Imigrační politika ČR

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Dobrý večer v Hyde Parku.            
Agendu těchto dnů pro vlády, politiky i veřejnost stále určují reakce na týden staré útoky islamistických teroristů ve Francii a tyto reakce ovlivňují i to, jak se kdo staví k vlně imigrantů. Momentálně hlavně ze Sýrie, k vlně imigrantů, která už má rozměry humanitární katastrofy. Česká vláda rozhodla, že těchto imigrantů přijme asi sedmdesát, konkrétně má jít o patnáct pečlivě vybraných rodin. Je to rozhodnutí obezřetné s ohledem na nebezpečí islamistického terorismu nebo málo vstřícné a málo solidární? Odpovídá možnostem tohoto státu? Vládní KDU-ČSL, stejně jako opoziční TOP 09 si myslí, že ne, že bychom měl být vstřícnější. Jak je její imigrační politika promyšlená, imigračnípolitika této strany? Počítá se vším? Hostem Hyde Parku je místopředsedkyně TOP 09, poslankyně Helena Langšádlová. Dobrý večer, paní poslankyně, vítám vás ve vysílání.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Dobrý večer. Děkuji.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ve sněmovně se k imigrační politice českého státu schyluje dokonce ke speciálnímu jednání, jako mimořádný bod ho na schůzi příští týden chtějí zařadit právě poslanci TOP 09 a ODS. Připomeňme si, jaká jsou fakta.

/ Reportáž /

redaktor
--------------------
Politický střet o patnáct rodin syrských uprchlíků, střet o celkový postoj České republiky k cizincům ohroženým válkou. Vláda jednomyslně rozhodla, že Česko přijme na sedmdesát Syřanů.

Bohuslav SOBOTKA, premiér, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Kromě humanitárních aspektů jde také o náš výraz solidarity k partnerům v rámci Evropské unie, protože řada členských států Evropské unie čelí mnohem silnějším migračním tlakům.

redaktor
--------------------
Vláda ale zvažuje, jestli při dalším výběru nezohlednit jejich náboženské vyznání.

Pavel BĚLOBRÁDEK, vicepremiér, předseda strany /KDU-ČSL/ /14. 1. 2015/
--------------------
Protože přece jenom ta rizika jsou rozdílná, což jaksi je empírie, která je poměrně snadno dohledatelná.

redaktor
--------------------
S přijetím syrských běženců nesouhlasí prezident Zeman.

Miloš ZEMAN, prezident ČR
--------------------
Nedomnívám se, že přesídlení těchto uprchlíků do České republiky, by bylo šťastným řešením, a to ani pro tyto uprchlíky samotné.

redaktor
--------------------
"Syrských uprchlíků přijměme klidně i víc, třeba stovky," říká TOP 09. Podle strany se migraci nejde vyhnout a nejde ji zastavit, jde ji jenom regulovat a TOP 09 dodává: "Pro Česko migranti nejsou ohrožením."

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/ /14. 1. 2015/
--------------------
Stejně jako my musíme azylanti nejen dodržovat naše zákony, ale i respektovat člověka jako takového, být odpovědní za své činy, respektovat svobodu ostatních.

redaktor
--------------------
ODS je pro pomoc humanitární a lékařskou, a to i na území Česka, to by ale měli opustit, jakmile skončí konflikt, kvůli kterému uprchli.

Petr FIALA, předseda strany /ODS/ /14. 1. 2015/
--------------------
Musí dojít ke zpřísnění migrační politiky v rámci Evropské unie, a to nikoliv tím, že nějak omezíme schengenský prostor uvnitř, ale že budeme mnohem přísnější v tom, kdo sem ze zahraničí přichází.

redaktor
--------------------
Ještě dál chce zajít hnutí Úsvit. To volá po přísnějších pravidlech i pro ty imigranty, kteří do Česka už přišli.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /Úsvit/ /8. 1. 2015/
--------------------
Tak, aby Česká republika mohla legálně zabránit pobytu či ukončit již odsouhlasené pobyty lidí, kteří jsou radikálové nebo kteří prostě nevyhovují ústavním a správním principům České republiky.

redaktor
--------------------
Přísnější chtějí být na imigranty i sami Češi. Podle aktuálního průzkumu agentury Median pro Český rozhlas je osmdesát sedm procent dotazovaných pro tvrdší pravidla při přijímání cizinců z islámských zemí. Skoro stejný podíl by byl i pro zavedení kvót a víc než polovina lidí by byla pro zvýšení bezpečnosti na úkor osobní svobody. Pro Česko přitom nejsou uprchlíci z válečných oblastí ničím novým. Přesídlilo sem na tři a půl tisíce lidí z Bosny a Hercegoviny a pak i zhruba tisícovka z Kosova.

/ Konec reportáže /

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A ještě nabídka pro vás, vážení diváci, www.hydeparkct24.cz, ano, na této adrese nás najdete na internetu s nabídkou dalších informací a pro tuto chvíli hlavně s nabídkou dalších kontaktů, přes které se s námi můžete spojit a do vysílání aktivně zapojit vašimi vlastními otázkami. A za první otázkou vyrážíme rovnou, bude z webu a je od Dalimila: "Podle jakého klíče by se ti syrští uprchlíci měli do Česka přijímat?" A prosí vás o konkrétní odpověď Dalimil.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já bych především chtěla říct, že migrační krize, jíž jsme svědky, jedná se asi o pětadvacet milionů lidí, v tuto chvíli je minimálně největší od druhé světové války, možná i největší v historii a rozhodně není možné tu krizi řešit tím, že všichni půjdou do Evropy. My jsme se přihlásili k několika stovkám možných migrantů, ale ten klíč podle mě v tuto chvíli musí bejt především bezpečnostní, protože my si nemůžeme dovolit jít tou cestou, jakou bohužel z hlediska integrace šla západní Evropa a pokud budeme tímto klíčem postupovat, tak především musí to být opravdu lidé, kteří jsou prověřeni, já jsem dneska na výboru pro evropské záležitosti navrhovala, aby mělo zpravodajské služby a bezpečnostní služby, aby měly právo veta při povolování dlouhodobých pobytů. Druhým klíčem je šance, aby se tito migranti integrovali do společnosti, protože to, s čím se dneska potýká západní Evropa, tak to je opravdu otázka integrace, to není otázka migrační, poslední migrační vlny, ale dlouhodobá otázka, která se odehrávala vlastně už po celou druhou polovinu 20. století a nebyla zvládnuta a je potřeba tento problém pojmenovat a my se domníváme, že to mají bejt ti nejpronásledovanější a že to mají být například křesťané, protože u těch je opravdu větší šance, že se do naší společnosti budou integrovat.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
No, paní poslankyně, to je hned několik témat a hned několik bodů té vaší výzvy, toho vašeho prohlášení najednou. Tak vy jste mluvila o důkladném bezpečnostním prověření.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ale já bych chtěla říct, že u dlouhodobých pobytů i dnes vlastní vyjádření například bezpečnostních složek, pokud ale nemají právo veta.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
No, a kdo tedy to bezpečnostní prověřování těch potenciálních imigrantů ...

