Langšádlová: Musíme dodržovat pravidla, EU by neměla ustupovat


(editovaný přepis rozhovoru s místopředsedkyní TOP 09 Helenou Langšádlovou)

 

Michaela HEGRETOVÁ, moderátorka

A doplníme také pohled další opoziční strany, tedy TOP 09, ve spojení už jsme s Helenou Langšádlovou, místopředsedkyní strany a také poslankyní za TOP 09. Hezké odpoledne.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09

Hezké odpoledne.

Michaela HEGRETOVÁ, moderátorka

Krizový mechanismus na přerozdělování uprchlíků, co Vy na to?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09

Já si myslím, že kdyby Evropa tolik energie jako věnuje kvótám a otázkám a diskusím okolo kvót, věnovala pomoci uprchlíkům v místech konfliktů, kontrole vnějších hranic, návratové politice těch nelegálních ekonomických migrantů, tak by dneska byla v úplně jiné situaci. Zkrátka toto není dobrá cesta.

Michaela HEGRETOVÁ, moderátorka

Čili je to možná podobné jako když Evropská komise doporučila prodloužit o dalších šest měsíců kontroly na hranicích Německa, Rakouska, Švédska, Dánska. Je to vše tedy signálem, že Evropská unie má prostě problém střežit své vnější hranice?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09

Žel má. Přestože já jsem přesvědčená, že zastavovat vnitřní hranice je špatnou cestou, která by měla i závažné ekonomické dopady, zejména pro nás Českou republiku, která je velmi na export orientovanou zemí. Musíme se zaměřit na kontrolu té vnější hranice a tam jsme příliš nepokročili. Náš cíl by mělo být vytvoření společné pobřežní a pohraniční stráže v dostatečné kapacitě. Opravdu vytvořit hotspoty, ze kterých se budou nelegální migranti vracet. A pak musíme řešit ostatní související otázky. Já nerozumím tomu, proč se Evropská komise v tuto chvíli vrhá tak sveřepě pouze na otázku stanovení kvót, o kterých víme, že ani ty dobrovolné kvóty, které jsou akceptovány, nebyly naplněny, nefungují a já jsem přesvědčená, že ani fungovat nebudou.

Michaela HEGRETOVÁ, moderátorka

A co možnost, řekněme, vykoupení se z těch kvót?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09

Nemyslím, že ani to je cestou. Já si opravdu dovedu představit, že Evropa výrazně sníží výdaje na ostatní oblasti a bude prioritně zajišťovat řešení migrační krize. A velmi bych si přála, aby země, které jsou nejvíce zatíženy migrací, aby tam šel dostatek peněz i na úkor nějakých zbytných projektů, které jsou v Evropě realizovány. To ano, ale nikoliv trestat ty země, které se chovají zodpovědně.

Michaela HEGRETOVÁ, moderátorka

Zásadní role je přisuzována Turecku. Díky tomu v posledních týdnech klesly počty uprchlíků přicházejících přes Řecko do Evropské unie. Teď je ale samozřejmě otázkou, jak bude tato dohoda fungovat dál. Je podle Vás ohrožena, pokud by Turecko nezískalo ten příslib odstranění víz?

 Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09

Já musím říct, že na tuto otázku musí odpovědět především pan premiér, který byl u těch jednání. Když jsme se s ním sešli, předtím než jel na summit, jednoznačně zaznělo, že Česká republika nepodporuje liberalizaci vízových vztahů s Tureckem a nikdy ze strany pana premiéra nezaznělo na výboru pro Evropské záležitosti, že by to byla zásadní podmínka turecké strany. Tam se hovořilo o finančních prostředcích, o prostředcích na to, aby se dostali lidé, kteří jsou uprchlíky v Turecku, na trh práce, na zdravotní péči, aby mohli chodit do škol. To, že ta podmínka ze strany Turecka byla zásadní zaznívá až v posledních týdnech a musím říct, že mě to upřímně překvapuje.

Michaela HEGRETOVÁ, moderátorka

Počkejte, mě se zdálo, že v tu dobu, kdy se vyjednávalo, vystupoval prezident pan Erdogan, zmiňoval právě onu vízovou politiku. Jako by on tomu ten význam přikládal.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09

Význam tomu přikládal, ale nebylo to nikde interpretováno tak, že pokud toto nebude naplněno, tak že neplatí ta dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem. A co se týče té dohody, tak já jsem přesvědčena, že - a zaznělo to tady před chvílí - že Turecko nesplnilo a já jsem přesvědčena, že nemůže splnit ty podmínky, protože když se podíváte do těch evropských textů, dozvíte se, že to Turecko, co žádá o ta bezvízová shengenská víza, tak by malo zajišťovat svobodu pro menšiny, svobodu projevu, svobodu médií. A to opravdu není Turecko dnešních dnů.

Michaela HEGRETOVÁ, moderátorka

Má šanci to zvládnout, splnit všechny podmínky do konce června a to ještě tak, aby ještě členské země a Evropský parlament stihl shválit ono odstranění víz?

 Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09

Já jsem přesvědčena, že ne. To by bylo úplně jiné Turecko a je to podle mého názoru zcela nereálné a myslím si, že je velkou chybou, že evropští lídři vůbec tuto podmínku připustili. Já si myslím, že měli jednat s tureckou stranou více suverénně. Přestože jsme v té nelehké situaci, tak si myslím, že slibovat Turecku liberalizaci vízových vztahů v situaci, kdy je naprosto zřejmé, a zaznělo to právě od našeho pana premiéra například na Výboru pro evropské záležitosti před odjezdem na summit, že Turecko nikdy tyto podmínky nesplní, a tudíž nikdy nebude moci v dohledné době dosáhnout toho bezvízového styku. To si myslím, že bylo nezodpovědné.

Michaela HEGRETOVÁ, moderátorka

Co čekáte, že se stane, pokud tedy 30. 6. nebude odstraněna vízová povinnost pro 75 milionů Turků?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09

Víte, já si myslím, že musíme dodržovat pravidla. Jedním z problémů migrační krize je, že jednotlivé členské státy, Evropská unie i její partneři nedodržovaly pravidla. Ty země, které měly kontrolovat vnější hranice, nekontrolovaly vnější hranici. Ty, které měly uplatňovat návratovou politiku nelegálních migrantů, neuplatňovaly návratovou politiku. Je naprosto nepřijatelné, aby se liberalizoval bezvízový styk s Tureckem, aniž by splnily podmínky. Samozřejmě, že bude vytvářen tlak ze strany Turecka na to, aby Evropa ustoupila. Ale jsem přesvědčena, že ustoupit nesmí, že pak by byla tlačena do dalších situací, kde by měla ustoupit. My musíme chránit sami vnější hranice. My musíme mít takové podmínky a vytvořit dostatečné kapacity, abychom to zvládli i bez této strategické dohody s Tureckem.

Michaela HEGRETOVÁ, moderátorka

S čím by tedy podle Vás měl jet premiér Sobotka na nejbližší schůzku do Bruselu?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09

Dodržovat pravidla. To znamená neustupovat Turecku, které v tuto chvíli nesplňuje ty podmínky, které by mělo splnit a jsem přesvědčena, že je to otázka, ze které nelze ustoupit.

Michaela HEGRETOVÁ, moderátorka

Helena Langšádlová a její pohled na novinky v azylové politice Evropské komise. Díky.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně TOP 09

Děkuji, nashledanou.


Zdroj: Studio ČT 24 15.00 hodin, 4. 5. 2016