Kandidátský projev

Celostátní sněm TOP 09

Vážené dámy, vážení pánové,


zdá se mi, že ani ve významně proměněné situaci u nás i v celé Evropě nedokážeme jako společnost rozlišovat to, co je pro nás a pro naší budoucnost opravdu podstatné, od toho, co je nepodstatné. Mnoho času a slov věnujeme věcem nepodstatným, někdy i škodlivým, jako jsou často bezmezné zásahy a regulace státu do snad všech oblastí našich životů. Neustále se zabýváme novými registry, hlášeními, evidencemi a kvótami. Jako by to bylo to, co je pro budoucnost důležité, jako bychom ztratili zdravý rozum. o je však pro naši budoucnost opravdu důležité? Co je opravdu podstatné?


- Podstatné je, abychom si byli vědomi své identity, abychom byli sebevědomou společností, která si váží hodnot, na kterých stojí.


- Vím, že pojmy právní stát a vymahatelnost práva se staly téměř frází. Ale stále jsou tím, na čem každá demokratická země stojí, a my nikdy nesmíme rezignovat na jejich naplňování, protože právě od těchto zásad se odvozuje důvěra občanů ve stát. Bojovat za každé situace za právní stát je pro naši budoucnost opravdu podstatné. Stát musí být férový a spravedlivý.

- Mezi otázky podstatné patří bezpochyby i to, aby stát zajišťoval bezpečnost svých občanů. Tuto otázku nesmí stát nikdy podceňovat, zajišťovat bezpečnost občanů patří k základním funkcím státu.


- Pro naši budoucnost je také zásadní, zůstat pevnou součástí integrované Evropy a posilovat euroatlantické vazby. Avšak i na evropské úrovni musíme řešit otázky, které jsou zejména v současné době podstatné.


- Co je ještě důležité pro naši budoucnost? České rodiny musí mít děti. Vím, že to zní jako samozřejmost, ale vývoj posledních desetiletí nejen u nás, ale i většině evropských zemí ukazuje, že to samozřejmostí vůbec není. Je třeba chovat velkou úctu ke všem rodinám, které mají děti a vytvářejí jim dobré prostředí.


- Důležité je i to, v jakém stavu dokážeme předat životní prostředí dalším generacím. Krajina kolem nás je naším společným dědictvím, a proto je nezbytné o přírodní, ale i kulturní hodnoty pečovat, a to je pro nás velký závazek.
- Pro naši společnost, která nemá významné zdroje surovin, je a bude prosperita státu záviset především na úrovni vzdělání, proto i tato oblast patří mezi oblasti velice důležité a podstatné.


- Naším programovým cílem vždy bylo zjednodušit podmínky pro naše podnikatele, protože to jsou oni, kteří vytvářejí pracovní místa a zajišťují příjmy našich rozpočtů. A našim programovým cílem to také musí zůstat.
Zastavme se prosím a začněme rozlišovat mezi tím, co je pro naší budoucnost nepodstatné, a tím, co je opravdu podstatné. Já jsem k tomu připravená a prosím o vaši podporu.

 

 Děkuji za pozornost.

Přílohy

  • Celostátní sněm TOP 09Celostátní sněm TOP 09