Jak porostou důchody?


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ekonomičtí ministři měli dnes večer projednat 6 variant, jak by se měly či mohly měnit důchody. Ve hře, připomeňme, je škála možností od zachování současného stavu až po úplné zmrazení výše penzí. Jednání na vládě sleduje stále redaktor Vladimír Keblúšek, kterého zdravím do Strakovy akademie. Dobrý večer.

 

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor
--------------------
Dobrý večer.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Podle našich informací ale to jednání ekonomických ministrů vůbec nezačalo, protože jednání vlády, tedy klasické zasedání vlády se protáhlo. Je to pravda?

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor
--------------------
Ano, je to pravda. Tisková konference po jednání vlády byla nahlášena zhruba na půl osmou a začala před několika málo minutami. To jednání se dnes skutečně protáhlo. Vláda měla na pořadu řadu zajímavých bodů, u kterých se ministři rozpovídali, a proto se porada ekonomických ministrů odsunula podle našich informací na tento pátek. Skutečně se na poradě ekonomických ministrů měla probírat řada úsporných opatření na ta další léta, na roky 2013, na roky 2014. Kromě zvyšování DPH také, jak už bylo zmíněno, růst penzí. Ve hře je 6 variant, alespoň podle ministra Drábka, které měl přinést na poradu ekonomických ministrů. Ta první varianta počítá s tím, že bude růst důchodů podle inflace a reálných mezd. Druhá varianta počítá s tím, že důchody porostou pouze podle inflace. V těchto dvou variantách by to znamenalo v příštím roce zhruba růst o 210 korun. A na té variantě růst pouze o inflaci se shodují například Věci veřejné a líbí se i ministru Drábkovi. Ty další varianty jsou potom jenom procentně upraveny a jsou ve hře také ještě stále ty 2 varianty o tom, že by byly důchody částečně nebo úplně zmrazeny, ale tyto varianty nemají skutečně šanci projít, alespoň podle těch posledních informací, které z jednání vlády máme. Dá se tedy říct, že podrobnosti k tomu, jaká varianta projde, budou známy v pátek po jednání porady ekonomických ministrů.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A je alespoň zřejmé, k jaké variantě se, řekněme, většina ministrů kloní nebo by to bylo předčasné odhadovat?

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor
--------------------
Je to předčasné odhadovat, ale skutečně ta druhá varianta, tedy varianta růst důchodů podle inflace, což by znamenalo zhruba 210 korun v tom příštím roce, má podporu Věcí veřejných a také ministr Drábek řekl, že by tato varianta byla schůdná.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Vladimír Keblúšek informoval. Díky a na shledanou.

Vladimír KEBLÚŠEK, redaktor
--------------------
Na shledanou.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A hosty jsou teď Helena Langšádlová, která je místopředsedkyní strany TOP 09. Dobrý večer, paní poslankyně.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Dobrý večer.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A také Zdeněk Škromach, stínový ministr práce, místopředseda Senátu a také ČSSD. Vítám i vás. Dobrý večer.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Dobrý večer.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Těch 6 variant vlastně už dnes ráno, paní Langšádlová, zveřejnil list Hospodářské noviny. Ta škála začíná v podstatě na současném stavu a končí v podstatě na zmrazení penzí. Proč je mezi těmi variantami i ten současný stav?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Tak je potřeba říci, že návrh je počítán v souvislosti s dalšími kroky, protože naším cílem je neprohlubovat deficit veřejných financí, neprohlubovat náš dluh. A proto je možné zvažovat různé varianty, protože musíme dojít k tomu, aby deficit pro příští rok nebyl vyšší než 100 miliard korun.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ptal jsem se, proč je mezi těmi variantami i ten současný stav. Tedy pokud se má o něčem takhle zásadním jednat, tak proč tam vlastně je i to, že by se v podstatě nic neměnilo?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Pokud by bylo možné dosáhnout vyrovnaného, respektive rozpočtu s tím plánovaným schodkem bez tohoto opatření, tak pravděpodobně i proto tam byl ten stávající stav, ale podle informací, které mám, tohoto není možné dosáhnout.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Jak by bylo to zachování současného statutu quo přijatelné pro ČSSD? Nebojte, pane místopředsedo, probereme více variant, ale začněme u téhleté.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Tak je potřeba říct, že tuhlenstu tu valorizační doložku v podstatě prosadila sociální demokracie ještě v době své vlády a zatím žádná vláda nenašla odvahu alespoň toto změnit.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Čili vám by to vyhovovalo, kdyby to zůstalo tak, jak to je, nebo alespoň částečně vyhovovalo?

