Langšádlová: Evropa se musí chovat zodpovědně

(editovaný přepis pořadu Interview ČT24 s místopředsedkyní TOP 09 Helenou Langšádlovou)


Evropa za pochodu přetváří systém ochrany svých hranic. Za jakou cenu musí postupovat společně? Ke zmírnění migračních toků přispěje konec válečných konfliktů. Mírová jednání o Sýrii ale selhávají. Jakou úlohu musí sehrát Západ? V Londýně se domlouvá na finanční pomoci regionu. Bude mít smysl? V dnešním Interview se budu ptát poslankyně a předsedkyně sněmovního podvýboru pro migraci a azylovou politiku Heleny Langšádlové. Do jaké fáze se podle vás dostala Evropa od vypuknutí migrační krize?


Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Tak já musím říct, že žel Evropa nezvládá, nezvládá vlastně reagovat adekvátně na to, co se okolo nás děje. Myslím si, že jsme přestali mít pod kontrolou vnější hranice a je velikou chybou. A proto je také důležité přicházet s konkrétními návrhy a migrační krizi nejen zvládnout, ale zvládnout ji dlouhodobě. To znamená dělat i opatření v oblasti konfliktů.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 Nezvládá proto, že nebyla Evropa dobře připravena. V tomto ohledu si myslíte, že Evropská unie jako taková je pomalý aparát nebo se teď právě zkrátka a dobře dozvídáme, že jsme začali pozdě?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/


