Domov Ráček

Helena Langšádlová ve čtvrtek 11.10.2013 předala finanční dar další neziskové organizaci ve Středočeském kraji.

 

 Tentokrát dar dostal Domov Ráček, který sídlí v Rakovníku. Hosté návštěvu mile přivítali a společně pohovořili o sociální oblasti i ekonomických tématech.

Podvečer Langšádlová strávila v Letech u Dobřichovici v regionu Praha západ. Zde si povídala s hosty debaty nejen o politice a probíhající volební kampani.