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
My máme zpravodajské služby, které toto prověřují. Je to systém, který je již dneska zaveden, ale nemají právo veta při tom řízení, které potom probíhá na ministerstvu vnitra a já si myslím, že pokud nějakého žadatele zpravodajské služby vyhodnotí jako rizikového, tak by opravdu měli mít právo veta a poté by měl, mělo ministerstvo vnitra zamítnout případnou žádost o dlouhodobý pobyt.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Jak to bude fungovat v praxi? Konkrétně, jak je budou ty bezpečnostní složky prověřovat? Ty tajné služby.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
To jsou postupy tajných služeb, tyto postupy nejsou všechny veřejné. Já mám důvěru v naše tajné služby.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Čili vy ani, nemyslím vy, ale vaše strana konkrétní představu nemáte, mělo by to spočívat v tom, v tom a v tom. Ne, prostě překládáte to na ty bezpečnostní služby.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Samozřejmě v tuto chvíli v souvislosti, samozřejmě, že máme představu. My se, my se migrační politikou dlouhodobě zabýváme. Máme představu, dnes jsem o tom mluvila i s kolegy, kteří se zabývají bezpečnostními otázkami například s panem poslancem Bezecným. Máme představu, dnes už probíhá toto prověřování, ale v souvislosti s těmi otázkami, které si klademe v posledních dnech a týdnech, tak samozřejmě je to zejména v napojení na islámský radikalismus.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
No, a lze důvěřovat stoprocentně prověření českých tajných služeb? Protože, řekněme si popravdě, francouzské tajné služby určitě nejsou nějaké nekvalitní, a přesto neuhlídaly teroristické útoky.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
My naštěstí nejsme v situaci, jako jsou například francouzské tajné služby z hlediska jejich komplikované situace, migraci, já bych chtěla říct, že například to, co se odehrálo v Paříži, já jsem byla ve čtvrtích, takových čtvrtích, kde se nepovedla migrace v Paříži, v Bruselu, v Amsterodamu, v Marseille, tam je mimořádně vážná situace, jsou to uzavřené komunity, kam už nechodí ani francouzská například policie, kde se například mluví padesáti jazyky a je to mimořádně těžká situace a třeba pro Francii v tuto chvíli zajistit integraci těch cizinců, kteří již tam jsou a my nesmíme dopustit, abysme byli v obdobné situaci. A já věřím, že musíme za této situace podpořit naše tajné služby, naše zpravodajské služby, protože, víte, tady stát se někdy zabývá regulací i věcí, které regulovat nemusí, ale jednou ze základních funkcí státu je zabezpečit, zabezpečit bezpečí pro, pro své obyvatele, a to nesmíme zapomenout, vedle těch ostatních otázek, kterými se zabýváme.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Podpořit tajné služby. Čili můžeme očekávat, že teď bude dána zelená většímu rozpočtu pro tajné služby, jejich větším pravomocem a tak dále.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Musí se to týkat, ano, musí se to týkat i většího rozpočtu a já jsem přesvědčena, že za stávající situace my jsme opravdu životně závislí na jejich práci.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Mohli bychom k té otázce ...

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Nejenom v České republice.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
... od Dalimila pokračovat dál, ale ta další otázka od Honzy na ni vlastně navazuje, tak pojďme k ní. Honza se vás ptá: "Ti uprchlíci, které máme přijmout, to budou vědci, konstruktéři nebo lékaři a jejich rodiny? Protože pokud ne, čím mohou obohatit naši zemi? Nejsme dost bohatí na to, abychom dělali charitu. Když se stát nedokáže postarat pořádně ani o naše občany," píše Honza.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Víte, samozřejmě, že v České republice jsou lidé, kteří jsou na tom špatně ze sociálního hlediska, byť dáváme polovinu rozpočtu na sociální transfery a my si musíme i mezi sebou říci, kde je ta míra solidarity, odpovědnosti, jestli jdou ty peníze přesně za těmi skupinami, za kterými mají jít nebo jestli se náhodou někde nezneužívají. Ale porovnávat tu situaci v České republice s lidmi, pětadvaceti miliony lidmi, kteří přišli o střechu nad hlavou, přišli úplně o všechno, my víme, jaké to je, když tady rodiny přišly třeba o své obydlí v době povodní a tady těch lidí je pětadvacet milionů a co se týče, koho chceme přijmout. My kromě těch nemocných dětí a tam si myslím, my nevyřešíme ten konflikt v České republice, je to opravdu projev solidarity a my jsme říkali tady, jen tak mimochodem, už dneska na vysokých školách studuje čtyřicet tisíc cizinců, k akademickému prostředí to patří a my si myslíme, že mezi těmi opravdu v tuhle chvíli, stovkami, maximálně lidí by mohli být i studenti, protože zaprvé již dneska jsou na našich vysokých školách a za druhé oni právě tito lidé by mohli být velkým přínosem, dá-li Bůh, a stabilizuje se situace například v Sýrii, tak oni se tam budou moct vrátit, vrátit a přispět vlastně k rozvoji té své země.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
To samozřejmě ano, na druhou stranu i mezi studenty mohou být potenciální příští ...

