Mapa pravice

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
V době hádek o střet zájmů Andreje Babiše, v době hlasování o nedůvěře vlády si lidovci pořádají sjezd. Na rovinu, nebude přelomový, spíše mobilizační.Má ukázat, kam se strana vydá a kde najde nové voliče. Jenže politickou mapu mezitím ovládá někdo jiný a je otázka, jakou roli na této mapě hrají právě lidovci. Začínají Události, komentáře, dobrý večer. Jednu podobnost lidovci s ostatními koaličními stranami přece jenom mají. Stejně jako letos Andrej Babiš na sněmu ANO a Bohuslav Sobotka na sjezdu ČSSD, ani Pavel Bělobrádek nebude mít na víkendovém volebním sjezdu KDU-ČSL ve Zlíně soupeře. Vládní koalice tak určitě zůstane neotřesena. Je jen otázkou, jaké housle vlastně lidovci hrají. A já vítám ve studiu první hosty, těmi prvními jsou poslankyně Miroslava Němcová, dobrý večer.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS /ODS/
--------------------
Dobrý večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Proti ní sedí poslankyně Helena Langšádlová, dobrý večer i vám.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Dobrý večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
No a ve spojení jsme také s Janem Bartoškem, místopředsedou strany a místopředsedou Poslanecké sněmovny, dobrý večer i vám.

Jan BARTOŠEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /KDU-ČSL/
--------------------
Dobrý večer přeji.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, já začnu u vás. Podle vás jaké jsou silné lidovecké stránky?

Jan BARTOŠEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /KDU-ČSL/
--------------------
Stabilita, důvěryhodnost a také to, že držíme dohody. A jsme jako politický partner předvídatelní. To si myslím, že je hodně.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Stejnou otázku před nedávnem dostal Pavel Bělobrádek v Novém hlase a ten tam vypočítal k tomu ještě spolehlivost.

Jan BARTOŠEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /KDU-ČSL/
--------------------
Ano.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Když se zastavím u této spolehlivosti, zajímalo by mě, jak moc jste spolehlivý koaliční partner?

Jan BARTOŠEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /KDU-ČSL/
--------------------
Jsme spolehlivý koaliční partner. Jak jsem řekl, držíme dohody a jsme předvídatelní. Myslím si, že současné také neútočíme na naše partnery. V případě, že máme nějaké rozpory, řešíme je na koaličních radách. Nepotřebujeme k tomu mediální show. To si myslím, že jsou všechno znaky důvěryhodného politického partnera.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Když zůstanu u té spolehlivosti, tak nakolik je podle vás tahle ta spolehlivost limitovaná střetem zájmu Andreje Babiše?

Jan BARTOŠEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /KDU-ČSL/
--------------------
Já si myslím, že to podstatné, co je, že KDU-ČSL prošla vnitřní obměnou, jsou zde nové tváře, noví lidé a bavíme se o spolehlivosti KDU-ČSL, to znamená, my jsme vstoupili do koalice jako partner, který drží slovo a naplňuje koaliční smlouvu. To je vlastně důležité, to je důležité a dali jsme slib voličům a ten naplňujeme.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
To jste mi trochu odpověděl na něco jiného, než jsem se ptal. Já jsem se ptal, nakolik je tahle spolehlivost v rámci vládní koalice právě limitovaná střetem zájmu Andreje Babiše?

Jan BARTOŠEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /KDU-ČSL/
--------------------
Víte, když byly volby, tak všichni věděli, kdo je Andrej Babiš. Věděli o případné jeho možné minulosti a sporné spolupráci s StB. Věděli, že to je velký podnikatel, že má za sebou miliardy, spousty podniků a přesto dostal mandát takový, jaký dostal. Je potřeba si taky uvědomit, že už Josef Lux říkal, že stále tančí nebo tančíte s těmi, kdo jsou v sále, a to je podstatné. Takže já si myslím, že KDU-ČSL v rámci koalice také funguje jako tradiční politická strana, která je důvěryhodná a je demokratická.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Vzpomínáte na výrok tančíte s tím, kdo je v sále. Já bych třeba mohl použít výrok nebo takovou citaci, takové podobenství o orbě s ďáblem. Nakolik vám osobně tohle to vadí?