 Tak je potřeba přiznat, že Evropa nebyla připravena na krizi tohoto rozměru. Je potřeba také říci, že neexistuje jiné než společné řešení. Takové ty výkřiky, které někdy zaznívají: zavřeme hranice a rozpusťme Evropu, to je něco naprosto nepřijatelného a myslím si, že by to mělo i velmi negativní dopady v konečném důsledku. Na druhou stranu Evropa se opravdu musí chovat zodpovědně a jednotlivé státy musí dodržovat své závazky. Podle mě si musí uvědomit Evropa, že řešení migrační krize je prioritou a jako k prioritě by se k tomuto měla chovat. I za cenu, že by po nějakou dobu neřešila jiné agendy, po nějakou dobu nefinancovala jiné agendy.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 Napadá vás které, kterých by se mohla snadno vzdát?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Jednou se nás budou ptát děti: vy jste měli migrační krizi, hrozil rozpad Schengenu, rozpad Evropské unie a co vy jste tenkrát dělali? Vy jste financovali, a teďko nechci být zlá, žabí přechody, genderové konference. Je to opravdu ta priorita? Já samozřejmě mám velmi silný vztah k přírodě, ale myslím si, že v tuto chvíli to priorita není.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 Teď je ve hře to, jakým způsobem si bude Evropa chránit své hranice, kontrolovat příchozí. Existuje tady návrh evropské pohraniční stráže. Jaké naděje do něj vkládáte vy?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Jsem přesvědčena, že v tuto chvíli je to jediné možné řešení. Není ideální z několika důvodů. Za prvé je to kapacita, za druhé je to do určité míry zásah do suverenity státu - počítá se totiž s tím, že zástupci Frontexu, který by se měl přetransformovat na společnou pohraniční a pobřežní stráž, tak právě ti by měli mít možnost vstupovat do zemí i bez jejich souhlasu, i když by měli podléhat jejich velení. Je to komplikované, je to kostrbaté, ale v tuhle chvíli musíme získat pod kontrolu to, co se děje na vnější hranici, protože je to i naše hranice. Evropa do ostrahy hranice vynakládá mnoho prostředků, ale žel některé vnější státy selhávají. Takže je v pořádku, aby se tam dalo i víc peněz, ale i ostatní státy mají mít prostřednictvím tohoto společného nástroje kontrolu nad tím, jak se vnější hranice kontroluje.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Český prezident Miloš Zeman je k návrhu evropské pohraniční stráže skeptický. Říká: "Bude to trvat 6 měsíců, pak nastoupí muži ve slušivých uniformách a budou se bezmocně dívat, jak kolem nich proudí davy migrantů. Od čeho mají státy armádu, od čeho má Řecko armádu?" Vidíte to také tak skepticky? A jedna věc je možná potřeba připomenout, protože Rakousko se rozhodlo o vyslání vojáků právě do Řecka. Myslíte si, že to je třeba krok, kterého by se mohlo účastnit více zemí?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 I do budoucna to bude kombinace mnoha nástrojů, protože i my posíláme svoje policisty, svoje vojáky. Je to na bilaterálních vztazích v tuto chvíli a určitě těch nástrojů, které musíme nastavit pro vyřešení migrační krize, je celá řada. Společná pohraniční a pobřežní stráž je jedním z nástrojů. Pomoc v těch zemích, kde je největší nápor migrantů, je další nástroj. Budeme hovořit o té pomoci v místě konfliktu. To je podle mě velmi důležité. Je to boj s organizovaným zločinem. Je to vytvoření hotspotů, kde by se již na hranicích rozlišovali ti, kteří utíkají z válečného konfliktu, od těch, kteří jsou ekonomickými migranty. Je to otázka návratu přímo už z těch míst a prověřování těch, kteří přichází. A to z hlediska bezpečnosti, protože stát nikdy nesmí rezignovat na zajišťování bezpečnosti. Kroků je opravdu celá řada a společná pohraniční a pobřežní stráž je jenom jedním z nich.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 Podle rozhodnutí Rady Evropy z loňského září je podle smlouvy Unie nutné se v oblasti jak kontrol, tak azylových řízení řídit zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení. To členské země podle vás dostatečně chápou a chápou to dostatečně podle vás lidé v České republice? Může se to nějakým způsobem významně dotknout i Česka? Je tato zásada správně?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Já si úplně nejsem jistá, jestli, jestli to je nějaký nález Rady Evropy. My bychom se měli řídit především tím, co je v základním právu Evropské unie, smlouvě o Evropské unii a smlouvě o fungování Evropské unie.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 Ano, právě rada vykládala smlouvu o fungování Evropské unie.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Princip solidarity je a já jsem přesvědčena, že Evropa se chová solidárně.  Ale bohužel se nechovala v posledních měsících zcela zodpovědně. A i Česká republika se ve vztahu k pomoci v oblasti Sýrie opravdu chová solidárně. Děláme konkrétní kroky, posíláme například v rámci MEDEVACu lékaře do oblasti jordánských uprchlických táborů. Dělají se tam konkrétní infrastrukturní projekty. Určitě jsme připraveni jako společnost pomáhat, jsem přesvědčena, že většina z nás.