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ale to jsme řekli, že je první předpoklad, že musíme přijímat ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
... teroristé.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
... ty lidi, kteří budou prověřeni bezpečnostními službami a budou mít šanci na tu integraci. Musíme vědět, že, proč jsme říkali, že by to měli být křesťané, nejenom proto, že se mají větší šanci integrovat v naší společnosti, ale i proto, že křesťané jsou dneska mimořádně pronásledovanou skupinou na Blízkém východě, nejenom v Sýrii, Iráku, Egyptě, to jsou obrovské, obrovské množství zavražděných křesťanů pronásledovaných. Je to opravdu velmi pronásledovaná skupina v této oblasti.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Na Facebooku další dotaz, opět rozvíjí téma: "Není nemorální lákat ze zahraničí především vysokoškoláky a vědce? Nebylo by v konečném důsledku lepší, kdyby tato elita každého národa zůstala doma a pomohla zlepšovat situaci ve své domovské zemi, aby odtamtud nakonec nebylo třeba emigrovat?" Tak zní celý dotaz od tohoto diváka.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Určitě, určitě, to je druhá strana migrace, protože za běžné situace vždycky vám odchází ti nejvzdělanější a nejschopnější a nakonec to má negativní dopad i na tu zemi původu. Otázka, která by směřovala na Sýrii, je poněkud jiná, protože ta země je v rozvratu. Probíhá tam válka, oni se tam nemohou tito lidé uplatnit, oni museli třeba přerušit to své vzdělání a je i v zájmu případně Sýrie, aby, aby dostudovali a jednou se tam mohli vrátit. Proto si myslím, že i stávající migrační politika České republiky, která má být nadále řízena na národní úrovni, za tím stojíme, my nesouhlasíme s tím, aby sem přicházely návrhy, které by říkaly: "Musíte přijmout tyto kvóty nebo že by toto bylo pod Evropskou agendou. My chceme, abysme si nadále mohli stanovovat, kdo sem může přicházet a i ta stávající migrační politika má svůj oddíl, který se týká právě lidí, kteří studují a nebo kteří jdou do vědy a výzkumu a já si myslím, že, já si myslím, že je to dobře, protože ten, ten počet lidí, které my můžeme odpovědně přijmout, je poměrně malý, a proto si myslím, že to mají být právě ty vážně zraněné děti, případně vysokoškoláci, není rozhodně ta krize typu, že bychom to mohli řešit celkovou migrací pětadvaceti milionů do Evropy. To rozhodně nejde. Ten, ty nástroje řešení té krize jsou podstatně širší. Kromě, kromě této symbolické pomoci to musí být humanitární pomoc v době, v místě konfliktu. My musíme vědět, že v těch zemích sousedících s Libyí, a už se několikrát o tom hovořilo, jako je Libanon, jako je Jordánsko, jako je Turecko, jsou miliony lidí v opravdu, v tragických podmínkách.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ano, paní poslankyně ano, ale k tomu, co jste řekla dvě věci. I váš předseda Karel Schwarzenberg říká, že vlastně Česko je svým způsobem sobecké, že bychom se měli rozpomenout na to, že tolik Čechů v době nesvobody odcházelo na Západ, také tam očekávali pomoc, dostalo se jim jí tam a teď Česko není příliš vstřícné.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Víte, já ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A vy také mluvíte hlavně, hlavně, ať se pomáhá v tom místě, ne tak tady.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ale i proto jsem říkala, my můžeme vzít omezený počet lidí sem, ale musí to být lidé, kteří nezpůsobí bezpečnostní rizika a kteří se budou integrovat. Já bych chtěla ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tak, a to se, počkejte, a to se dostáváme i k tomuto, že vy vlastně kladete důraz právě na to přijímání vysokoškoláků, vědců, těchto lidí, vzdělanců, kteří se nejlépe integrují a mohou být přínosem i pro tuto společnost ...

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ale i případně pro obnovu těch společností, odkud přichází.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ale zase, to té Evropě s vlnou běženců asi příliš nepomůžeme, když si z ní vyzobeme právě ty vědce a vzdělance.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Když si, když se podíváme, ale já bych chtěla reagovat na tu vlnu běženců. Samozřejmě, že ve srovnání s tím západní Evropa v tuto chvíli jsou tam několik set tisíc běženců, ale je potřeba se podívat na tu problematiku v širších souvislostech. Já si myslím, že Evropa musí posílit ostrahu svých hranic, my totiž nebojujeme jenom s terorismem, my bojujeme s mimořádně rozsáhlým organizovaným zločinem. To, co se odehrává ve Středozemí, má několik obrovských rizik. Tam v podstatě mafie převáží, přiváží lidi, chovají se k nim naprosto amorálně, nechávají si za to platit, od šesti do deseti tisíc euro za hlavu a výnos z organizovaného zločinu za jednu loď je přes dva miliony euro a tyto peníze jdou opět na financování organizovaného zločinu ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
To ano. To je fakt, ale vracím se k otázce, a sice, jestli náhodou tu pomoc někdy víc než vzdělanci a vědci nepotřebují třeba rodiny s malými dětmi, osamocené ženy.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Víte, každá společnost může integrovat tolik cizinců, kolik je schopna integrovat a v tuto chvíli, tak jak jsme o tom hovořili, tak jak jsem se velmi detailně seznamovala s informacema, já jsem přesvědčená, že to může být několik set lidí.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A z čeho vycházíte?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Vycházím ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Vláda řekla sedmdesát, vy říkáte několik set, ale to je takové střílení od boku nebo z čeho vycházíte?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ne, my jsme, my jsme přesvědčeni, že tak, jak jsou zkušenosti i z uplynulých let v České republice, tak že jsme schopni tímto přispět. Kdybychom se zavázali například, že přijmeme několik desítek nebo set tisíc lidí, tak já mám opravdu vážné obavy, že bychom v tuto chvíli nemohli zabezpečit ty otázky bezpečnosti a jsem přesvědčena o tom, že by se nemusela, že bychom nemuseli zvládnout tu integraci do společnosti a že bychom mohli skončit u nějakých ghett jako v západní Evropě, a to nesmíme připustit, ono opravdu to, co se v západní Evropě odehrálo, my máme také své chyby, leccos se nám nepovedlo, tak to opravdu je velmi nebezpečné.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Na webu Alex: "Vezmete si aspoň jednoho syrského uprchlíka domů?"

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Víte, že jsem o tom vážně uvažovala?

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Opravdu?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Opravdu. Já jsem uvažovala o tom třeba nějaké dítě si vzít, dokonce jsem o tom mluvila i s manželem a určitě se chci zapojit do té pomoci a do té pomoci s integrací a musím říct ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Jak konkrétně?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Jak konkrétně? Já vám řeknu, já, moje kolegyně Nina Nováková, také paní poslankyně, působila na radnici v Brandýse a tam se jim podařilo velmi dobře integrovat dvě rodiny z Barmy a právě proto, že to byly rodiny babtistické, tak se vlastně, byť úplně z jiného prostředí, už to byly děti, které se narodily v uprchlických táborech, tak se jim velmi dobře podařilo právě i díky babtistům ty, ty lidi přijmout do společnosti, přijmout do té komunity, přijmout do toho města a myslím si, myslím si, že tu dobrou praxi známe, ale musí to bejt opravdu v rozsahu, který zvládneme tak, aby tady nenarůstaly xenofobní nálady, aby obyvatelé České republiky věděli, že víme o bezpečnostních rizicích a že je nechceme dopustit.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Na webu, tak a teď mám informaci, že máme aktuálně tiskovou konferenci z Belgie, kde při zásahu protiteroristickém došlo k nějakým výbuchům a jsou tam také hlášeni mrtví a zranění. Takže předáváme slovo do Belgie, sledujeme tiskovou konferenci. Pak se vrátíme.