Jan BARTOŠEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /KDU-ČSL/
--------------------
Tak já osobně své názory veřejně prezentuji, k některým věcem mám připomínky. Na druhou stranu když jste jako politik, tak víte, že máte zodpovědnost za to, co se děje v zemi a vždycky je důležité stabilita a prosperita země a vaší zodpovědností nebo naší zodpovědností jako politické strany je to, abychom udrželi demokratický systém v zemi a starali se o prosperitu, a to si myslím, že KDU-ČSL naplňuje.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Paní poslankyně Němcová, nakolik podle vás lidovci hrají, abych to řekl slušně, nějakou užitečnou stafáž ve vládě Andreje Babiše?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS /ODS/
--------------------
Tak evidentně zatím z toho rok a čtvrt roku vládnutí je jasné, že to jsou tou nejméně vlivnou stranou uvnitř vládní koalice. Myslím, že vzhledem k tomu, že personálně se obnovili, nebyli jedno volební ve sněmovně, určitě přišli s ambicí nepřipustit už, aby se jim stalo něco podobného, aby tedy z té velké politiky vypadli. Řekla bych, že v tom principu být ve vládě za každou cenu, v tom se podobají té staré KDU-ČSL, kterou jsem já poznala, když jsem přišla do politiky. Nechci být nějak krutá a nějak tady dehonestovat politiku KDU-ČSL, ale jestli se mám zastavit u posledních slov, která řekl pan místopředseda sněmovny Bartošek o tom, že jejich cílem je též obhajoba demokratického systému v naší zemi, no tak myslím, že v tom selhávají naprosto nejvíce, že si nasadili takové ty růžové brýle, kterými, které jim pomáhají říkat veřejnosti, my dodržujeme svoje volební sliby, my plníme svůj program, ale dál už po nás nic nechtějte. To, jestli je tady nějaký větší problém, který se vymyká z rámce KDU-ČSL, jejich ambicí a jejího programu, to my, prosím, řešit nebudeme. My tady sice máme toho Andreje Babiše, všichni to víme, pan kolega Bartošek říká, všichni věděli, co je zač, no ale právě proto, že to mnozí věděli, tak by s ním třeba do koalice nešli. V tom já si myslím, že je ten velký problém. A jestli bych něco rozporovala, mohla bych těch výhrad míti více, tak to zásadní, co vidím jako úkol současné celé politické reprezentace, která se chce nazývat demokratickou a je stabilní politickou stranou, tak nepřipustit, aby se demokratický parlamentní systém naší země měnil v oligarchii.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Paní poslankyně Langšádlová, růžové brýle tady zazněly, zakrývání si očí v zájmu naplňování vlastního programu, je tohle to něco, co dělají podle vás lidovci v tuto chvíli?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
No já bych úplně nevyčítala to, že vznikla vláda. Vláda vznikla, vždycky po volbách nějaká vláda by vzniknout měla, ale co rozhodně vyčítám jak lidovcům, tak straně sociálnědemokratické, co vlastně se odehrává ty poslední měsíce. My jsme od počátku varovali před těmi riziky permanentního střetu zájmu, ale on se naplňuje. On se dneska na úplně konkrétních jevech naplňuje. Jsou, je to byznys v Lesích České republiky, je to byznys ve zdravotnictví, ale samozřejmě především ten poslední za 5 miliard, což je otázka biopaliv, kde vlastně několikrát ta vláda vlastně mohla prokázat, několikrát mohla prokázat a ti koaliční partneři se k tomu mohli postavit, že to zkrátka nepodpoří, protože v čem bohužel dneska je KDU-ČSL, jak říkal pan místopředseda sněmovny, spolehlivá, tak že přispívá k naplňování byznysu Andreje Babiše. V tom je žel a k mému politování mimořádně spolehlivá, že podporuje vlastně ty jeho korupční kroky, protože korupce není nic jinýho než zneužívání politický funkce k osobnímu prospěchu. A co jiného je, pokud místopředseda vlády prosadí podporu pěti, ve výši pěti miliard korun pro byznys, přímo kterým se zabývá. Co to je, když nepřipustí konkurenci alternativních forem biopaliv a trvají všichni na tom, že to může být pořád jenom ta řepka? Co to je, když je tady několikanásobná podpora tohoto byznysu?

