Langšádlová (TOP 09): Samozvaný urbanismus Davida Ratha

Hejtman David Rath a jeho úřad naplánovali během jednoho měsíce novou dálnici spojující Ruzyňské letiště s dálnicí D1.Tato nová komunikace je vzdálena jen několik kilometrů od plánovaného silničního okruhu kolem Prahy. Čtyřproudá silnice by měla vést v trase stávající silnice II. třidy č. 101 z dálnice R7 přes Tuchoměřice, Kralupy nad Vltavou, Úžice, Neratovice, Kostelec nad Labem, Starou Boleslav, Zápy, Jirny, Úvaly do Říčan a na D1.

 

Tisková zpráva ze zasedání Rady kraje dne 28. listopadu konstatuje: “V současnosti jsou už jasně vymezené plány ohledně rozšíření Pražského okruhu. V případě severní části bude okruh sloužit i jako obchvat Kralup nad Vltavou. Jde o návrh probraný i s ministrem dopravy na nedávném jednání, kdy Středočeský kraj do územního plánu vyznačil trasu čtyřproudé komunikace spojující ruzyňské letiště s teplickou dálnicí a odtud propojující i dálnici hradeckou a dále vedoucí jako obchvat Říčan na D1“. Z tohoto tiskového prohlášení se zdá, že nová dálnice by snad měla nahradit samotný silniční okruh kolem Prahy.

 

V rozporu se zákonem

 

Záměr byl předložen středočeským zastupitelům ke schválení již toto pondělí. Problémem je, že hejtmanovy plány jsou zcela v rozporu se stavebním zákonem. Návrh nové dálnice nebyl projednán s dotčenými orgány, ministerstvem pro místní rozvoj jako nadřízeným orgánem, s obcemi a veřejností, tak jak to ukládá stavební zákon. Nová dálnice je rovněž v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, která jediná může vymezit silnice I. a vyšší třídy. Nezákonný postup vedení Středočeského kraje vyvolal mezi urbanisty značné pozdvižení. Zpracovatel středočeských zásad územního rozvoje, které se připravovaly více jak dva roky, Ing. arch. Korner a jeho tým z firmy AURS s.r.o., se od návrhu čtyřproudé komunikace zcela distancuje. Konstatuje, že jeho firmou připravený materiál, který prošel v souladu se zákonem připomínkovým řízením různých institucí a který byl veřejně projednán, je jiný než ten, který je nyní předkládán zastupitelům. Vše je však připraveno tak, aby zastupitelé měli dojem, že to, co je jim předkládáno, bylo zpracováno arch. Kornerem a řádně projednáno s dotčenými orgány a veřejností. Opak je však pravdou.

 

Diletantství nebo záměr?

 

Proč se snaží vedení kraje zcela podvodným způsobem na poslední chvíli propašovat do zásad územního rozvoje novou dálnici? Vždyť i laikovi musí být zřejmé, že zvýšení kategorie ze silnice II. třídy na blíže nespecifikovanou “silnici vyšší třídy“ nemůže být technicky provedeno pouze překreslením trasy silnice II. třídy bez zohlednění dalších technických, dopravních, urbanistických a environmentálních souvislostí. Jedná se ze strany středočeských úředníků o projev amatérismu anebo o slepé respektování přání nadřízených, byť jsou tato přání v rozporu se zákonem? Anebo jde o hru s pozemky?

 

“Pokud středočeští zastupitelé schválí podstatnou úpravu návrhu ZUR, která nebyla projednána v souladu se stavebním zákonem, lze očekávat zrušení ZUR příslušným soudem pro nezákonnost jejich pořízení.“ říká advokátka Mgr. Hasíková, která se specializuje na tuto oblast stavebního práva. “Pro Středočeský kraj by to byla katastrofa, protože 31.12.2011 přestávají platit územní plány velkých územních celků a ve Středních Čechách bez územního plánu nebude možné vydat územní rozhodnutí na jakoukoli infrastrukturu typu dálnice, železnice, energetické vedení atd. Navíc by bez náhrady přestalo platit i to, co bylo pracně vyjednáno s obcemi během posledních deseti let,“ konstatuje středočeská poslankyně Helena Langšádlová.

 

Komu ku prospěchu

 

Nepřijetím územního plánu by se otevřel obrovský prostor pro spekulanty či odpůrce důležitých dopravních a energetických staveb. V období bez platných zásad územního rozvoje by mohla být vydána územní rozhodnutí v budoucnu blokující například výstavbu vysokorychlostních železničních tratí a stát by byl nucen zaplatit za výkup pozemků mnohonásobně vyšší ceny anebo hledat jiné trasy.

 

“Z dopravního hlediska postrádá tento návrh jakýkoli smysl. Pokud takovou komunikaci Středočeský kraj potřebuje, musí to řádně projednat, ne prosazovat pokoutným způsobem. Pokud by byla varianta zvýšení kategorie silnice II/101 na rychlostní komunikaci řádně projednávána, jistě by se to neobešlo bez posouzení vlivu na udržitelný rozvoj a na životní prostředí,“ konstatuje středočeská zastupitelka Věra Kovářová, která dnes o problému informovala všechny středočeské zastupitele.

TOP 09

 

 

http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1338&clanek=217825

parlamentnilisty.cz | 25.12.2011 | Rubrika: Politici voličům | Strana: 0 | Autor: TOP 09