/ Ukázka /

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Společně jsme sledovali přímý přenos tiskové konference belgické federální prokuratury. Byla věnovaná protiteroristickému zásahu belgické policie. O co šlo. Belgická policie, belgické bezpečnostní složky prováděly domovní prohlídky v aglomeraci Bruselu a Lutychu u lidí, kteří se vrátili ze Sýrie, protože měly informace, že od nich hrozí v nejbližší době nebezpečí teroristického útoku. Při tomto zásahu někteří z těchto lidí spustili střelbu, při zásahu byl jeden člověk zabit, jeden zadržen, ale nikdo z policistů zraněn nebyl. V Belgii byl v této aglomeraci zvýšen stupeň nebezpečí na tři na té čtyřdílné stupnici. Paní poslankyně, co tato zpráva o dalším pravděpodobném zmařeném, zmařené přípravě dalšího teroristického útoku v Belgii, co tato zpráva pro vás znamená a pro vaše návrhy na integraci právě lidí ze Sýrie do české společnosti?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Tak pro mě to znamená, že jsme v mimořádně obtížné situaci z hlediska migrace a boje s terorismem. Že v tuto chvíli, v tuto chvíli zkrátka v Evropě mezi těmi, kteří přišli z islámskýho světa, rozhodně se to ale netýká všech, všech muslimů v Evropě, ale část, je potřeba připustit, že část z nich nepřijala ty civilizační hodnoty, na kterých Evropa stojí.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Čili to vaše odhodlání zvýšit počet přijímaných uprchlíků právě ze Sýrie, na tom to nemění nic?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Víte, na druhé straně ta naše evropská civilizace, která má kořeny i v křesťanství, osvícenství, součástí té naší civilizace je i solidarita a my nemůžeme zcela, zcela netečně koukat na to, jak dvacet pět milionů lidí trpí, protože my musíme a máme povinnost, právo a povinnost hájit hodnoty evropský civilizace, ale při tom boji jejich obhajoby se jim nesmíme sami zpronevěřit.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A nemáte pocit, že to, co se děje teď v Evropě, právě ty teroristické útoky, provedený, na poslední chvíli zmařený, že to směřuje k tomu, že se něco musí změnit? Právě i v té imigrační politice?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Určitě. Určitě. Já musím přiznat, že, že o tom, právě proto jsem se už před dlouhou dobou začala tímto zabývat. My musíme posílit vlastně ostrahu vnější hranice, my musíme bojovat s tím organizovaným zločinem, který nám sem už mnoho měsíců dodává obrovské množství uprchlíků, ale jsou to ti, kteří si to zaplatí, to není, proto my si chceme vybrat jednotlivé uprchlíky v těch táborech, ale nikoliv brát to, co nám sem jednotlivé mafie dotransportovaly do Evropy. Ta krize v západní Evropě zejména, je mimořádně rozsáhlá a musíme hovořit také například o zlepšení systému, informačního systému schengenských víz, protože my v tuhle chvíli, tato víza se vydávají a my nevíme, kdo vstoupí do prostoru a kdo ho opustí. Itálie pod obrovským tlakem, neuvěřitelně těžkým tlakem například dokonce padesát tisíc lidí bez identifikace pustila do společného prostoru, my musíme naléhat na naše partnery, aby, aby dodržovali pravidla a aby opravdu, abychom nebyli v ohrožení toho, to je bez jakékoliv diskuse.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Co říkáte tomu, že podle průzkumu, který si nechal udělat Radiožurnál Českého rozhlasu s agenturou Median, šedesát tři procent respondentů je pro znovuzavedení kontrol na českých hranicích.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Víte, já zaprvé bych chtěla říct, že pro mě je velikým zklamáním, že veřejnoprávní rozhlas, každý sociolog by vám řekl, že dělat průzkum těsně po tak brutálním, neuvěřitelným útoku, jako došlo v Paříži, na to ho nemuseli ani dělat ten průzkum. Samozřejmě, že první, co v nás dohrávalo, byl strach a bez ohledu na to, jak kdo je vzdělaný nebo inteligentní, tak ten strach vyvolává obrannou reakci, ale ten strach je přesně to, co by nám chtěli ti radikálové, ti teroristé do té společnosti vnést a ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
K tomu, paní poslankyně, musím vás přerušit, protože právě agentura Median v souvislosti s tímto průzkumem upozorňuje, že číslo nelze vnímat pouze jako odpor k muslimům vyvolaný útoky ve Francii. Češi mají trvale přes minimální počet cizinců žijících dlouhodobě v tuzemsku, výrazně odmítavé postoje cizinců na integraci.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já bych vás chtěla, naprosto vyvrátit tu informaci, kterou jste řekl, protože my jsme na počet ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
No, tu cituji, tu cituji od agentury Median.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Jestli, jestli dovolíte, počet cizinců v České republice je poměrně vysoký. Je to čtyři sta třicet tisíc, a to rozhodně není málo. A v každém případě my máme velké štěstí, že velká část těch migrantů, kteří k nám přišli, byli ze Slovenska, z Ukrajiny, menší podíl z Vietnamu a z dalších zemí a právě proto, že byli z těchto, z těchto oblastí, kulturně a nábožensky podobných, tak se integrovali takovým způsobem, že mnohdy už ani nepoznáte, že sem, že sem přirozeně přišli.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Čili to myslíte tím, co se také uvádí v tom dokumentu TOP 09, cituji: "Česká republika se nepotýká s výraznými problémy integrace plynoucími z velkého množství cizinců, kteří mezi námi žijí."

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ano.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
"Chceme uchovat tuto výjimečnou pozici naší země." Protože ono to trošku zavání, jestli to není takový xenofobií zavánějící apel na izolaci české společnosti a její výjimečnou, cizinci nenarušovanou národní čistotu, když to tak řeknu.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Nezlobte se na mě, tak to není, protože v České republice, i v historii České republiky patřilo soužití s Němci, s Židy a já si myslím, že tak, tak tomu není, ale co je podle mě důležité, aby kdokoliv přijde do České republiky, ale pro mě i do evropských zemí, tak aby dodržoval nejenom evropské právo té které země, ale i přijal ty kulturní hodnoty, jako je právě svoboda slova, svoboda tisku, a to je vidět, že část vlastně těch, kdo, těch, kteří přichází, nechce akceptovat.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
No, a naběhla nám otázka od Ondřeje: "Co znamená, že chcete spolupracovat s evropskými partnery na přesídlování uprchlíků?" Nemyslíte těmi partnery úředníky z Bruselu a akceptaci kvót na přidělování imigrantů, pokud by nám Brusel přiklepnul stovky nebo tisíce uprchlíků? Kam je umístíme."