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 Ptám se i proto, že třeba například vůči Řecku zaznívají i v českém prostředí postoje typu: pakliže to Řecko nezvládne, mělo by odejít z schengenského prostoru. Jste zastánkyní takovýchto postojů?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Určitě to není ale otázkou nedostatku solidarity s Řeckem. To je otázka plnění závazků. Řecko je součástí schengenského prostoru a v rámci této smlouvy, pokud některý ze států neplní své povinnosti, byť chápu, že vnější hranice Řecka je opravdu velmi komplikovaná, tak se hranice posouvá blíže k jádru. Pokud by Řecko nebylo schopno akceptovat toto nařízení a protestovalo proti jeho přijetí, tak jsem opravdu bohužel přesvědčena, že nemůže být součástí schengenského prostoru.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 A kdy by se ten jaksi krok měl odehrát? Dá se to dopředu říci?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Dneska jsme projednávali návrh nařízení, který má svůj legislativní proces a musí být akceptován jednotlivými státy. Jsou signály, že ne všechny státy budou ochotny na to opatření přistoupit. Mezi nimi pravděpodobně i Řecko. Ale je potřeba o té otázce diskutovat věcně, je potřeba si říct, co by to přineslo, protože by to určitě bylo velmi závažné rozhodnutí. Znamenalo by de facto postupné odloučení Řecka od Evropské unie.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 A čemu by to podle vás ve výsledku pomohlo, pakliže zkrátka a dobře ti lidé přicházejí na území Evropy?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Byla by ta hranice výše, byla by to řecko-makedonská hranice, která by byla snáze hlídatelná a tam by probíhaly kontroly. Není možné, abychom sledovali bezbřehý příliv lidí do Evropy, aniž bychom je identifikovali, aniž bychom věděli, jaká bezpečnostní rizika s nimi přichází. A navíc v konečném dopadu se to obrací vůči těm uprchlíkům, vůči těm skutečným uprchlíkům, kteří potřebují pomoct. A nakonec na to doplácí i ti, kteří přišli jako ekonomičtí migranti, dostali se do Evropy, zaplatili za to spoustu peněz a nyní se budou muset vracet. To je naprosto v pořádku, když nedostanou azyl. Ale tím, že jsme rok byli bezbřeze otevření jako Evropa, tak se těchto lidí vydalo na cestu velké množství. Vzbudili jsme v nich velké očekávání, naděje, které dneska nebudou naplněny. I vůči nim je dobře, aby návratová politika a kontrola hranic nastaly co nejdříve.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 Rakouský ministr zahraničí si právě postěžoval, že to úplně dobře nefunguje a navrhuje omezit rozvojovou pomoc těm zemím, které právě odmítají přijímat neúspěšné žadatele o azyl. To si myslíte, že je správná cesta?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Ano, já si myslím, že to je jedna z cest. Určitě by evropské země měly mít dohodu, které země jsou bezpečnými zeměmi, do kterých může probíhat návratová politika. K tomu se bohužel společně evropské země ještě neodhodlaly, ale postupně jednotlivé země prohlašují země Afriky a Asie za země bezpečné. A pokud by tyto země, které, které jsou prohlášeny jako bezpečné, odmítaly přijímat vlastní občany, kteří se dostali do Evropy, tak je zcela oprávněné využívat různé nástroje, které Evropané a Evropa má, aby, aby činili nátlak.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 A v tomhle dovede být podle vás a musí být Evropa jednotná? Německo na seznam přidalo Maroko, Tunisko, Alžírsko. Mělo by to pokračovat?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Já si myslím, že Evropa by měla být jednotná, že by měl být společný seznam bezpečných zemí. Je zřejmé, že se rozšiřuje seznam. Například Německo posílá vojáky na jih Afghánistánu, kde chce vytvořit bezpečné území a na toto bezpečné území vracet vlastně uprchlíky z Afghánistánu. Lze předpokládat, že podobný postup bude třeba i k těm, kteří utíkají z oblastí Sýrie a Iráku.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Česká cizinecká policie si vyhodnotila migrační toky za ten loňský rok. Soustředí se na počet nelegálních imigrantů, který byl o víc než 13,5 tisíce vyšší než v roce 2014. To je asi něco, co se dalo očekávat nebo vás to nějakým způsobem překvapuje to číslo?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Mě to nepřekvapuje. Důležité je, že naše policie a systém, jak je nastaven, pracuje dobře, že lidé nezůstali v tuto chvíli na území, byť samozřejmě oni mohli zůstat. Kdyby zůstali a požádali o azyl,  jsou naši azylanti. I kdyby se většina vrátila do zemí, odkud přišli, anebo pokračovala dále, proběhla by identifikace. Myslím si, že Česká republika má migrační toky pod kontrolou.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 I ředitel cizinecké policie předpovídá vývoj, pakliže Turecko i Řecko bude plnit své závazky, a to následovně:

