Langšádlová: Turecko se vzdaluje členství v EU

(editovaný rozhovor s místopředsedkyní TOP 09 Helenou Langšádlovou)

 

Moderátor

Jak budou dál probíhat jednání mezi EU a Tureckem? Jaký vliv má na vztahy Bruselu s Ankarou čím dál více autoritativní režim prezidenta Erdogana? Co se stane, pokud Turci vypoví dohodu o zadržování uprchlíků? Turci teď staví EU do pozice, kdy si musí vybrat - buď zavede bezvízový styk s Tureckem, nebo bude čelit dalšímu přílivu uprchlíků. Je podle Vás nějaká třetí cesta, nebo je to ze strany Turecka jen takové silné prohlašování?

Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09

Mnoho ze slov prezidenta Erdogana má i vnitropolitický charakter. To znamená, že jsou určena pro Turky. Evropa v tuto chvíli nesmí dopustit, aby se dostávala do situace, kdy se nechá vydírat. Evropa musí svou vnější hranici bránit sama a mít takový systém, aby nebyla závislá na Turecku. Od Turecka si krátkodobě kupujeme klid, kdy k nám nepřichází migranti z Turecka. Myslím, že takhle to má být jasně řečeno.

Moderátor

Myslíte, že to takhle má pokračovat? To kupování si bezpečnosti hranic.

Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09

Krátkodobě ano. Navíc je potřeba také říci, že ty peníze jsou určeny na pomoc migrantům, kteří jsou především ze Sýrie. Opravdu jsou to váleční uprchlíci, kterých je v Turecku přes 2,5 milionu. Z těch peněz se hradí jejich zdravotní péče, začlenění na trhu práce, začlenění do školského systému. To nejsou peníze, které by byly nějakým dárkem Turecku. V tuto chvíli je potřeba, aby si Evropa vybudovala vlastní systém ochrany vnější hranice a nebyla na Turecku dlouhodobě závislá.

Moderátor

Jak hodnotíte, co se teď děje v Turecku? Myslím tím posilování autoritativního režimu. Jde ze strany Turecka o rezignaci na další prohlubování vztahů s EU, případně vstup do EU?

Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09

Bezpochyby. Od 20. let 20. století, kdy se Kemal Atatürk snažil z Turecka vybudovat sekulární stát, který by byl evropského střihu a dlouhodobě se přibližoval demokratickým standardům, se vývoj posledních let naprosto otočil. Dochází tam k výrazné desekularizaci a posilování autoritativního režimu. Turecko se vzdaluje možnosti členství v EU. V tuto chvíli to považuji za naprosto nereálné.

Moderátor

Znamená to, že se asi vzdaluje i možnosti zavedení bezvízového styku ze strany EU, protože ta si to podmínila splněním různých podmínek? Co se po tom stane, pokud budou Turci trvat na tom, že chtějí bezvízový styk a že v opačném případě uvolní příliv uprchlíků.

Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09

Evropa má s Tureckem tvrdě jednat. Tak tvrdě, jak s ní jedná turecký prezident. Jasně říct, že Evropa v tuto chvíli nemůže uvolnit bezvízový styk s Tureckem.

Moderátor

A probíhají nějaká jednání, schází se pracovní skupiny Turecka a EU nebo je to všechno jenom v rovině mediálních přestřelek?

Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09

Pracovní skupiny na úrovni diplomatických zástupců probíhají. V této chvíli však neprobíhají na nejvyšší úrovni. Myslím, že je to chyba, protože by Evropa měla vystupovat jednotně, měla by vystupovat silně, protože, upřímně řečeno, Turecko nás potřebuje. Potřebuje nás z ekonomických důvodů, protože má ekonomické problémy. Evropa nemá ustupovat. Dneska to vnímáme tak, že liberalizace vízového styku je hodně spojena s migrací. Jenže ta jednání o liberalizaci byla zahájena už v roce 2013 a evropské země tehdy jasně řekly, za jakých podmínek o liberalizaci můžeme vůbec uvažovat. Tam bylo stanoveno asi 72 podmínek, Turecko je nesplnilo, a naopak se odklání od pozitivního trendu. Jakékoliv otázky liberalizace jsou nepřijatelné.

Moderátor

Vy o tom dnes budete mimo jiné jednat na sněmovním Výboru pro evropské záležitosti. Jaký má Česká republika a česká vláda názor?

Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09

V tomto směru došlo před několika měsíci k rozporu mezi zástupci Poslanecké sněmovny a vládou, kdy pan premiér na zasedání Rady připustil liberalizaci bezvízového styku s Tureckem. Jsem však přesvědčena, že v tuto chvíli, kdy došlo k bouřlivým změnám v Turecku, bude i česká vláda zastávat postoj, že liberalizace vízových vztahů s Tureckem je nepřijatelná.

Moderátor

Pokud ale Turci splní své hrozby, že pokud nebude bezvízový styk do konce roku, bude sem znovu proudit příliv uprchlíků, co to bude znamenat pro Evropu? Protože to by byla druhá vlna, s tou první jsme si, řekněme, zatím poradili.

Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09

Evropa tuto situaci nesmí připustit. Evropa musí sama hlídat své vnější hranice. Dělají se kroky, aby se posílila kontrola na vnějších hranicích. Co se týče Turecka. Evropské země s ním musí zasednout k jednomu stolu, jasně říci, jaká je situace z hlediska vízové otázky a přístupových jednání. Říct, že Turecko nemá šanci stát se členem EU, nemá šanci získat víza. Na druhou stranu jsou evropské země připraveny podporovat uprchlíky na území Turecka a je možné hovořit o posílení ekonomických vztahů mezi Tureckem a EU.

Moderátor

Je možné nějak částečně liberalizovat bezvízový styk?

Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09

Tohle je také pouze částečná liberalizace bezvízového styku. Tady se totiž jedná o tzv. schengenská víza. V loňském roce o ně požádalo pouze asi 15 000 Turků. Tato krátkodobá tříměsíční schengenská víza, jsou de facto turistická víza. Jen asi 300 těchto žádostí bylo zamítnuto. Bezpečnostní situace v Turecku se zhoršuje. Také proto musí mít evropské země kontrolu nad tím, komu schengenská víza vydají či nevydají. V tuto chvíli se také jednalo pouze o částečnou liberalizaci, protože se nejednalo o absolutní bezvízový styk, umožňující například přístup na trh práce.

Moderátor

Vy jste říkala, že ta jednání na nejvyšší úrovni zatím neprobíhají. Pomohlo by k tomu, kdyby skončil turecký prezident Erdogan? Pomohlo by to odblokovat tu situaci? Je to jeho osoba, která zatím brzdí jednání?

Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09

Je to celkový vývoj v Turecku. Mnohá prohlášení prezidenta Erdogana i tureckého premiéra jdou vnitropolitickým směrem otázkám. Změny bych v tuto chvíli nepředpokládala.

 

zdroj: ČT24, 1. 9. 2016