Langšádlová (TOP 09): Úspěch exportu je pro naši ekonomiku zásadní

Poslanci Helena Langšádlová a Václav Kubata spolupředkládají balík zákonů na podporu českého vývozu.

 

 „Pro malou otevřenou ekonomiku je úspěch vývozců v zahraničí zásadní,“ říká místopředsedkyně rozpočtového výboru Helena Langšádlová.

 

“Předkládáme návrhy, které by měly posílit konkurenceschopnost našich exportérů. Zároveň přinesou tisíce pracovních míst,“ vysvětluje Helena Langšádlová a dodává: “Proto věřím, že zákony získají podporu všech politických stran, a to včetně opozice, která po takovýchto opatřeních volá svou nepravdivou kritikou přístupu vlády k hospodářskému růstu země.“ Poslankyně Helena Langšádlová na tvorbě zákonů spolupracovala s Ministerstvem financí a Českou bankovní asociací.

 

Zvýhodněné úvěry pro vývozce

 

První návrh zákona zařadí Českou republiku mezi země, které využívají zvýhodněných úvěrů pro exportéry i prostřednictvím komerčních bank. Výhodnost spočívá v dlouhodobé fixaci (neměnnosti) úrokové sazby, tedy v odstranění jednoho z rizik, kterému naši výrobci čelí zvláště u delších a náročnějších kontraktů. Sazba úvěru bude stanovena na základě sazby, kterou vyhlašuje OECD, přičemž bankám bude doplácen zejména rozdíl mezi sazbou sjednanou v úvěrové smlouvě a běžnou mezibankovní tržní sazbou. Úvěrová sazba se však může dostat nad běžnou tržní sazbu, v tom případě bude banka rozdíl mezi těmito sazbami vracet do státního rozpočtu. Z toho důvodu se bude systém částečně financovat sám a nebude představovat velké nároky pro veřejné finance.

 

Snazší odpočty pohledávek

 

Druhý návrh se týká bankovních úvěrů a záruk, které jsou poskytovány subjektům se sídlem v zahraničí. Zákon schválený v roce 2011 rozšiřuje možnost odpočtu pohledávky z úvěru či bankovní záruky z daňového základu. Rozšíření se týká případů, kdy: a) úvěr či záruka je poskytnuta bance dovozce, b) úvěr či záruka je poskytnuta subjektu se sídlem ve státu mimo EU, se kterým má Česká republika smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

 

U tohoto zákona však byla z iniciativy ČSSD odložena účinnost až na rok 2015, čímž by se našim exportérům nedostalo podpory potřebné v době složité ekonomické situace. Proto se navrhuje posunout účinnost na rok 2013 s uplatněním už za zdaňovací období roku 2012.

 

Ministr financí Miroslav Kalousek doufá, že se podaří zákony schválit co nejdříve: “Pro letošní rok máme na podporu zvýhodněných úvěrů pro exportéry vyčleněno 150 milionů korun ve státním rozpočtu. Co se týče odpočtu pohledávek z úvěrů a bankovních záruk, pokračujeme v odstraňování nerovných podmínek a nesystémových výjimek v daňovém systému. Neexistuje racionální důvod, proč by odpočet mohl být uplatněn u jednoho typu úvěru, zatímco u obdobného nikoli.“

Alžběta Plívová, mluvčí TOP 09

 

http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1338&clanek=237678


parlamentnilisty.cz | 28.6.2012 | Rubrika: Politici voličům | Strana: 0 | Autor: TOP 09 |