Langšádlová: Občanské vzdělávání by měla mít Česká televize ve svém statutu

30.10.2014


Výchově k demokracii v Česku by pomohlo, pokud by se do statutu veřejnoprávních médií zakotvila povinnost občanského vzdělávání.

 

 

 

Poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09) to dnes řekla na semináři ke čtvrtstoletí české demokracie v poslanecké sněmovně. Místopředsedkyně TOP 09 hodlá tento návrh v nejbližší době oficiálně předložit v Parlamentu.

„Politika je pro mnoho lidí nesrozumitelná. Ne všichni rozumí tomu, co mohou požadovat po svých obecních, krajských zastupitelích a v čem se obracet například na nás, poslance. Pro některé voliče není srozumitelný ani volební systém a vášnivé diskuse v Parlamentu, které k parlamentarismu patří, je odrazují,“ říká místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová.

Seminář o perspektivách rozvoje občanského vzdělávání, který pořádal školský výbor sněmovny, ukázal, že ne všechny možné formy tohoto typu vzdělání se v současnosti využívají. V zemích EU jsou občanské vzdělávání a výchova k demokracii podporovány i z veřejných peněz a netýkají se pouze úředníků, vojáků či dalších státních zaměstnanců, naopak cílí například i na sociálně vyloučené skupiny lidí nebo imigranty.

V tom by mohla do budoucna v Česku výrazně pomoci také veřejnoprávní média. Statut České televize, Českého rozhlasu a ČTK dnes neobsahuje povinnost se do občanského vzdělávání zapojit, což by podle expertů mohla být další pomoc pro udržení svobodného a demokratického právního státu.

„Cílem je podpořit výchovu svobodných občanů, kteří jsou schopni vlastního kritického úsudku, respektují lidská práva, podporují demokracii a nebojí se osobně angažovat,“ uvedla poslankyně Langšádlová a dodala: „Naší povinností je více vysvětlovat a snažit se veřejnost zapojit. Největším nebezpečím pro demokracii je totiž rezignace lidí na veřejný život.“

Zítra budou poslanci diskutovat o přijetí usnesení u příležitosti 25. výročí obnovení svobodného a demokratického právního státu a také k podpoře rozvoje systému demokratického vzdělávání v České republice. TOP 09 tuto deklaraci podpoří.

Martina Týblová, tisková mluvčí TOP 09