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, pojďme z těch konkrétních věcí k tomu obecnému. Zeptám se vás, pane místopředsedo, musíte neustále poslouchat tyhle ty věci, zaznívají tady věci o tom, že máte růžové brýle, na tom sjezdu budete určitě mluvit o tom, že se vám povedlo naplnit svůj volební program z více než 50 %, ale přesto není to za cenu, jak tady zaznělo ve studiu mimo jiné, že to děláte pro to, aby někdo mohl naplnit svůj byznys?

Jan BARTOŠEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /KDU-ČSL/
--------------------
Víte, proto je velmi důležité vrátit se trochu do minulosti. Předchozí vláda ODS a TOP 09 v podstatě rozrazila vrata v Poslanecké sněmovně a způsobila, že do politického boje se mohly vrhnout ty marketingové projekty různých, různých podob, různých fasád a v podstatě teďkom sklízíme plody předchozí vlády, protože ona deklasovala pravicovou politiku, otevřela prostor v tom politickém spektru a do toho vstoupil Andrej Babiš a získal hlasy nespokojených voličů. Prostě to je třeba vzít jako fakt, takže ano, je potřeba si uvědomit, že to, co je, co se děje dnes, je součástí minulosti, na které má podíl ODS a TOP 09 svými kmotry, svým premiérem, který je vyšetřován, zneužitím tajných služeb a tak dále. To znamená ano, já z dnešní situace radost nemám, ale je součástí toho, co zde bylo předtím.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Paní poslankyně Němcová.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS /ODS/
--------------------
No, já tahle slova slýchám často a vím dobře, že jsme nebyli bez viny a také jsme to v těch předčasných volbách říkali jako ODS, která nesla zásadní odpovědnost za uplynulou vládu a té vině jsme se prostě nevyhýbali a těm našim chybám. Mluvili jsme o nich otevřeně v předvolební kampani, ale to, co tady slyším, je opravdové farizejství. Říci, no tak ony za to, že my sedíme s Babišem ve vládě, vlastně mohou ty předchozí pravicové strany, tak nikdo přece nemohl donutit KDU-ČSL, která, pokud jsem dobře poslouchala, se zmapovala zvláštní nejasnou minulost Andreje Babiše. Dodneska se bavíme o tom, jak asi mohl přijít v rámci těch privatizací k tomu majetku, který má. On stále mluví o tom, že tady je Palermo, všichni kradnú, ale o tom, aby vysvětlil, jak on sám nabyl svůj majetek, k tomu se ještě neodhodlal. A já si myslím, že to přece není možné říct, tady byly chybné minulé vlády, ale my si teď nad umyjeme ruce a my si s tím Andrejem Babišem do té vlády sedneme.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Promiňte, ale na druhou stranu to, že se Andrej Babiš dostal do politiky s velkým mandátem, je fakt a otázka zní, a teď jaksi odstoupíme od toho, s kým sedí ve vládě, ale prostě to, že v té vládě je, je vyjádření určité části veřejnosti, která mu dala svůj hlas. A ta otázka zní, nemůžou za to vaše vlády, že už, koneckonců byli jste to vy, byla to vaše strana, která na mnohých kongresech vystupovala proti své vlastní minulosti, proti tomu kmotrovství, která to prostě dohnala do té situace, že Andrej Babiš nakonec uspěl?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS /ODS/
--------------------
Já jsem to tady už odpověděla v té předchozí vstupu. Nejsem ten, kdo by říkal, že jsme byli bez viny, že jsme se nedopustili chyb, které nás do konce přivedly i na to, že jsme měli tak špatný volební výsledek v roce 2013, ale důrazně bych tady chtěla říct, že jsme nikdy nebyli vládou, která by umožnila kterémukoliv našemu ministrovi přesouvat do jeho soukromých firem tak obrovské miliardové zisky, jako se to děje teď za Andreje Babiše. Ta kumulace moci ekonomické, moci mediální, moci politické, to tady opravdu nikdy nebylo. Může vyčítat vládě ODS a nám samotným jako členům ODS každý leccos, ale takhle gigantický střet zájmů v této podobě a ta tolerance k němu tady nebyla. Nebylo by myslitelné, aby některý ministr v naší bývalé vládě měl soukromý byznys a do toho soukromého byznysu se převáděly státní peníze v téhle té, v téhle té podobně, jako jsme toho dneska svědky.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Je otázka, jestli určití členové vlády to nedělali skrytě místo toho, aby to dělali veřejně. A mohli bychom ty jména tady jmenovat, ale ...

