Langšádlová: Konec poslaneckého elitářství. Musíme jít ale ještě dál

Po mnohaletých pokusech se na jednání Poslanecké sněmovny dostává změna Ústavy, která omezí imunitu zákonodárců a ústavních soudců.

 


“Pro TOP 09 je takové omezení imunity prvním krokem k odstranění přežitků, které nesmyslně rozdělovaly společnost na privilegované a neprivilegované. Zrušení doživotní imunity je ale jen naznačením směru, kudy bychom se měli vydat. Je načase otevřít debatu nad imunitou jako takovou, respektive na její šíří. Podle mého by se měla vztahovat jednoznačně na projevy ve Sněmovně, ostatní oblasti tak jednoznačné nejsou,“ říká místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová.

“Mezi zeměmi Evropské unie je v České republice imunita garantovaná poslancům v podstatě nejširší. V zásadě bychom se tak nebránili většímu zásahu, ale jsme rádi alespoň za omezení této doživotní nepostižitelnosti. Před nezávislými soudy, které u nás, pevně věřím, máme, by si všichni měli být rovni. Je to jedna z hlavních jistot demokracie ,“ dodává předseda Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petr Gazdík.

http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1338&clanek=221774

parlamentnilisty.cz | 2.2.2012 | Rubrika: Politici voličům | Strana: 0 | Autor: TOP 09 | Téma: Vedení - Langšádlová Helena