Langšádlová: Demokracii se musíme více učit

Místopředsedkyně TOP 09 a poslankyně Helena Langšádlová navrhne změnu statutu České televize a Českého rozhlasu.

 

 

Veřejnoprávní média by podle ní měla pomáhat s občanským vzděláváním více než dosud. Je důležité, aby lidé znali například význam a fungování veřejných institucí.

„Ukazuje se, že lidé po čtvrt století trvajícím období politických změn přestávají být veřejně aktivní a ztrácejí zájem o politiku. Průzkumy ukazují, že se nezapojuje více než polovina z dotazovaných. To může znamenat izolaci politických stran a růst extrémistických názorů ve společnosti, což je nebezpečím pro demokracii,“ říká Helena Langšádlová, která dnes diskutovala o zapojení veřejnosti na jednom ze seminářů kampaně 100. let české demokracie, který se věnoval právě občanskému vzdělávání.

Statusy České televize ani Českého rozhlasu těmto veřejnoprávním médiím nestanovují povinnost přispívat k občanskému vzdělání. Přitom právě jejich pomoc by podle expertů mohla být klíčová pro udržení svobodného a demokratického právního státu. „Je potřeba překonat bariéry a předsudky lidí směrem k politice, vysvětlovat nejen žákům a studentům význam a funkce státních institucí i základní principy fungování demokratické společnosti. Občané by měli vědět, co mohou chtít po politicích a jak funguje volební systém. Naše veřejnoprávní média by v tom mohla výrazně pomoci,“ míní poslankyně Helena Langšádlová.

Některé země EU občanské vzdělávání nebo výchovu k demokracii podporují i z veřejných peněz. Absolvují je nejen žáci, ale také úředníci, další státní zaměstnanci jako jsou třeba vojáci a cílí i na sociálně vyloučené nebo imigranty. Návrh, který bude znamenat legislativní změnu, vychází také z nejnovějšího výzkumu Centra občanského vzdělávání FHS UK, který mapoval veřejně prospěšné aktivity Čechů.

Také TOP 09 v minulém týdnu rozjela kampaň, která má přitáhnout více lidí do politiky, ať už jako členy politické strany nebo její podporovatele. Akce „Jsem TOP“ nabízí mimo jiné na speciálních pohlednicích důvody členů strany, proč jsou v aktivní politice nebo videorozhovory, ve kterých vysvětluje, proč by měli být v této době lidé veřejně aktivní.


Martina Macková, tisková mluvčí TOP 09


Praha 4. června 2015