Langšádlová (TOP 09): Rodina–komunita–obec. Jen takový model může dětem pomoci

Mezi hlavní společné priority TOP 09 a Unie center pro rodinu a komunitu patří posílení pěstounské péče jako podmínky pro transformaci jak kojeneckých ústavů, tak dětských domovů. Je smutné, že například v Praze se za poslední rok objevil jen jeden jediný nový pěstounský pár, míní Langšádlová

Malé děti v kojeneckých ústavech a plné dětské domovy, to je důsledek dlouhodobé sociální politiky v České republice. Současná vláda, v čele s Ministerstvem práce a sociálních věcí, se intenzivně snaží tento trend zastavit, resp. obrátit.

Významnou zastávkou na této cestě jsou komunitní centra, která mají bezprostřední styk s konkrétními rodinami v konkrétním prostředí. Jedině takové řešení problémů se jeví jako efektivní. Právě postavení komunitních center v systému péče o děti se věnovali zástupci Unie center pro rodinu a komunitu v Poslanecké sněmovně, kam je pozvala poslankyně Helena Langšádlová.

„Jsem přesvědčena, že se musíme vrátit k přirozenému modelu, který jde postupně od rodiny, komunity, obce, kraje až ke státu. Tedy k modelu, který ve společnosti fungoval po staletí. Jsou totiž situace, pro jejichž řešení je místní komunita nenahraditelná," vysvětluje Helena Langšádlová, členka Mezirezortní koordinační skupiny k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti.

Mezi hlavní společné priority TOP 09 a Unie center pro rodinu a komunitu patří posílení pěstounské péče jako podmínky pro transformaci jak kojeneckých ústavů, tak dětských domovů. „Je smutné, že například v Praze se za poslední rok objevil jen jeden jediný nový pěstounský pár," dodala Langšádlová.

Helena Langšádlová podporuje záměr ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka změnit systém náhradní výchovy dětí. Podle něj by již nebylo možné umisťovat děti do kojeneckých ústavů a dětských domovů, pokud dítě nepřekročí věk tří let. Cílem transformace péče o ohrožené děti by mělo být snížení počtu dětí, které své dětství tráví v ústavní výchově.

Konference se rovněž zúčastnily:

Unie center pro rodinu a komunitu hraje vůdčí roli v transformaci a rozšíření činnosti mateřských a rodinných center. Pořádá semináře a konference o tom, jak efektivně propojovat služby v komunitě, a poskytuje centrům podporu, metodické vedení a sdílení dobré praxe v rámci ČR i ve vztahu k zahraničí.

Iniciativa za rozvoj náhradní rodinné péče Odsouzeni.cz je skupina významných nevládních organizací, která se rozhodla vytyčit společné cíle k dosažení kvalitnějšího systému péče o ohrožené děti v českém prostředí a přijala společné memorandum k vyhlášení Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče.

Helena Langšádlová, místopředsedkyně rozpočtového výboru PSP ČR (TOP 09)

parlamentnilisty.cz | 4.10.2011 | Rubrika: Politici voličům | Strana: 0 | Autor: TOP 09

http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1338&clanek=210029