Langšádlová: Naši partneři v Evropě musí prověřit každého, koho pouští do Schengenu

 


(Projev místopředsedkyně TOP 09 Heleny Langšádlové v Poslanecké sněmovně, 22. března 2016)

 

Dobrý večer, dámy a pánové.

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře.

Kolega Urban tady hovořil o tom, že bychom měli překročit hranici mezi koalicí a opozicí. Já si také myslím, že situace je příliš vážná na to, abychom se teď vytahovali, kdo tady přišel první s jakým usnesením, kdo měl dřív pravdu a měli bychom se opravdu pokusit tyto hranice překročit.

Proto tady již poněkolikáté, byť jako opoziční politik, vystupuji s tím, že v zásadních otázkách nadále podporujeme naši vládu. Ano, máme výhrady. Máme výhrady a naše výhrada dnes směřuje především k tomu, že Česká republika a její zástupci podpořili zrušení bezvízového styku s Tureckem. To je pravda. Ale přesto pořád věřím v evropské řešení migrační krize. Neznám jiné řešení, a věřím, že právě toto evropské řešení, které umožní zůstat České republice pevnou součástí Evropské unie v Evropě, zvítězí. Přála bych si, a záleží mi na tom, aby všechno to, co tady pan premiér na úvod řekl, bylo naplněno. Aby byly naplněny dohody a aby Evropa migrační krizi zvládla.

Rozumím tomu, proč byly Turecku poskytnuty finanční prostředky. Rozumím tomu, že na území Turecka jsou dnes téměř 3 milióny uprchlíků. Vždyť 360 tisíc dětí bylo integrováno do tureckých škol. V Turecku je opravdu vážná humanitární situace. Já bych chtěla oproti kolegům ocenit to, co dohoda přináší. A věřím, že ti, kteří to chtějí vědět, tak to vědí. Dohoda přece přináší dvě důležité věci. Je to odstavení organizovaného zločinu a je to kontrola a možnost prověřovat každého, kdo do Evropy přijde. A to není málo.

Já vím, že naše Ministerstvo vnitra a bezpečnostní orgány dokážou prověřit každého, kdo přichází. Já jsem to viděla i v případě křesťanských uprchlíků z Iráku. My dokážeme prověřit, zda ten, kdo přichází, je nebo není bezpečnostním rizikem. Ale musíme také naléhat na naše partnery v Evropě, aby i oni velmi pečlivě prověřovali každého, koho do našeho společného schengenského systému pustí.

Jsem přesvědčena, že musí i zpětně dojít k prověření všech, kteří v uplynulých měsících do Evropy přišli.

Ale chceme, aby Evropa byla dlouhodobě závislá na Turecku? Já si to nedovedu představit. Proto je nesmírně důležité, aby opravdu byla vybudovaná společná pobřežní a pohraniční stráž s dostatečnou kapacitou a dostatečnými schopnostmi. Všichni přece víme, že ve chvíli, kdy se uzavře balkánská trasa, a dneska už se uzavírá, toky migrantů mohou jít jinudy. A my na to musíme být připraveni. My opravdu musíme mít takové kapacity, aby, jestli půjdou migranti více na sever nebo na jih, si Evropa z dlouhodobého hlediska dokázala společnou schengenskou hranici uhlídat sama. To je důležité. A platí, že ten, kdo nebude dodržovat pravidla, přičemž porušování pravidel je velkým problémem posledních měsíců, nemůže být součástí schengenského prostoru. O tom také není pochyb.

Co mi chybí v řešeních, která tady zaznívala, i v těch dokumentech - závěrech Rady, je situace v Řecku. Situace v Řecku je opravdu kritická, a byť chápu, že postupně se část uprchlíků bude vracet do Turecka, tak si myslím, že by Evropská unie a evropské země měly dát dostatečné kapacity také na to, aby tam byla únosná humanitární situace. Přes všechna rizika a přes všechno to, co i dnes prožíváme, mnozí z těch, kteří jsou na cestě, jsou opravdu lidé, kteří utíkají před válkou, jsou to i rodiny s dětmi. Jestli tohle nebudeme vidět, jestli nebudeme vidět, že jsou to lidé, tak jsme úplně ztratili vztah k hodnotám, na kterých Evropa a naše civilizace stojí. A prosím nevzdávejme se jich. Musíme chránit bezpečnost. Platí to. Ano, musíme chránit bezpečnost, především bezpečnost občanů Evropy. Ano, je to pravda. Ale nezapomínejme v lidech vidět lidi.

Chtěla bych velice apelovat na to, abychom zůstali pevnou součástí Evropské unie. Chtěla bych velmi apelovat na to, abychom dobře komunikovali se svými partnery, abychom naše postoje dokázali včas vysvětlovat, abychom se sami nevyčleňovali, protože jednou bychom mohli stát na jiné hranici a možná by nám to naše děti neodpustily. Ale my nesmíme zůstat jenom pevnou součástí Evropské unie. Jsem přesvědčena, že si musíme uvědomovat i důležitost euroatlantické vazby. Já nesdílím pohled, který tady zazněl od některých kolegů na levici. Nesdílím ten pohled ideologického vnímání událostí posledních let. Ano, my i naši spojenci děláme chyby. Dělali jsme chyby i při řešení migrační krize. Ale přesto musíme za naše společné zájmy bojovat a nesmíme promarnit naše šance do budoucna.


Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09