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS /ODS/
--------------------
Prosím, ale tohle to jsou spekulace, které bychom si mohli tady povídat,ale tady je to přece zřejmé. Na tom příkladu o biopalivech jsme viděli, jak museli vědět všichni koaliční partneři, že přesouvají v rámci svého koaličního klidu peníze na účet Andreje Babiše. Možná je to vykoupeno tím, že potom ministři jak lidovců, tak sociálních demokratů dostanou lepší rozpočet od ministra financí na to, aby se mohli zalíbit těmi dárky, které budou dávat voličům. To já si myslím, že takhle nějak tam ta úmluva bude vypadat.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Paní poslankyně, mě by zajímal také váš názor na to, kolik vaše minulá reprezentace může za to, že teď se tady bavíme o střetu zájmu Andreje Babiše?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Víte, celý těch 25 let, kdy jsme přešli k demokracii a my všichni se tu demokracii učíme, učíme se jí jako politici, učíme se jí jako voliči, učíme se, co jí ohrožuje, učíme se, jak by měla fungovat. A těch chyb se tady stala opravdu celá řada. Ostatně když se ale podíváte do všech ostatních demokratických i vyspělých demokratických zemí, tak ty problémy, s kterými se střetávají, jsou velmi podobné. Je to tak, chyby jsme udělali samozřejmě i my, a je potřeba se z těch chyb poučit, je potřeba ty chyby nedělat, neopakovat je, ale to, co tady bylo řečeno, takhle enormní střet zájmů, takhle jasný přihrávání, jasný přihrávání obrovských miliard ze státního rozpočtu místopředsedovi vlády, to je bezprecedentní v civilizovaném světě. A já si myslím, že máme otevřít diskusi o zákonu střetu zájmů a máme opravdu přijmout taková pravidla, aby toto do budoucna nebylo možné, aby nebylo možné, aby někdo současně dělal politiku a současně byznys a ještě k tomu měl polovinu mediálního světa.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, posuneme se dál. Já se zeptám pana místopředsedy Bartoška ještě na jednu věc, která souvisí s tou aktuální politikou, a to je hlasování o nedůvěře. Zaznamenali jsme také z vaší vládní koalice citace o tom, že opozice pouze zdržuje a snaží se vám, vládě, zamezit nebo vlastně jaksi způsobit to, aby vy jste nemohli pracovat a nemohli přijímat zákony. Je, přijde vám tohle to jako správné a demokratické takhle mluvit o opozici?