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
My kromě jiného tam v tom dokumentu říkáme, že jsme zásadně proti jakýmkoliv kvótám a my právě proto, jak jsem o tom hovořila, my si chceme sami nadále ty migranty, migranty vybrat tak, aby to byli migranti, kteří budou integrovatelní lépe a kteří nebudou přinášet bezpečnostní rizika.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
No, a podle čeho je tedy konkrétně budeme vybírat? Máme přihlížet i třeba k náboženskému přesvědčení? K náboženské příslušnosti k nějaké víře?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Víte, já bych hrozně nerada to ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Můžeme to takto dělat?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Jestli bych mohla poprosit, já bych to nerada takto, takto striktně dělila, protože je potřeba vědět, že i mezi muslimy, kteří žijí v České republice, jsou z velké části nikoliv migranti, ale Češi a že naše, náš právní stát je založen na svobodě víry a není tady propojenost mezi státem, státem a je tady samozřejmě vyznání, ale my máme odpovědnost za, za naši budoucnost a v rámci této odpovědnosti si máme sami řídit migrační politiku.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Máme telefonát. Dobrý večer, vítám některého z našich diváků. Kdo se nám dovolal? Dobrý večer.

divačka
--------------------
Agnes Němečková. Dobrý večer.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A váš dotaz zní?

divačka
--------------------
Já bych se chtěla zeptat, jakým způsobem, když takhle mluvíte celý večer o integraci těch uprchlíků, jakým způsobem to bude probíhat? Bude tam nějaká dlouhodobá soustavná sociální práce s těmi rodinami po opuštění zařízení ministerstva vnitra? Jak to bude fungovat nadále? Budou ti lidi nějak ošetřeni, aby ta integrace proběhla, bude se to nějak sledovat a jak to bude financováno, jestli tam bude probíhat pomoc Evropské unie nebo jestli to bude financováno z rozpočtu, případně v jakých poměrech. Děkuju.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ano, děkujeme za dotaz. Paní poslankyně vám odpoví, tak jak to bude probíhat, jestli tam bude nějaká sociální práce s nimi?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ano, já, já začnu odzadu. Co se týče financování, tak na to jsou vyčleněny poměrně rozsáhlé prostředky z rozpočtu Evropské unie, stejně tak jako například pro ostrahu hranic v tuto chvíli a samozřejmě je tam nějaký podíl České republiky. Tyto programy existují už dneska, existují tady v podstatě více jak dvacet let, máme s nima zkušenosti. Já už jsem zmiňovala ty Barmánce a je to opravdu o tom, že nesmí skončit ti migranti někde izolovaní v nějaké malé komunitě, jsou nabídky v tuto chvíli jednotlivým městům, to také existuje už dlouhodobě tento program, kdy vlastně se jim tam nabídne, nabídne bydlení v tom městě, nějaké velmi skromné třeba bydlení a následně, následně opravdu se pro ně hledá, hledá, hledá alespoň nějaká práce. Děti, děti začnou chodit do školy a v tuto chvíli je tady několik neziskových organizací, které mají s tímto zkušenosti a myslím si, že tuto práci velmi dobře umí.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A rozumím tomu tak, že ty rodiny budou rozptýleny po celé republice.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ano, to je, to je předpoklad, ale já si opravdu myslím, že je tady velká šance, pokud bychom přijali právě ty velmi pronásledované křesťany, tak že je velká šance, že se do toho zapojí i jednotlivé farnosti a křesťanské skupiny, komunity.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Na webu se ptá Emil: "Podle oficiálních projekcí OSN klesne index lidského rozvoje ve Švédsku a Belgii do roku 2030 na úroveň třetího světa, přitom i v těchto zemích bylo kdysi přistěhovalců jen pár tisíc jako teď u nás. Když nastartujeme imigraci, dokážeme ji včas zabrzdit?"

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Tak jak jsem říkala, ta imigrace tady dneska existuje, máme čtyři sta třicet tisíc cizinců a je iluzorní, pokud nebudeme Severní Koreou, že bychom byly zemí, která bude hermeticky uzavřena, byť chápu, že z hlediska strachu ten, ten poslední vývoj i tyto myšlenky, i tyto myšlenky vnáší. Já si myslím, že my se musíme poučit z toho, co se stalo ve Švédsku a v Belgii a v dalších zemích a nesmíme připustit, nesmíme připustit a nemáme opakovat ty chyby, které prokazatelně udělaly, byť všichni víme, že západní Evropa, západní Evropa vlastně se dostala do té situace z několika dalších faktorů, včetně ekonomického rozvoje po druhé světové válce v Německu, včetně vazeb k některým mimoevropským zemím, například v Belgii, Francii a dalších zemích. Opravdu ten problém je velmi široký a nestalo se to ze dne na den, ale velmi, velmi, velmi důležitou otázku při těchto diskusích hraje i demografický vývoj v Evropě a v okolních zemích, ale i, i naše hodnotové zakotvení. Mně se hrozně líbilo, když jsme připravovali ten dokument, tak Karel Schwarzenberg, tak říká: "Mně nedělá starosti to, že tady někdo chce stavět mešitu. Mně dělá starosti to, že jsou tady prázdné kostely."