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Vyhovovalo. Myslíme si, že to je problém, protože vláda slíbila, že k 1. lednu letošního roku bude důchodcům valorizovat ten nárůst, který je způsobený DPH, a je potřeba říct, že naši senioři dneska ze svých důchodů přispívají řádově 200 až 300 korun každý měsíc zálohově vlastně jakoby dopředu, protože žádná valorizace, která by zohlednila ten nárůst, neproběhla.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
K tomu se samozřejmě dostaneme. Teď pojďme na druhou stranu té možné škály. Dá už se, paní poslankyně, za stoprocentní považovat to, že úplně zmrazení důchodů tedy v žádném případě nehrozí? Opakovaně to říkali jak ministři z vaší strany, tak i pan premiér to naznačoval.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Pro žádného politika není snadné hovořit o možnosti úplného zmrazení nárůstu důchodů, ale naším cílem je, aby průběžný důchodový systém byl dlouhodobě udržitelný.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Až zase jakoby to připouštíte nebo jak tomu mám rozumět?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Já se domnívám, že v tuto chvíli dojdeme spíše k nějakému kompromisu, který umožní nárůst, ale nikoliv ten nárůst, jak je podle stávajícího valorizačního schématu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Předpokládám, pane místopředsedo, že varianta zmrazení důchodů je pro vás zcela nepřijatelnou.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
To jednoznačně. A jenom bych chtěl říct, že je paradoxní, že za našich vlád byl důchodový účet v přebytku, kdežto tím, že, bohužel, tato pravicová vláda podsekává příjmovou stránku důchodového účtu, tak samozřejmě tím argumentuje, že je v deficitu a to je celkem jednoznačné.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Já jsem přesvědčena, že ty kroky, které udělala tato vláda i předchozí vláda, nevedou k podsekávání příjmů důchodového účtu. Předchozí vláda v rámci protikrizových opatření přijala návrh na slevu na dani pro zaměstnavatele, došlo díky tomu k propadu v důchodovém účtu, ale současně došlo k udržení mnoha desítek tisíc pracovních míst.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Já myslím, že to je jenom demagogie, protože nakonec vidíme, že nezaměstnanost roste a to je taky jeden z důvodů výpadku veřejných rozpočtů, protože nezaměstnaný neodvádí daně, neodvádí pojištění a naopak z toho systému čerpá. A může se vám to líbit nebo ne, prostě realita je taková, že důchodový účet má příjmy ze sociálního pojištění a to, bohužel, za vašich vlád zastropováním, snížením, zlepšením některých odvodů, zkrátka a dobře je tam výpadek 40 miliard korun.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Skutečností je, že zastropování tohoto důchodového systému, jak jistě víte, pane senátore, je ve většině evropských zemí a je to i v souladu s tím, k čemu došel Ústavní soud a ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Pojďme se, prosím, dámo a pane, dostat k těm jednotlivým variantám, abychom tedy divákům mohli naznačit, co je asi nejspíš čeká, ke které variantě valorizace důchodů se tedy nejvíc přiklání vaše strana, tudíž i váš první místopředseda, pan ministr financí Kalousek. Je to ta varianta růst podle inflace nebo nějaká z alternativ této varianty?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Já si myslím, že to bude nějaká z alternativ, která bude zohledňovat růst inflace a růst reálných mezd. Je potřeba říct, že výše reálných důchodů od roku 2000 vzrostla o 24 procent. My bychom si samozřejmě všichni přáli, aby růst důchodů byl podobný, jako je růst například mezd, ale v tuto chvíli to opravdu není možné.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A je to varianta, nad kterou je v koalici největší shoda, myslíte?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Myslím si, že je nad touto variantou největší shoda, ale vzhledem k tomu, že ta jednání neproběhla, tak opravdu není možné komentovat, k čemu koalice dojde.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ne, tak mě zajímal především názor vaší politické strany, který jistě komentovat můžete.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Předpokládáme, že je přijatelný ten růst například o jedno procento.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře. Růst dle inflace, pane místopředsedo Senátu, jak byste se na tohle tvářil?