Milan MAJER, šéf cizinecké policie

 Pokud se toto opatření podaří v Řecku a Turecku, tak si myslím, že nebudeme zaznamenávat nějaký zásadní migrační tlak. Pokud tomu tak nebude, tak počty mohou být daleko vyšší než v loňském roce.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 Je to přehnaný optimismus nebo realita podle vás a je nutné se obávat nějakého přesměrování migrantů?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Samozřejmě se může stát, že dojde k nějakému přesměrování. Byli jsme svědky tlaku ze strany Libye na jih Itálie, který se potom zase změnil, ale větší tlak byl z Východu. Tam je opravdu velmi důležité, jak se podaří dále jednat s Tureckem. Jestli Turecko za peníze, které mu byly přislíbeny, bude plnit závazky, které na sebe vzalo. Turecko je velmi důležitým partnerem Evropy pro řešení migrační krize.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 Vy jste dříve v médiích vyjádřila nedůvěru v takzvaná schengenská víza a dokonce jste u nich naznačila pro web EurActiv spojení s korupcí. Kdo se jí účastní?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Bylo to ještě před tím, než vypukla velká migrační krize a ještě před tím, než Evropa otevřela své hranice. Já jsem se na otázku schengenských víz ptala zrovna dneska zástupců ministerstva vnitra, jestli se vlastně podařilo v této oblasti již postoupit. Víte, ona migrace do Evropy byla vždycky. Ale zůstává problém, že ten, kdo dostane schengenské vízum a měl by po třech měsících prostor Schengenu opustit.  My dodneška nemáme systém, abychom sledovali, zda opravdu nebyly překročeny lhůty a ten člověk odešel. Ale to v tuhle chvíli myslím si, že není úplně to nejnaléhavější.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 A myslíte si, že se to teď už neodehrává?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Pravděpodobně odehrává, ale my musíme dostat pod kontrolu ty naprosto neřízené migrační toky. To je prioritou.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 Zásadní pro migrační tlak a jeho oslabení je ukončení války v Sýrii a nejenom tam. Co říkáte na pozastavení mírových rozhovorů o Sýrii v Ženevě?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Malou poznámku. Někdy je spojována otázka migrace s krizí v Sýrii. Ano, část těch, kteří přichází do Evropy, asi jedna třetina, je Syřanů. Ale jinak migrační krize není způsobená jenom tím, že probíhá válka v Sýrii a došlo tam ke vzniku takzvaného Islámského státu. Migrační krize se rozehrála ještě v mnoha jiných rozměrech organizovaného zločinu z mnoha jiných částí světa. Neměli bychom se zcela upínat jen k tomu.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 Dobře, těch aspektů je rozhodně celá řada, proto to říkám.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Já jsem jenom chtěla, že bychom vyřešili otázku konfliktu v Sýrii a měli vyřešenu migrační krizi. Ona má mnoho rozměrů, z mnoha částí světa, ale je pravdou, že Sýrie v tom hraje roli. Je namístě, aby probíhala jednání. Tam bude určitě záležet i na tom, jakým způsobem se podaří jednat a nastavit nějaké podmínky podle mého názoru odchodu stávajícího prezidenta. Podle mého názoru člověk, který má na svých rukou krev asi 300 tisíc vlastních obyvatel, tak nemůže zůstat ve své funkci. A mnoho těch uprchlíků, kteří dneska do Evropy utíkají, tak nejsou jen ti, kteří utíkají před Islámským státem, ale i ti, kteří utíkají před Asadovým režimem. Bude to řešení velmi komplikované. Došlo tam k propojení Íránu, irácké armády, části sil v Sýrii. Do toho vstupuje Rusko. Zájmových skupin a těch, kteří se snaží tam prosadit svůj zájem je mnoho. Sýrie nebude moci zůstat v tom stavu, v jakém je. A je otázka, jakou pozici tam budou mít jednotlivé skupiny a jakou sílu tam budou mít po ukončení toho konfliktu.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 Právě do mírových rozhovorů byly vkládány naděje. K jejich přerušení se vyjádřil také britský ministr zahraničí. „Probírali jsme způsoby, jak bychom jako skupina podobně smýšlejících zemí mohli jednotlivé strany podpořit tak, aby rozhovory pokračovaly. Uvědomujeme si, že pro režim je účast u jednacího stolu obtížná a pro opozici je těžké mluvit se zástupci režimu, zatímco jejich lidi doma zabíjejí bomby a jiné formy útoků. Ale musíme v tomto procesu pokračovat, protože je to jediná šance na řešení katastrofy v Sýrii.“