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
No, a ten demografický vývoj v Evropě?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Demografický vývoj v Evropě samozřejmě ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ten vás neděsí?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ten samozřejmě také velmi znepokojuje, koho neznepokojoval? Protože evropské země, přestože patří ve srovnání s těmi dalšími zeměmi, o kterých mluvíme, k výrazně bohatším, tak máme zkrátka málo, málo dětí. Tady, třeba v České republice by nás v tuto chvíli bylo asi devět a půl milionu.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Víte, ale ta vlna imigrace, ta je prostě fakt a jestliže ten dotaz zněl: "Věříte tomu, že ji ukočírujete, usměrníte, umenšíte?" Tomu věříte?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ano, věřím, že, ano, ano ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Nic tomu nenasvědčuje.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Počkejte, věřím, protože já, my nemáme v tuto chvíli ty problémy a my musíme udělat všechno pro to, abychom přijímali jen takové množství cizinců, abychom byli solidární, ale přijímali takové množství cizinců, které jsme schopni integrovat a ty země, jenom, abychom si řekli, on tady existuje takzvaný dublinský systém, to znamená, o azyl, on je ještě rozdíl mezi azylovou, vízovou politikou, nechci, nechci obtěžovat diváky ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Nezabíhejme do podrobností, ano.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Nechci obtěžovat diváky detaily, ale v rámci toho dublinského systému, co se týče azylové politiky, musí být žadatel žádat v zemi, v první zemi, do které, do které přijde a co se týče té vízové politiky, dlouhodobé vízové politiky, tu si řídí jednotlivé státy. Myslím si, že my jsme si vědomi i v té politice, že se musíme vystříhat těch problémů západní Evropy a velmi si přejeme a trváme na tom, aby zůstala v kompetenci České republiky. Ty vnější země samozřejmě jsou ve velmi těžké situaci a ty země, které mají například mají koloniální minulost, ty země, kde už jsou nějaké velké komunity naintegrované, vlastně přitahují další migranty a tím se vlastně ten, ten problém výrazně zvyšuje.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ale stále, vaše strana je stranou výrazně proevropskou.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ano, ano.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A neměla by existovat přece jenom i z té české strany větší solidarita vůči těm státům, které jsou, které v první linii čelí té imigrační vlně?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já si myslím, že solidarita určitě. My se i solidárně podílíme na té ostraze hranic, na dalších nákladech, které souvisí s migrací a musíme se podílet, ale v tuto chvíli například, nedovedu si představit, že bychom řekli, řekli, že přijmeme desetitisíce migrantů, byť vím, že ta situace v západní Evropě je velmi těžká, protože já jsem, jako my zodpovídáme, zodpovídáme za budoucnost České republiky a my nesmíme podcenit a opakovat ty chyby. My musíme bejt solidární, vychází to z naší civilizace.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Takže Evropská unie, ale jenom odtud potud a toto je náš píseček.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ne, ne, ne, ne, já si myslím, že tak to není. Mně na evropské integraci velmi záleží, my musíme spolupracovat, my musíme spolupracovat i na společné strategii, která ale nebude jenom o té vízové, azylové politice, ale i o té integrační politice. My jsme, upřímně řečeno, nezavinili to, že, to, že probíhala v Evropě, probíhala po desetiletí vlastně ta, ta migrační politika bez té integrační politiky, ne ve všech zemích ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
To určitě ne, ale co říkáte tomu, že třeba německý ministr vnitra a zahraničí vyzývají české partnery, aby se Česko postavilo otevřeněji k té imigrační ...

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Proto my říkáme zaprvé, že není, že zaprvé, že ta migrační vlna je tak obrovská, pětadvacet milionů lidí, že není možné tu, tu situaci řešit tím, že přijdou všichni do Evropy, my musíme používat i další nástroje. Humanitární pomoc, diplomatickou pomoc, ale například i, i vojenské intervence vůči Islámskému státu.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
To si v Německu neuvědomují?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já si myslím, že uvědomují a my právě proto, co jste zmiňoval, my nemůžeme zůstat úplně izolovaní, my jsme součástí Evropy, my musíme ale velmi odpovědně tento, tento problém řešit a já jsem přesvědčena, že v tuto chvíli opravdu můžeme přijmout tolik migrantů, kolik, kolik jsme schopni integrovat a že to máme být my, kdo si, kdo si stanoví, jaké migranty, jestli migranti k nám přijdou.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Obsahuje návrh TOP 09 taky požadavek na zhotovení analýzy? Proč je ve světě tolik uprchlíků? Není to náhodou z důvodu vojenských zásahů v zemích Blízkého východu a severní Afriky? Připadá mi," píše tento divák, "že se řeší jen následky, ale nejde se po příčinách."

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Víte, to, co se odehrávalo, odehrává v posledních roky v okolí Evropy de facto, o tom by se dalo hovořit velmi dlouho, možná v této souvislosti bych zmínila, že například první islámští radikálové vlastně se začali, začali sjíždět do Afghánistánu v době války Ruska, respektive Sovětského svazu a byla to první, první situace, kdy vlastně se sdružili a začali ti islámští bojovníci se sjíždět i z ostatních islámských států a samozřejmě, že tak jak sledujeme ty krize, Afghánistán, Pákistán, Irák, rozpad Sýrie, ale velmi, velmi výrazným impulsem tam bylo Arabské jaro, které vedlo k rozpadu státu, k rozpadu Libye, což byl stát, přes který a je stát, přes který jde spousta uprchlíků do Evropy a Libye v podstatě jako stát téměř neexistuje, to je velmi významnej faktor. Samozřejmě vývoj v Egyptě a nakonec, nakonec dnes, dnes vznik Islámského státu.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ale víte, kam míří ten dotaz, jestli si to Západ trochu nezpůsobil sám podporou těch, vlastně té, té opozice proti Bašáru Asadovi v Sýrii proti diktátorům a vládcům severní Africe a ...

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Víte, já jsem teda přesvědčená, že, že to, co se odehrávalo v rámci Arabského jara, si nezpůsobil Západ sám, že, že to, že to bylo vyvoláno, vyvoláno vlastně tím, tím, co se v těch společnostech odehrávalo. Z hlediska a velkej vliv na to měl třeba internet, vzdělání těch lidí, demografickej vývoj, to opravdu není, není tak, že by, ale Arabské jaro vyvolal Západ sám nebo něco, nebo něco podobného. Samozřejmě, samozřejmě, že určitě, určitě se bude donekonečna diskutovat, jestli měl být nebo neměl být a jaký měl být zásah v Sýrii a v jakou chvíli, protože Asad, Asad je autoritativní, autoritativní představitel, který, které používá například chemické zbraně vůči svému obyvatelstvu. Vždycky si budete klást otázku, jestli se něco dělat nemělo nebo naopak mělo a jak. Jako já si myslím, že my si můžeme zpětně vyčítat s partnery, my sami, co se kdy mělo nebo nemělo. Faktem je, jsme ve vážné krizi, ve vážné migrační krizi spojené s radikalizujícím se islámským terorismem a my musíme teďko semknout síly v rámci Evropské unie, protože jenom společně můžeme tuto krizi překonat a myslím si, že musíme v tuto chvíli, proto my, my jsme připraveni spolupracovat s vládou. To je natolik závažná situace, že v těchto otázkách se musíme semknout a se všemi těmito riziky bojovat.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Diváky téma zajímá. Další divák se nám dovolal. Dobrý večer, vítám vás v Hyde Parku, kdo se dovolal a s jakým dotazem?

divačka
--------------------
Dobrý večer, u telefonu je Martina. Zdravím. Chtěla jsem se zeptat paní poslankyně ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Dobrý večer.