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Je nedostatečný, protože v podstatě tak, jak se vypočítává, byť jenom nárůst životních nákladů, tak je to vždycky zpětně rok a půl, takže bude zahrnuta pouze polovina letošního roku, nikoliv celý rok. Takže ten nárůst by měl být dvojnásobný. A za situace, a myslím si, že je to docela typické, že na důchodcích se šetří, na milionáře se nesáhne a na ministerstvu práce si vyplácejí náměstky milionové odměny. To je opravdu ukázka toho, jak chcete šetřit a jaký k tomu máte vztah. Asi zřejmě ministerstvo peněz má dost, když může rozdávat svým náměstkům milionové odměny.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře. Tak prosím o něco konstruktivněji, pokud vás mohu poprosit.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Ale to s tím souvisí.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Jistě, nepochybně, pane místopředsedo, ale byl bych rád, kdybyste tedy řekl, nepochybně jste ráno v Hospodářských novinách si přečetl těch 6 variant, tak jestli tam byla nějaká, u které jste si řekl ano, tak tahle by třeba možná po nějakých úpravách byla schůdná politicky i pro sociální demokracii.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Tak zachování stávajícího stavu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Zachování stávajícího stavu.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
A hledat na příjmové stránce rozpočtu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře. A kdyby tam mohla sociální demokracie k těm 6 variantám ještě nějakou přidat, tak co by tam bylo především?

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Ta je minimalistická, zákonná, to znamená růst životních nákladů plus třetina nárůstu mezd, protože nikdy nebyly valorizovány důchody o růst výdělku, takže zaostávají za růstem průměrných výdělků.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Ale přesto reálná úroveň důchodů je vyšší o 23 procent. A je potřeba říci ...

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Díky našim vládám a našim valorizacím, které byly vždycky nad rámec toho, co říkal zákon, na rozdíl od vašich vlád.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Já nesdílím váš názor ...

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
I když pravda je, že v té době, ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Nechte domluvit paní poslankyni, pane místopředsedo.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
... kdy byla naše vláda, tak jste byla vlastně taky součást naší koalice za KDU-ČSL.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Pane místopředsedu, děkuju za tuhle politickou poznámku, ale ...

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Já se omlouvám.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
... nechme, prosím, paní poslankyni. Prosím.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Jistě.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Děkuju.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Je potřeba říct, že pokud neuděláme ty kroky tak, jak jsou navrženy, tak to povede dlouhodobě k deficitu důchodového systému a navýšení deficitu státního rozpočtu a to není zadarmo. Náš deficit státního rozpočtu ročně stojí 80 miliard korun a jistě není v zájmu České republiky, abychom ho nechali narůst do rozměrů, jak jej dneska řeší mnohé evropské země.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ještě jedna věc. Pan ministr Drábek také uvedl, že by se zvyšování mohlo řídit i tím, kolik se vybere na pojistném. Tohle zní jako poněkud nejistá varianta, paní místopředsedkyně, taková, u které se nedá dopředu moc predikovat. Takže proč o tom pan ministr mluví?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Ale je to dlouhodobě udržitelná varianta, protože je nám všem jasné, že se bude zhoršovat demografický stav, že bude narůstat počet příjemců této dávky.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře, udržitelná, ale je to takové možná, jsou to čísla možná trošku na vodě, promiňte, alespoň to tak vypadá. Tedy podle toho, kolik se vybere, tak podle toho zvýšíme. To přece nemůže nikdo dopředu odhadnout.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
My v tuto chvíli máme průběžný systém. To znamená, že ti, kteří jsou v tuto chvíli pracující poplatníci, tak z těchto prostředků se hradí důchody stávajícím důchodcům. Je potřeba říci ale, že také za Topolánkovy vlády vznikl rezervní fond, na který v době těch přebytků bylo kumulováno asi 23 miliard.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Na druhou stranu, není tohle, pane místopředsedo, spravedlivá varianta? Stát by tím jaksi dával najevo, že vydal podle toho, kolik "vydělal".

