Musíme si uvědomit co je prioritou

Jak nás budou s odstupem desetiletí hodnotit naši potomci, nás Evropany spojené do unikátního projektu EU na počátku 21. století?

 

Jak odpovědně přistupujeme k hrozbám, které se objevily v uplynulých letech?

Hrozbami pro naší civilizaci bezesporu jsou expanze Ruska, vznik Islámského státu a migrační krize. Dokázali jsme adekvátně reagovat na ruskou a islámskou hrozbu? Posílili jsme dostatečně naše obranné kapacity? Dokážeme ubránit naši suverenitu a svobodu? Dokážeme reagovat na hybridní válku, která probíhá na východě a jejíž součástí je mimořádně rozsáhlá propaganda? Věnujeme dostatek zdrojů na řešení migrační krize? Uvědomujeme si, že současná migrační krize není otázkou posledních měsíců, ale že migrace z rozdílných nábožensko – kulturních oblastí do Evropy probíhá již desítky let a ne všichni, kteří přišli přijali naše civilizační hodnoty.

Evropa si musí přiznat, že není schopna přijmout desítky milionů migrantů stojících na hranicích. Evropa musí výrazně zvýšit výdaje v místech odkud migranti přicházejí stejně tak jako na ostrahu vnější hranice, ale i zvýšit výdaje na návratovou politiku těch, kteří jsou dnes v Evropě nelegálně rovněž na důslednou integraci těch, kteří již v Evropě legálně žijí. Na neposledním místě musíme vyhlásit válku organizovanému zločinu, který nese zásadní podíl na dnešní neúnosné situaci.

Je-li něco prioritou, musí se toto jako priorita v rozpočtu projevit. Avšak stávající situace tomuto naprosto neodpovídá. Na oblast azylu a migrace EU vynakládá 350 mil euro, tj. 0,25 %  rozpočtu EU, což naprosto neodpovídá závažnosti situace.

TOP 09 bude v rámci EPP prosazovat zásadní navýšení zdrojů pro boj s tím, co nás ohrožuje. Musíme si uvědomit, že v situaci, kdy čelíme několika životním hrozbám, musíme přestat financovat sporné projekty jako jsou například aguaparky a golfová hřiště a opravdu si jasně stanovit priority pro boj s hrozbami, kterým čelíme.
 

Helena Langšádlová,
poslankyně TOP 09