Jan BARTOŠEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /KDU-ČSL/
--------------------
Ať už si o hlasování o důvěře nebo o nedůvěře vládě myslím cokoliv, je to legitimní právo opozice, která může využít a může ho dát na program jednání Poslanecké sněmovny, a to je její plné právo, já to respektuju.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
A rozumíte mu?

Jan BARTOŠEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /KDU-ČSL/
--------------------
Tak rozumím mu. Jistě k tomu opozice měla své důvody, že tak učinila a já, jak říkám, já to respektuju.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Zeptám se vás, paní poslankyně Němcová, budu citovat: "Je to zoufalý pokus, kdy chce menšina, která nemá šanci vládnout, zablokovat většinu." Souhlasila byste s tím?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS /ODS/
--------------------
Ale to prostě bych si nesměla pamatovat to, jak vypadala sněmovna v minulých letech. Tam byla vždycky většinová vláda a menšinová opozice a ta menšinová opozice v minulém volebním období vyvolávala hlasování o nedůvěře vládě prostě skoro vždycky, když se špatně vyspali. Kdybych to přehnala, tak třikrát do roka to určitě bylo, v minulém volebním období taky, takže já to beru jako legitimní nástroj opozice, který prostě jsme museli teď zvednout poté, co bylo tak flagrantním způsobem ta hra, která se hrála s veřejností, kdy hnutí ANO říkalo, my konečně už tedy ustřihneme ten penězovod směrem k firmám Andreje Babiše v podobě biopaliv, nechali si napsat ty úžasné titulky, všichni jsme si říkali, tak se v nich něco pohnulo, jejich voliči to jistě kvitovali s povděkem, a najednou přijde k hlasování a tam se strhla taková fraška, komedie a ubohost, že nakonec tedy výsledkem je toho, že peníze tečou tam, kam tekly i nadále. A opozice musí ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Rozumím, rozumím, a vy dnes říkáte, že to je legitimní nástroj a ta citace, kterou já jsem říkal, je to zoufalý pokus, kdy chce menšina, která nemá šanci vládnout, zablokovat většinu, to je věc, s kterou souhlasíte?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS /ODS/
--------------------
Tak nemyslím si, že zablokuje většinu. To není tak, že zablokujeme většinu. Je to nástroj, který nám připouští zákony, které umožňují opozici říci svůj názor na to, co se děje, jak si vláda počíná, jestli v minulosti byl zneužíván, mně se zdálo, že někdy ano, ale prostě vždycky když to opozice vyvolá, tak bylo nutno se k tomu nějak postavit.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Vy víte, proč já jsem použil tuhle tu citace. Víte, čí to byla citace? Byla to vaše citace z 6. 11. 2012, a proto se ptám , jestli ta situace se teď nějakým způsobem ve vašich očích změnila?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS /ODS/
--------------------
Já si myslím, že se změnila významně, protože jsem tady před chvílí mluvila o tom, že takovéhle věci, které se odehrály předvčerejšky ve sněmovně, jsme tady opravdu neviděli. Neumím si představit opozici v normální demokratické Poslanecké sněmovně, která by tu rukavici takto hozenou nezvedla. A alespoň pro své voliče, kterým je zodpovědná, zodpovídá se z toho, jak je zastupuje na té parlamentní úrovni, tak aby jim tu svoji akceschopnost nepředvedla.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Je to zoufalý pokus, který nemá, a teď, když zůstaneme u té citace, který nemá v zásadě šanci na úspěch. Je to věc, která, řekněme, je pouze mediální hrátkou k tomu, abyste byli vidět, nebo proč to vlastně děláte?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já si myslím, že to je příležitost i pro koaliční poslance, aby se nad tou problematikou trošku víc zamysleli, abysme si řekli, co se to tady vlastně odehrává, jaké to bude mít dopady. Já považuju spoustu lidí ve sněmovně, kteří jsou i v koalici, za lidi, kteří přišli do té sněmovny s dobrými úmysly a myslím si, že i oni mají mít šanci se zastavit a sami si zvážit, jestli opravdu chtějí být u takto bezprecedentní situace, u korupčního jednání místopředsedy vlády, který zneužívá svého postavení politika pro své ekonomické zájmy.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Já bych na závěr položil takovou otázku, která úplně nesouvisí s tím, ale v zásadě souhlasí s tím, o čem jsme se tady bavili. A začnu u vás, pane místopředsedo, řekněte mi váš názor nebo jak to na vás působí, jaká je atmosféra v Poslanecké sněmovně? Působí to na vás stejně jako, řekněme, na ty, kteří to sledují, že ta vyhrocenost mezi tábory opozice a koalice je až někdy nesnesitelná?

