Hvozdecký desetiboj

Poslankyně Helena Langšádlová přijala milé pozvání a ve čtvrtek 21. 6.2012 se účastnila soutěžního klání, které se konalo v areálu Centra služeb Hvozdy.

 

 

Sportovní akce byla připravena pro osoby s mentálním postižením. Po slavnostním zahájení v ranních hodinách probíhaly jednotlivé soutěže. Odpolední program již zahrnoval poslech hudby s následným vyhlášením vítězů.