Langšádlová (TOP 09): Aprílové žertíky hejtmanů

Pokud by páni hejtmané počkali do 1. dubna, považovala bych to za povedený aprílový žert. Bohužel, myslí to smrtelně vážně. Podle nich by za zlodějiny v regionálních operačních programech (ROP) měl odpovídat stát a ještě za ně zaplatit pokutu.


 


Svědčí to o naprosté ignoraci mechanismu řízení a kontroly evropských dotací.

 

Podle hejtmanů stát nese odpovědnost za to, že se podvody děly v jím nastaveném systému, který schválila Evropská komise. Připomeňme, že sebelépe nastavený systém je Vám k ničemu, pokud začnou jednotlivci krást. Abych uvedla přirovnání, můžeme mít skvěle fungující policii a soudnictví, ale nikdy nezabráníme tomu, aby se někdo nerozhodnul vyloupit obchod nebo banku.

 

I kdyby hejtmané měli pravdu v tom, že Ministerstvo financí odpovídalo plně za audit ROPů, stále si musíme uvědomit, co je úkolem auditu. Provádí se až následně a může nepravosti pouze zpětně odhalit. V žádném případě ale nemůže podvodům, které se děly na krajské úrovni, zabránit. Požadovat kvůli auditu zaplacení pokuty je asi stejná nehoráznost, jako požadovat finanční odškodnění po detektivovi, který vyšetřuje vraždu, které nedokázal zabránit osobní strážce
zavražděné osoby. Ba co více, tento bodyguard se dokonce na vraždě podílel. Oním „osobním strážcem“ mají být právě řídící orgány jednotlivých ROPů.

 

Krajští politici často říkají, že za ROPy vlastně ani nenesou odpovědnost. Přitom sami jmenují ředitele Úřadu Regionální rady, tedy onoho řídícího orgánu, který má na starosti přímou kontrolu vynaložených prostředků. Krajští politici včetně
hejtmanů a vicehejtmanů zasedají ve Výboru Regionální rady, který odpovídá za výběr projektů, tj. kam poputují evropské peníze. A právě za podvody na této úrovni bývá vyměřována pokuta. Není možné, aby na ni přispívali daňoví
poplatníci z těch krajů, kde se nekradlo.

 

To tvrdím i při vědomí toho, že bývalého hejtmana „mého“ kraje chytili s miliony v krabici od vína. Jsem přesvědčena, že potom, co se od letošního roku auditoři zbavili závislosti na krajských představitelích, se najdou v ROPech další nesrovnalosti. Svědčí o tom nedávno odhalená zvýšená chybovost u celkem šesti krajů. Tentokrát ale o aprílové žertíky nepůjde.

 

Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09,
poslankyně

http://www.parlamentnilisty.cz/profily/clanek.aspx?id=15805

parlamentnilisty.cz | 8.4.2013 | Rubrika: Články politiků | Strana: 0 | Autor: TOP 09 |