Langšádlová: Silní budeme jen díky společným řešením

(editovaný přepis debaty s místopředsedkyní TOP 09 Helenou Langšádlovou)

 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Premiér Bohuslav Sobotka musel poslancům podat zprávu o stavu migrace v Česku a o vládních postojích k těmto otázkám. Řekl, že Česko není cílovou zemí imigrantů, zároveň hájil dohodu Evropské unie s Tureckem. K tomu výzva lucemburského ministra zahraničí, abychom z EU vyloučili Maďarsko, protože se k uprchlíkům chová možná o trochu hůř než ke zvířatům. Co tomu říkáte? Má se Maďarsko vyloučit z Unie?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, místopředsedkyně strany /TOP 09/

Podle mého názoru je to nepřijatelný výrok. Netrpím velkými sympatiemi k panu Orbánovi, ale takto bychom spolu v rámci Evropské unie neměli komunikovat. Pro mě je to něco nepochopitelného.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Je ten výrok útok na suverenitu?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, místopředsedkyně strany /TOP 09/

Takhle jsem to nevnímala. Pouze myslím, že to byl naprosto nevhodný výrok. Maďaři, co se týče ochrany vnější hranice, podle mého názoru postupovali naprosto v pořádku. Když se podíváme na smlouvu o fungování Schengenu, tam se jednoznačně říká, že hranice se mohou překračovat pouze na hraničních přechodech. Pokud nedej bože vypukne válka na hranicích Schengenu, tak není omluvitelné, aby kdokoliv překračoval hranici mimo hraniční přechod. Pokud hovoříme o tom, jaký, jaké jsou zájmy České republiky, tak jsem dlouhodobě přesvědčena, že zájmem České republiky je stabilní Evropská unie a společné evropské řešení. A pokud hovoříme o členství Turecka v Evropské unii, tak si myslím, že je zřejmé, že to nepřipadá v úvahu.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Někde jsem zaznamenal, že by se k této problematice mělo přistupovat tak, že každý stát přistoupí podle svého. Kdo chce platit, bude platit, kdo chce přijímat, bude přijímat, kdo chce posílat policisty, bude přijímat policisty. Tohle je ta pozice České republiky? Takhle by se to mělo dělat? Nebo se musí najít jednotné společné řešení v celé Evropě?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, místopředsedkyně strany /TOP 09/

Společné řešení neznamená, že všechny státy budou přispívat stejným způsobem. Společné řešení znamená, že žádný z evropských států nemůže tuto krizi řešit sám. Znamená to, že musíme společně hlídat hranice, mít společnou návratovou politiku, společné stanovení bezpečných zemí. Znamená to taky, že Evropská unie dnes jedná s africkými zeměmi o readmisích, o provázání návratové politiky s rozvojovou pomocí. Toto nemohou vyjednat jednotlivé státy. To musí vyjednat celek. Proto budeme ekonomicky a politicky silní jenom tehdy, pokud zůstaneme jednotní, budeme se spolu bavit a hledat společná řešení, která budou přijatelná pro jednotlivé státy. Jsem přesvědčena, že to je v zájmu České republiky.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Jedno řešení tu je, a to je dohoda s Tureckem. Je to částečné řešení? Protože premiér mluví o tom, že proud uprchlíků se zmenšil díky dohodě s Tureckem.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, místopředsedkyně strany /TOP 09/

Dohoda s Tureckem má dvě roviny. Jedna rovina je ta, že peníze, které Turecku posíláme, jsou určeny na pomoc skoro třem milionům lidí, kteří jsou na území Turecka. Aby měli zdravotní péči, aby mohly děti chodit do školy, aby ti lidé nebyli motivovaní z Turecka odejít. Samozřejmě je tam ta druhá rovina. V ní jde o to, že Turecko ty lidi zadržuje na svém území. Je potřeba říci, že to nesmí být pro Evropu dlouhodobé řešení a Evropa musí vědět, že to není dlouhodobé řešení. My si tím získáváme čas. Je na nás, abychom ten čas využili pro to, abychom si sami dokázali chránit vnější hranici.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Bude muset Evropa řešit i to, co bude se zadrženými lidmi na Tureckém území? Nebo si má vyřešit čistě hranice a nic víc neřešit?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, místopředsedkyně strany /TOP 09/

Evropa musí řešit i to, co se děje mimo její hranice, protože to má bezprostřední vliv na naši bezpečnost a naši budoucnost. Musíme řešit, co se děje okolo nás. Na nás má vliv i to, co se děje na severu Afriky, co se děje na Blízkém východě. Bylo by velmi krátkozraké myslet si, že stačí ohradit hranice a nebudeme se starat, co se děje okolo nás. V jednání s Tureckem máme další nástroje. Například ekonomickou spolupráci. Tak, jako zásadně nesouhlasím s členstvím Turecka v Evropské unii, tak je možné rozvíjet ekonomickou spolupráci, která je dnes velmi silná právě proto, že je Turecko na Evropu navázáno poměrně silně. Jdou tam velké přímé investice z evropských zemí. Máme dále rozvíjet ekonomickou spolupráci s Tureckem, ale samozřejmě i spolupráci v rámci Severoatlantické aliance.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Když se mluví o tom, že by se mělo vědět, kdo sem chodí, tak v jednom případě se to tedy ví. V případě německých tajných služeb, které zadržely v Německu tři Syřany, kteří tu možná chtěli zaútočit. To vypovídá o čem? O tom, že nějaká opatření na hranicích nefungují?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, místopředsedkyně strany /TOP 09/

Loňský rok považuji za krizi, protože Evropa ztratila kontrolu nad svou hranicí. To je nepřijatelné. My si nemůžeme dovolit situaci, kdy nevíme, kdo nám sem přichází. Jedna věc je solidarita a humanitární pohled, ale to neznamená, že si můžeme dovolit ztratit kontrolu nad tím, kdo do Evropy přichází. Není možné, aby se ti lidé volně pohybovali po Evropě, není možné, aby do Evropy přišel kdokoliv.

Daniel TAKÁČ, moderátor

A potenciální víza s Tureckem neznamenají nebezpečí, které říkáte, že si nemůžeme dovolit?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, místopředsedkyně strany /TOP 09/

Ta liberalizace znamená, že by přišli jenom ti, kteří by měli biometrické údaje. Co je důležité, tak budeme opravdu muset jít cestou, kterou jdou například Spojené státy. To znamená podpořit humanitární resettlement u důkladně prověřených lidí a minimalizovat živelný příchod migrantů do Evropy.

 

zdroj: Události, komentáře, 13. 9. 2016, ČT24