Jakou naději v tom vidíte vy, když vidíte, za jakých okolností se mírové rozhovory odehrávají?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Přestože se odehrávají za velmi komplikované situace, tak není možné zcela rezignovat i na diplomatická řešení, přestože tam probíhají i silová řešení. Myslím si, že bychom měli pozornost věnovat i té tragické humanitární situaci v některých oblastech Sýrie, protože víme, že jsou tam enklávy, kde jsou lidé bez potravin, kde jsou opravdu v zoufalé situaci. Evropa má mít své humanitární kapacity. Možná zřízenou nějakou humanitární agenturu, protože kdybychom měli dostatečné humanitární kapacity, pomohli například těm lidem v uprchlických táborech včas. Nedopustili bychom, že začali hladovět, že jsme nedávali peníze do potravinového fondu OSN, migrační krize dneska nemusela být tak rozsáhlá. Je důležité, aby Evropa měla vybudovány humanitární kapacity, například na pomoc migrantům, kteří se mohou objevit v zemích západního Balkánu, aniž by mohli pokračovat do Evropy. Nemůžeme dovolit, aby došlo k destabilizaci zemí západního Balkánu, a musíme i těm, kterým řekneme: nemůžete do Evropy, jste nelegální migranti, nějakou humanitární pomoc a pomoc s návratem poskytnout.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Na dárcovské konferenci v Londýně se má rozhodovat o finanční pomoci Sýrii a okolním zemím. Dovedete si představit, o jakých řádech pomoci se vlastně bavíme? Česká republika chce přispět 170 miliony korun.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Jsou to de facto miliardy v tuhle chvíli. Každá dárcovská konference je místem, kde jednotliví politici deklarují pomoc. Bohužel ne vždycky dochází k jejich naplnění. Já věřím, že všichni dneska uvidí tu naléhavost situace lidí v Sýrii a v okolí a že budou naplněny sliby jednotlivých státníků, kteří na konferenci vystoupí. Ale hlavně že peníze budou účelně vynaloženy a opravdu se dostanou k těm lidem, kteří jsou v uprchlických táborech, že budou mít zajištěnu zdravotní péči a jejich děti budou moci chodit do školy. To jsou ty důvody, proč oni se také mnohdy ze zoufalství dali do pohybu.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 Promiňte, říká tím současná západní část světa, když pořádá takovouto konferenci, že se cítí být za ten vývoj v tom regionu spoluzodpovědná?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Já bych to neřekla takto přímo. Dá říct, protože pořádá tu konferenci, cítí se být spoluzodpovědna.
 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 Tak alespoň částí.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Vyspělý svět, který sousedí, to znamená Evropa, nemůže být lhostejná. Nejenom proto, že když ti lidé jsou zoufalí, dávají se vdo pohybu, přichází do Evropy a tato situace je neúnosná. Ale i proto, že lidé opravdu strádají a to by nám nemělo být jedno.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 Když se bavíme právě o tom, jakým způsobem se bude ten region vyvíjet, pro Turecko je evidentním nepřítelem Rusko v současnosti. Recep Tayyip ERDOGAN, turecký prezident: "Rusko pokračuje v zabíjení lidí v Sýrii. Může dojít k nějakému mírovému setkání? Mohou se konat mírové rozhovory? V atmosféře, kde jsou nadále zabíjeny děti, takové pokusy nemají žádný smysl, pouze zjednodušují práci tyranovi."
 Jak vnímáte tohle spojenectví vy Ruska a režimu Bašára Asada?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 

