Mladí demokraté a migrační a azylová politika


Včera se v Poslanecké sněmovně konalo setkání poslankyně Heleny Langšádlové s členy Mladých demokratů na téma Migrační a azylová politika.

 

 

 

„Velice si vážím toho, že takový klub jako jsou Mladí demokraté existuje. Demokracie a demokratický stát nemůže fungovat bez občanů, kteří jsou k demokracii samotné vychováváni. Proto jsou takováto uskupení pro budoucí směřování velice důležitá.“ uvítala všechny přítomné Langšádlová.

Poslankyně rovněž poděkovala Mladým demokratům za jejich zájem o toto téma, jelikož migrační a azylová politika je čím dál vážnější téma, kterým se musí zabývat i Česká republika.

Během setkání proběhla debata nad aktuální situací v České republice, nad podobou legální a nelegální migrace s vyjasněním, jaký je hlavní rozdíl mezi imigrantem a azylantem. Jedním z témat diskuze byl i současný stav migrace v rámci celé Evropy, který představuje podstatně závažnější problém pro její budoucí směřování. Evropa se musí potýkat s následky Arabského jara a existencí Islámského státu. Evropské země, které se řadí do hlavních migračních tras, se navíc velice špatně vyrovnávají s integrací cizinců. Problematika migrace v sobě však zahrnuje i takové závažné věci jako je obchod s lidmi a drogové obchody.

V rámci závěrečné diskuze se účastníci dotkli i situace v Rusku a na Ukrajině.


TOP 09, Středočeský kraj

Přílohy

  • Beseda Beseda