Langšádlová: Pružnější pravidla a více prostředků pro mateřské školy

Největším problém pro rodiny a uplatnění matek s dětmi na trhu práce představuje nedostatečná kapacita školek a nepružná pravidla pro jejich fungování.

Týká se to především oblastí v blízkosti velkých měst, kde v posledních letech výrazně rostl počet obyvatel, zvláště mladých rodin s dětmi.

 

Předsedkyně sněmovní Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Helena Langšádlová proto připravila pozměňující návrh k vládní předloze školského zákona: „Navrhuji, aby v případě, kdy některé dítě plně nevyužívá provoz mateřské školy, bylo možno na zbývající dobu a totéž místo přijmout další dítě. Zároveň by se toto dítě nezapočítávalo do limitu počtu dětí, které stanovuje školský rejstřík."

 

„To by umožnilo lépe využívat kapacitu školek, stejně jako můj další návrh týkající se prázdninového provozu," uvedla poslankyně Langšádlová. Podle jejího návrhu by bylo možno o prázdninách přesunout děti z obce, kde mateřská školka přerušila provoz, např. do sousední obce, kde provoz trvá. V současnosti této spolupráci obcí brání striktní pravidla a limity školského rejstříku, přitom v létě řada dětí do školky nedochází, limity jsou tak naplněny pouze formálně, ale není dovoleno přijmout dočasně další děti z okolních obcí. „Rodiče i obce si na tuto překážku dlouhodobě stěžují, proto se jim snažím vyjít vstříc," řekla Helena Langšádlová.

„S problémem financování pomůže nedávno předložená novela zákona o rozpočtovém určení daní, která posílí rozpočty malých a středních obcí," upozornila Helena Langšádlová. Podle ní tak obce budou mít více prostředků nejen na investice do nových kapacit předškolních zařízení.

 

Oba návrhy zlepšují jednoznačně situaci rodin s dětmi, proto by měly být podpořeny všemi poslanci bez ohledu na stranickou příslušnost. „Zde se skutečně jedná o řešení jednoho z největších problémů bez ohledu na ideologický postoj, proto doufám v širokou podporu napříč politickým spektrem," dodala poslankyně Langšádlová.

 

Helena Langšádlová

 

 

předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti PS PČR

 

 parlamentnilisty.cz | 24.8.2011 | rubrika: Politici voličům | strana: 0 | autor: TOP 09