Dovolila bych si zmínit i širší souvislosti s celou migrační krizí. Rusko bránilo v Radě bezpečnosti možnost operací na jih od Itálie v době, kdy byl velký migrační proud na Lampedusu. Rusko velmi podporuje protimigrační hnutí typu Pegida nebo další skupiny. Rusko odmítalo vznik bezpečné zóny na severu Sýrie. A když vstoupilo přímo vojensky do konfliktu, tak neútočilo proti silám Islámského státu, ale jeho útoky byly zamířeny na jiné subjekty.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 Rusko pochopitelně tvrdí, že částečně bojuje i s teroristy, třeba...

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Budeme k tomu pořádat v Poslanecké sněmovně konferenci pod velkým tlakem ruské propagandy. Rusko má zájem, aby Evropa se rozdělila, aby Evropa nebyla jednotná, má velmi cílenou propagandu zaměřenou na občany zemí Evropské unie. A my si tohoto všeho musíme být vědomi.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 Co myslíte tím možným propojením Ruska a těch protiimigrantských tendencí, když to nazvu takto? A co si o tom myslíte obecně? Protože samozřejmě i v České republice se organizují podobné akce.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Vždycky, když promluví náš pan prezident, tak mám velké pochybnosti, v zájmu koho hovoří. A musím přiznat, že migrační krize je vážná. My ji musíme věcně řešit, nemůžeme se tvářit, že se nic neděje nebo že může Evropa přijmout všechny migranty. Ale některá slova pana prezidenta mě opravdu znepokojují, mám obavy v čí zájmu vlastně promlouvá. To, že kolegové z Evropského parlamentu se dlouhodobě zabývají financováním některých skupin v Evropě i politických stran, jako je strana paní Le Penové a dalších, kde jsou vážná podezření, že jsou financovány ze strany Ruska, není žádná tajná informace.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Řekněte mi, dochází tady ale každopádně ke střetávání různých kultur a národů. Jak se s tím musí umět Evropa vyrovnat? Například zítra a v těchto dnech, kdy se konají oslavy v Porýní, se rozhodla německá policie po těch kolínských silvestrovských událostech posílit policejní hlídky, vytvořit bezpečné zóny pro ženy. Kam se to bude ubírat a kam by se to nemělo ubírat?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Státy nesmí podceňovat bezpečnostní otázky. Mají povinnost zajišťovat bezpečnost svých občanů. Na druhou stranu my si máme být vědomi hodnot, na kterých naše civilizace stojí, máme být sebevědomí, byť někdy na vlastní hodnoty zapomínáme. My jsme civilizace, která stojí na judaisticko-křesťanských kořenech. Ten, kdo k nám přijde, tak to má vědět. Má vědět, jaká pravidla v naší společnosti patří a jsem přesvědčena, že je má respektovat.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 Myslíte si, že se to většinově daří?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Migrace do Evropy probíhá desítky let. Část těch, kteří přišli v těch uplynulých letech, je integrovaná, žije stejně jako my, přijala stejné hodnoty. Mám obavy, že při množství migrantů to nebude snadné. Ale ti, kteří nepřijmou naše hodnoty a nebudou dodržovat naše zákony, tak nemohou zůstat v Evropě.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

 Integrace je rozhodně oboustranná věc, na čem by měla stát právě integrace vytvářená státy?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně, místopředsedkyně strany, místopř. výboru pro evropské záležitosti /TOP 09/

 Určitě. Chci podat novelu zákona, která by hovořila o povinné integraci, dneska je dobrovolná. Náš integrační program je hodně zaměřený na jazykovou výchovu, což je určitě důležité, náš jazyk je mírně komplikovaný. Ale já jsem přesvědčena, že zejména jiné státy v Evropě podcenily otázku kulturní, občanskou, hodnotovou. To se musí napravit.


zdroj: Česká televize, Interview ČT24, 4. 2. 2016