Jan BARTOŠEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /KDU-ČSL/
--------------------
Atmosféra v Poslanecké sněmovně skutečně není dobrá.Myslím si, že to nekultivuje národ, ani to nedává dobrý příklad. A myslím si, že Poslanecká sněmovna by mělo být prostředí, kde se svádí tvrdé boje, řekněme, tvrdě se argumentuje, ale současně je to kultivované prostředí, které by nemělo připomínat čtvrtou cenovou skupinu. A myslím si, že v mnohém ohledu potom to devalvuje práci celé Poslanecké sněmovny, kde se schválí spoustu dobrých zákonů, spoustu dobrých norem, a pak stačí jeden takový exces a v podstatě celá ta dobrá práce je překryta právě takovýmto nevhodným chováním.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Paní poslankyně, vy máte srovnání, čím to je?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS /ODS/
--------------------
Tak já si myslím, že jsme zažívali i docela bouřlivé doby. Vzpomenu na období 2002, 2006, kdy jsme byli svědky tedy pádu nejprve Špidlovy vlády, Grossovy vlády, za všech těch okolností nástup Jiřího Paroubka, ta atmosféra vůbec nebyla tehdy pěkná ve sněmovně. Nevím, jestli byla o něco horší nebo o něco lepší než dnes, mně to připadá tedy s tím odstupem let si dost podobné v té vyhrocenosti i těch debat, které se tam vedly. Na druhou stranu já vždycky říkám, sněmovna je bitevní pole, tam prostě o sebe ty názory musí křísnout, je tam zastoupení zleva doprava, a kde jinde než na takovéhle půdě by ty názory měly být ventilovány. Že se to někdy děje způsobem, který se málokomu líbí, že diváci, kteří se na to dívají, by si představovali tu debatu jinak, věcnější, kultivovanější, bez osobních útoků, navíc zažívali jsme je ve formě třeba, když vzpomenu na Davida Ratha, tak to byly opravdu příšerné momenty, které se snažím vygumovat z paměti tedy už, tak si netroufnu teď říct, které to období bylo horší.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Bitevní pole, které je ještě snesitelné, nebo už ne?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Víte, já bych si také přála, aby byla věcnější ta diskuse, aby to bylo kultivovanější, ale vy jste zrovna tento týden tady v Událostech, komentářích dávali ukázku z britského parlamentu, který, který patří, britský parlamentarismus patří vlastně k tomu základu, vzoru demokracie, a přesto i tam jsme viděli, jak mimořádně divoká, někdy vášnivá ta diskuse je. Ona totiž k parlamentarismu patří. My bychom si přáli, aby byla věcnější, aby byla v nějakých kultivovanějších mezích, určitě, určitě o to budem usilovat, ale žel z parlamentarismu divoké diskuse a někdy i emoce patří.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, dámy, děkuji vám za vaši návštěvu a za vaše slova. Na shledanou.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně mandátového a imunitního výboru PS /ODS/
--------------------
Na shledanou.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Na shledanou.

Jan BARTOŠEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /KDU-ČSL/
--------------------
Na shledanou.

 

22.5.2015    ČT 24    str. 01    22:00 Události, komentáře