Langšádlová (TOP 09): Trpělivost církví se státem může skončit

Poslanecká sněmovna začala projednávat historickou dohodou o majetkovém narovnání s církvemi. Opět jsme si mohli od kritiků poslechnout snůšku nesmyslných argumentů hraničících s demagogií. Podívejme se na ně blíže.


 

Podle některých církve majetek díky josefínským reformám ve skutečnosti nevlastnily,
tudíž jim komunisté neměli co ukrást a my jim nemáme co vracet. Odborníci a
historici však upozorňují na to, že i když stát v 18. století vlastnická
práva církví poněkud omezil, nelze tvrdit, že by je zrušil či převedl na stát.

 

Další kritika se týká faktu, že majetek byl špatně oceněn. Prý se tak místo
nevraceného majetku vyplatí přemrštěné částky, a to proto, že se cena majetku
nachází nad obvyklou tržní cenou. To je sice pravda, nicméně se jedná o stejnou
metodiku, která byla použita při restitucích a odškodňování fyzických osob
především na počátku 90. let. Považovala bych za nespravedlivé, kdyby se
vůči církvím nyní postupovalo jinak.

 

Je třeba si uvědomit, že církve 22 let trpělivě čekaly na majetkové narovnání. Ještě
v roce 2009 jejich představitelé uznali, že vzhledem k tehdejší
recesi se nejedná o jejich prioritu. O tři roky později se již vymlouvat
nemůžeme. Krátkodobé výkyvy ekonomiky nemohou být výmluvou pro desítky let
neřešenou křivdu. Navíc, vládní koalice chce snižovat státní dluh a zadržovaný
majetek státní dluh skutečně představuje, ačkoli jej do statistik zatím
formálně nezahrnujeme. Stát se také postupně zbaví závazku financovat platy
duchovních, které jsou nárokové a do budoucna hrozí jejich prudký nárůst
z důvodu zvyšování počtu církví.

 

Nelze neustále spoléhat na toleranci církví. I
jim může dojít trpělivost a majetku se začnou domáhat soudně. Tady by měly
skutečně velkou šanci získat konkrétní nemovitosti, neboť existuje verdikt
Ústavního soudu, který upozornil na skutečnost, že nečinnost státu ve věci
vyrovnání se s církvemi je protiústavní. Církve by se tedy mohly živelně
obracet na soudy. Už jenom právní náklady státu na stovky či tisíce sporů by
byly zbytečným vyhazováním peněz z okna. Takový postup by ale v důsledku
vedl k živelnému vydávání majetku nejen státu, ale i obcí, krajů a
fyzických a právnických osob.

 

Prosím tedy všechny kritiky, aby se lacině nenechali nést na vlně populismu. Máme nyní
historickou příležitost zbavit se problému, který nás desítky let tíží jako
koule na noze.

Helena
Langšádlová, poslankyně, místopředsedkyně TOP 09

http://www.parlamentnilisty.cz/profily/clanek.aspx?id=10720

parlamentnilisty.cz | 8.2.2012 | Rubrika: Články politiků | Strana: 0 | Autor: TOP 09