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Já myslím, že to by bylo možné samozřejmě, ale za situace, pokud by bylo jasné, s jakými prostředky lze počítat. My jsme navrhli teďko ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Na to jsem se ptal, že je to trošku na vodě, ale přece jenom, jestli to není spravedlivá varianta. Něco vydělám, tak podle toho vyplatím.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
V situaci, kdy tady je 40miliardový deficit na důchodovém účtě, kdy z DPH se vybere možná 20, možná 22 miliard, a to mělo pokrýt tenhle deficit, tak vlastně tato vláda chce zavést tzv. kapitálové spoření a z toho důchodového účtu ještě nezodpovědně vyvést dalších 20, možná 30 miliard každým rokem. Takže vy hovoříte o nějaké zodpovědnosti k dluhům, vždyť za vás ty dluhy vzrostly trojnásobně oproti tomu, co tady bylo za vlád sociální demokracie.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Pane senátore, vy víte, že se reforma důchodů měla zavést už v době vaší vlády, v době hospodářského růstu. A otázka důchodové reformy je opravdu otázka dlouhodobé solidarity ve společnosti. Já si myslím, že musíme dát zejména mladší generaci šanci, aby si kumulovali prostředky na dobu, kdy budou v důchodu a kdy bude těch prostředků ještě výrazně méně.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Já myslím, dámo a pane, že ta důchodová reforma, o ní se mluvilo opravdu hodně dlouho a občas se žertovalo na té téma, že to je jako yetti, protože nikdo vlastně nikdy neviděl nějaký reálný návrh. Až teď se k něčemu dospělo a je jasné, že zase sociální demokracii se to nelíbí. To je celkem logické. Poslední věc. Vedle těch 6 variant také váš spolustraník, pan ministr Kalousek chce nebo uvažuje o tom, že by pracujícím důchodcům zrušil slevu na dani, tedy možnost odpočtu těch zhruba 24 tisíc korun ročně. Proč?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Je to jedna z variant k diskusi, protože takto ten systém byl v předchozím období. V tuto chvíli se hledají všechny zdroje, které přichází v úvahu, tak, abychom zachovali ten schodek ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře. Proč zrovna pracujícím důchodcům vzít 24 tisíc. To jistě není zas až tak malý peníz.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Chápu, to není, že jim vezmeme, ale že si nebudou moct tuto částku odečíst.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Já vím. No, dobře.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Ale je to jedna z variant, která bude projednávána.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Tohle opatření by, pane místopředsedo, mohlo do státní kasy přinést 2,5 miliardy korun a to jistě není zanedbatelná částka na druhou stranu, byť chápu, že se vám to asi nebude líbit.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
To jenom za situace, pokud by důchodci pracovali a ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Tak mluvíme ..., mluvíme o pracujících důchodcích, pane místopředsedo, v tuto chvíli.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Jasně, ale já to jenom dokončím myšlenku. To znamená, a je potřeba říct těm pracujícím důchodcům, že každý měsíc prostě dostanou o 2 až 3 tisíce korun méně díky tomuto opatření. A druhá věc je, vždyť tahle vláda nutí nebo chce, aby lidé pracovali co nejdéle a na druhé straně vlastně je bude sankcionovat za to, že budou pracovat dýl a vlastně je znevýhodní vůči vlastně jiným zaměstnancům, kteří budou za stejných podmínek vlastně pracovat. Navíc tito lidé odvádějí na sociálním pojištění, na daních a vlastně jejich důchod už to fakticky neovlivní. Ale je to zase politické rozhodnutí vlády. Místo toho, aby možná zdanili milionové příjmy, tak se zase zdaní důchodci. To je typické pro tuhle vládu.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Dobře víte, že součástí těch zvažovaných reforem je i zdanění výšepříjmových skupin.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Nepochybně to není naposledy, co jsme ...

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Že byste převzali programový požadavek sociální demokracie? To by mě velmi překvapilo.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Nepochybně nikoho nepřekvapí, že tohle téma není v Událostech, komentářích naposledy. Děkuju vám oběma, že jste přišli. Na shledanou.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
Na shledanou.

Zdeněk ŠKROMACH, stínový ministr práce a sociálních věcí, místopředseda Senátu /ČSSD/
--------------------
Díky. Hezký večer.

 

ČT 24 | 14.3.2012 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře

Přílohy

  • Helena LangšádlováHelena Langšádlová