Europa Jagellonica

Umění a kultura ve Střední Evropě za vlády Jagellonců

 

Poslankyně Helena Langšádlová v sobotu 19.5.2012 navštívila Kutnou Horu, kde byla zahájena mezinárodní výstava. Tento společný projekt připravili odborníci z Čech, Polska a Německa. Výstava umožňuje pohled na podobu střední Evropy v období pozdního středověku a ranného novověku. V době vlády Jagellonců střední Evropa zaznamenala kulturní i umělecký rozkvět, což je patrné i z vystavovaných uměleckých děl.