divačka
--------------------
... Asi jsem špatně pochopila. Když k nám přijdou Ukrajinci, tak musí znát jazyk a četla jsem dotazníky otázek, který jsem některý nevěděla ani já. Chtěla bych vědět, když k nám teda přijdou ty syrští uprchlíci, vy je rozčleníte do menších obcí, já bych vám ráda řekla, že jezdím na Moravu za maminkou, je to třicet kilometrů od Brna a už jsem prvně Pražák, to je v pořádku, i ty Brňáci jsou náplavy, nevěřím tomu, že by ty menší obce tam vedle sebe tyhle ty lidi chtěly mít. A jinak bych vám ráda řekla, že pracuju v jedný malý prodejně ve Vršovicích, kde chodí starší lidé, důchodci, a tak jak chlapi v hospodě semelou o fotbale, o hokeji, tak leccos my tam probíráme. Ty nálady jsou proti nim hrozný, hrozný, vás upozorňuju, co to slyším od rána každej den ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Martino, otázku, otázku čekáme.

divačka
--------------------
Nemáme na důchody, na český děti není, sbíráme víčka na postižený, budeme krmit támhle ty, támhle ty. Víte, já jsem vedoucí, jsem obchodnice, takže moc se do toho tak nějak nezasahuji, ale vadí mi to taky. Vadí mi, když přijdu k zubařce, kam chodím třicet ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Martino, máte otázku? Čekáme na otázku.

divačka
--------------------
... dva let a je tam pět Rusů a naše zubařka tam  není. Vadí mi, když důchodce na to nemá, proč? Stačí, když vyhazuju feťáky nebo některý etnický skupiny z krámu, protože ty lidi, když nemají práci, tak budou krást. Kde budou, kdo je zaměstná, když neznají jazyk? Kdo? Já bych se jich i bála jako z důvodu hygienickejch, bojím se jich. Chytla jsem žloutenku od Ukrajinky, jsem trošku podebraná z toho a říkám si: "Proč? Proč my se chráníme a proč tyhle ty lidi tady jsou?" Proč? Vždyť my zas tak bohatá země nejsme. Proč nemáme na český děti, proč mi řekne česká maminka: "V naší školce je pět Kazachů, šest Ukrajinců, dva černoši, Vietnamci a já musím dělat pořadník a já do práce nemůžu, protože moje dítě je český a není na řadě?" Nezlobte se.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Martino, děkujeme, děkujeme vám a paní poslankyně vám odpoví. Prosím.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Tak já bych ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Kdo ty lidi zaměstná, když nebudou znát jazyk, jestli budou muset, nebudou muset znát jazyk a tak dál.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Tak já bych právě v tomhle případě chtěla upozornit na ten rozdíl mezi, mezi dlouhodobými pobyty v rámci víz a v rámci azylu, protože když sem někdo přijde právě v rámci tý řízené migrace dlouhodobých víz, tak v takovém případě ten člověk opravdu musí prokázat, když žádá třeba občanství, že má jazykové a další znalosti o České republice. Když se uchází v rámci těchto, tohoto režimu o práci, tak, tak opravdu může ji dostat jenom v případě, že na tu práci není jiný uchazeč z České republiky, dokonce i ze zemí Evropské unie. To je vlastně ta politika, o které mluvíme, která je tady řízená a v rámci kterého jsou tady opravdu, opravdu ti cizinci, o kterých asi paní tazatelka hovořila. Pak je, pak je ta azylová politika, o které mluvíme v souvislosti s těmi uprchlíky. Ta se, azyl se poskytuje lidem, kteří opravdu přichází z například z těch válečných konfliktů, jsou ohroženi na životech a těm, ti, ti dostanou tu azylovou ochranu podle mezinárodního práva a bez ohledu na to, jestli umí, umí ten jazyk a potom i pro tyto lidi se, jsou ty programy, pracují, spolupracují s nimi například lidi z neziskovky a to, že přichází třeba do těch jednotlivých měst a obcí, to může bejt jenom dobrovolné a taky to je v tuto chvíli. Oni se, oni se integrují ten obcí a tento režim tady dlouhodobě, opravdu dlouhodobě, dlouhodobě. A to bych malinko chtěla říct, například v České republice o azyl ročně žádá asi sedm set lidí, to opravdu, to opravdu není velký počet, je to právě tím, že nejsme na vnější hranici, vlastně jediná vnější hranice jsou mezinárodní letiště. No, a ještě možná je důležité v této chvíli říct, že je velký rozdíl a proč vlastně chodí do té západní Evropy a ne proč ne k nám a proč mi jich tolik nebereme, nebo oni vlastně k nám nechtějí, a teďko to vidíme na Maďarsku. V České republice je vlastně, my jim samozřejmě těm lidem ohroženým na životě z válečných konfliktů, poskytujeme ubytování, stravování a kapesné patnáct korun na den. V Německu zkrátka Ústavní soud rozhodl, že dostanou čtyři sta euro na měsíc a samozřejmě oni už přichází a oni chtějí do těch západních zemí ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
No, ale není to pak důvod k vyhoštění, protože to pak evidentně nejsou běženci z humanitárních důvodů, jestliže jdou za většími penězi.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
No, ne, oni někteří, no, oni zaprvé, nemusíem se v rámci i evropskýho partnerství vrátit k problematice, když někdo azyl nedostane, nemá na něj právo, protože to je stanoveno, tak opravdu nefunguje dobře vyhošťování a návraty. Protože to zkrátka, když někdo žádá o azyl, nemá na něj právo, tak to musí fungovat, pokud není opravdu zemí válečnýho konfliktu, tím mají právo na tuhle základní ochranu. Ale co vlastně se odehrává v Evropě, je samozřejmě, ti, co přichází a přichází sice i z válečných zón, tak oni už chtějí vlastně do těch zemí, kde je vyšší sociální podpora a musím říct, že oni jsou, třeba Němci, ve velmi těžké situaci, čili jim Ústavní soud stanovil tuto, tuto částku.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Karel Kičmer: "Ještě před dvěma roky politici TOP 09 tvrdili, že na nic nejsou peníze a že se má každý postarat o sebe. Dnes chcete být solidární a proč s cizinci? Neměli by mít přednost spoluobčané, které vaše politika dostala do chudoby?"

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Víte, solidarita patří k základním principům, principům politiky TOP 09, ale solidarita společně s odpovědností. Za vlád, vlád, kterých jsme se zúčastnili, tak, tak ty výdaje tam ty výdaje na sociální oblast a transfery sociální byly, byly nadále obrovské. My jsme, ale oproti například současný vládě jim dávali více peněz do investic, školství a vědy, výzkumu. Já si myslím, že, já si myslím, že zkrátka tak, jak jsme se chovali odpovědně a ze znalosti a nepopulisticky v oblasti rozpočtové politiky, tak stejně tak my chceme přistoupit k tomuto problému a jestliže dneska hovoříme o tom, že chceme hájit civilizační hodnoty Evropy, tak jak, tak jak tady se po staletí vyvinuly, tak k tomu i ta solidarita patří a pětadvacet milionů lidí, kteří jsou v zoufalé situaci, nám nesmí být lhostejní.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Mně ještě není jasná jedna věc. Vy říkáte: "Musíme přijmout ty běžence z humanitárních důvodů na nějakou dobu, až budou moci, ať se vrátí zpátky."

