Debata o majetkovém vyrovnání s církvemi

Poslankyně Helena Langšádlová se ve čtvrtek 15.11.2012 zúčastnila večerní diskuse o problematice majetkového vyrovnání s církvemi, která se konalo v barokním refektáři dominikánského kláštera v Praze.


 

 

Mezi diskutujícími dále vystoupil Jaroslav Šebek a ekonom Josef Štícha. Langšádlová promluvila o přijetí Vládní návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, o  nutnosti ekonomického osamostatnění církve od státu. Dále hovořila o důsledcích vyplývajících z majetkového vyrovnání pro společnost, zejména se zaměřila na oblast školství, zdravotnictví, sociální oblasti a kultury a v neposlední řadě poukázala na možnost obcí se dále rozvíjet v souvislosti s zrušením tzv. blokačního ustanovení. Po úvodním slovu všech řečníků a vyjádření jejich pohledů na danou problematiku kladli dotazy přítomní hosté.