů z veřejných rozpočtů. Snížení nákladů práce, které pozitivně ovlivní zaměstnanost, pak představuje vládní prioritu. Celkově by mělo dojít k mírnému snížení celkového daňového zatížení, což jasně popírá titulky v médiích, že pravicové vládní strany porušily své předvolební sliby.
Vraťme se ale k hlavnímu cíli - zjednodušování a zprůhledňování daňového systému. Ráda bych objasnila reformní snahu vlády a ministra financí Kalouska: - Sjednocení základů daně z příjmů a pojistných je nejdůležitější systémová změna od počátku 90. let minulého století. Usnadní výpočet odvodů, které všechny ve své podstatě představují daň z práce.
- Sjednocení základů umožní odvod na jednom inkasním místě. Nebude už potřeba obíhat pět správců daně, ale na jednom místě se vyřídí veškerá odvodová agenda.
- Odstranění téměř tří desítek výjimek značně zjednoduší zákon o daních z příjmů i správu daně.
- Sjednocení výše odvodu zdravotního a sociálního pojištění pro zaměstnance i OSVČ zjednodušuje daňovou legislativu.
- Jedna sazba daně bez ohledu na formu podnikání. Je jedno, jste-li živnostník nebo založíte s. r. o., vztahuje se na vás sazba daně ve výši 19 procent, což omezí možnost daňové optimalizace.
- Zjednodušení tvorby opravných položek k nepromlčeným pohledávkám přináší nahrazení současného komplikovaného systému šesti pásem pouhými dvěma.
- Sjednocení odpočtu darů u právnických osob. Bez ohledu na účel budou dary daňově uznatelné do 10 procent daňového základu.
Vidíme tedy, že výše uvedené změny přinášejí podstatné snížení administrativy. Nebo pan Štický považuje uspořené miliardy na administrativních nákladech za prkotinu? Helena Langšádlová,

místopředsedkyně rozpočtového výboru PSP ČR

V čem je „blbá“ má Veruna?

»Ad: Blbá Veruna je jako socialistické estrády K recenzi redaktorky Kočičkové o mé hře Blbá Veruna a inscenaci na Provázku mám pár poznámek.
1. Co koho přitahuje na době, kterou prožil, to je věc neuchopitelná a někdo to chápe, jiný nikoli. Klást si tuto otázku je blbost.
2. Já se nedívám, jak píše paní Kočičková, na dobu tuhého socialismu, ba dokonce jsem si vytkl při psaní úkol, že o době, o politice vůbec, přímo psát nebudu, ani mě to nebaví, ani bych to neuměl. Psal jsem o individuálních osudech, a to je taky to, co mě zajímá.
3. Konstrukce typu, kterou paní K. K. nazývá drobnou symbolikou, totiž že se v nesvobodné době rodina naopak jmenuje Svobodova, to je opravdu jen konstrukce, tento humor je pod úroveň, a kdybych se tomu chtěl přiblížit, napsal bych, že ten novinový referát vypadá, že ho naškrábala růžovým drápkem nějaká kočička - a hle, ona ta paní se jmenuje Kočičková!
4. O sametové nebo jakkoliv jinak nazvané revoluci se tu nemluví vůbec, to může být nanejvýš nevyslovené pozadí.
5. Paní redaktorka o hudbě té doby neví nic, jinak by nemohla napsat, že místo dobových hitů se dočkala písní Jiřího Bulise. Je tomu naopak. Všechno jsou to dobové písně, Bulisova píseň je tu jen jedna jediná (Nekonečný valčík)!
6. S recenzentkou se shodneme, že herci hrají výborně.
7. Hodnocení režie je negativní, žádná analýza tu však nepřišla, žádný rozbor, žádné zdůvodnění. Čtenář se nedozví, co a proč je nedotažené, v čem špatně, nic...
8. Recenzentka pocítila na konci úlevu - to jsem rád a přeju jí to.
9. O nepravidelné dramaturgii však neví nic, proto formu nepochopila. Já respektuji, když někdo napíše o něčem kritickou analýzu, rozbor, nakonec i hodnocení. Ale musí to být podloženo a nějak věcně zdůvodněno. Arnošt Goldflam, dramatik a režisér

Mladá fronta DNES |rubrika: Názory | strana: 12


výběr z dopisů, kráceno