Jesle a jejich role v současné společnosti

26.3.2012

 

Helena Langšádlová, předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti, zaštítila kulatý stůl k jeselské problematice, který v Poslanecké sněmovně uspořádali představitelé Gender studies, o.p.s.

Přílohy

  • Účastníci kulatého stoluÚčastníci kulatého stolu