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ne.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
To jste říkala.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ne. To říkala ODS s patnácti ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
To říkala ODS.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
... promiňte, to říkala ODS pro mě jakýsi ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
To říkala ODS, to víme, ale vy jste přece tady to také říkala, že přijímat ty lidi, aby se pak mohli vrátit.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ne, ne, ne, ne.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
V jednu chvíli jste to řekla.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já musím říct, že mě hrozně mrzelo vyjádření ODS při ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Nechme ODS, to víme, ano, tohle to je její stanovisko. Věnujme se vaší straně.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Jasně, ale, jestli mohu poprosit, já jsem to říkala  té, já jsem říkala: "Přijmeme ty, který můžeme integrovat," a tak dále, ale samozřejmě jsem říkala, že přirozeně, upřímně řečeno, z těch pětadvaceti milionů velká část by ráda žila ve své zemi, byť výrazně chudší, než naše země, ale, ale já jsem říkala to v souvislosti například s těmi studenty, že Sýrie měla vždycky velmi dobrou úroveň vzdělání a má svoji inteligenci a já jsem říkala: "Přijmeme například ty studenty, kteří by se případně dobrovolně mohli vrátit poté zpět."

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ano, ale když tady byla také řeč o podmínce naučit se jazyk, aby člověk získal trvalý pobyt ...

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ne, ne, ne, jestli můžu poprosit, to jsou dva ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
U té divačky to zaznělo.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ano.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tak a když tito, tito běženci, které Česká republika přijme, se neintegrují, tak zní moje otázka, se neintegrují do společnosti, nenaučí se jazyk, nenajdou si práci, co s nimi?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Pokud budou ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Bude to pro vás důvod k tomu je poslat zpět nebo ...

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Tak záleží, jako pokud budou v azylovým režimu, to znamená, to znamená, bude jim přiřknout azyl, protože žijou, jsou ze zemí, kde je válečný konflikt, tak já už jsem říkala, že v těchto případech se ti lidé, jim se přiřkne vlastně v rámci mezinárodního práva a ve všech zemích Evropy je tohle úplně stejný.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ano, je tam válečný konflikt, ale představme si situaci, válečný konflikt, utichne, ustane. Lidé ze Sýrie tu budou a do společnosti se neintegrují. Jaký bude další postup?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Pokud zkrátka dlouhodobě tady v České ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Zůstanou tu žít, nebo nezůstanou?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Pokud se budou chtít tady dlouhodobě zůstat, integrovat, tak já jsem přesvědčena, že se musí naučit jazyk a jsem přesvědčena o tom, že především musí přijmout naše hodnoty a dodržovat zákony naší země.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A když nepřijmou a nenaučí se jazyk, tak je takříkajíc vyexpedujete zpět?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já jsem přesvědčena, že zkrátka, pokud tady budou, tak musíme trvat na tom, aby, a musí trvat třeba i naši partneři v západní Evropě na tom, aby ti, kteří přichází z jiných civilizačních okruhů, aby respektovali naši kulturu a naše zákony, naše, naše například lidská práva.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A ještě tady máme tento dotaz: "Koho byste ráda viděla jako předsedu TOP 09 po Karlu Schwarzenbergovi?" Jak píše tedy divák, abych přečetl otázku doslova: "Panu knížeti Karlu," a tak dále.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
To je hezká politika k migraci, teda hezká otázka migraci. Především v tuto chvíli je Karel Schwarzenberg naším předsedou. Já předpokládám, předpokládám, že ještě bude. My jsme demokratická strana, budeme mít letos sněm, budeme určitě demokraticky o tom hlasovat, ale já věřím, že ještě dlouho Karel Schwarzenberg bude vznášet své podněty do české společnosti.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
No, ještě dlouho, on sám už o svém upozadění, odchodu tak trochu mluví, a také se píše o tom, jestli vaše strana dokáže najít ve svých řadách vhodného a dostatečně charismatického lídra.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Bezpochyby, bezpochyby. Naše strana není založena jenom na osobnostech, je založena na hodnotovém desateru, které právě hovoří o té, o těch hodnotách, na kterých stojí evropská civilizace ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Hodnoty určitě.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ale to je hodně důležité a ...

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ale teď ta otázka se týkala personálií a neboli, kdo jsou lidé v TOP 09, kteří by byli schopni nahradit Karla Schwarzenberga, eventuálně Miroslava Kalouska?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
To je diskuse na celostátní sněm. My máme několik tisíc členů, jsme stranou demokratickou, nominace, nominace budou probíhat v následujících měsících, určitě, určitě povedeme, určitě povedeme diskusi, ale víte, stranu nedělá jedna, dvě, tři, čtyři, pět osobností. Stranu udělá politika a program.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ale speciálně u TOP 09 takové povědomí panuje, že tato strana je spojena právě s tím vedoucím duem.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
To je samozřejmě přirozený. Osobnost Karla Schwarzenberga i Miroslava Kalouska od počátku formovala naši stranu, jsou to muži mimořádně, mimořádně, jsou to mimořádně silné osobnosti a je to přirozené, že jsou takto vnímáni.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Bojíte se jejich odchodu, eventuálního odchodu nebo aspoň jednoho z nich čela strany?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ne, nebojíme se.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Jakou jinou odpověď od vás čekat, že? Politička nesmí přiznat, že se bojí odchodu svého předsedy.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ale víte co, ten strach, vy jste to moc hezky, bojíte se, strach, který v dnešních týdnech, měsících s námi hýbe, není dobrý rádce, ani k té migrační politice. My musíme k těmto otázkám přistupovat mimořádně, mimořádně s chladnou hlavou, ale mimořádně zodpovědně.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tak tolik dnešní Hyde Park, jehož hostem byla místopředsedkyně TOP 09, poslankyně Helena Langšádlová a bavili jsme se hlavně o imigrační politice českého státu a Evropy, Evropské unie vůbec. Paní poslankyně, já vám děkuji a přeji vám dobrý večer.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Děkuji. Hezký večer.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Zítra bude v Hyde Parku hostem psychiatr a spisovatel Jaroslav Max Kašparů. Tak se dívejte a ptejte. Dobrý večer a na viděnou.

 

15.1.2015    ČT 24    str. 01    20:05 Hyde Park