Nedotujme popelnice ze školek

V současné době mají naše obce minimum možností, jak ovlivnit své vlastní příjmy. Dochází tak k absurdním situacím, kdy musí nakládání s komunálním odpadem dotovat např. z prostředků, které by použily na tvorbu míst v mateřských školkách. Této situaci chceme zabránit.

Navrhujeme proto, aby si obce mohly stanovit poplatek za komunální odpad v takové výši, která odráží skutečné náklady. Současná povolená maximální výše pro netříděný odpad 250 Kč na osobu ročně zdaleka nepokrývá nutné výdaje obcí. Podle podrobné analýzy se za posledních deset let téměř zdvojnásobily, zatímco horní výše poplatků zůstala nezměněná. Nyní se pohybuje kolem 900 Kč za osobu a rok. Celkově může obec využít kromě výše uvedené částky ještě horní hranici poplatku za tříděný odpad 250 Kč, tedy celkem 500 Kč za osobu a rok.

Představme si typickou malou obec s tisíci obyvateli. I tehdy, pokud stanoví oba typy poplatku na maximální výši, doplácí ročně ze svého rozpočtu asi 400 tisíc korun, což představuje pro malou obec významnou sumu. Ta pochopitelně chybí na jiné veřejné služby, které musí obec zajišťovat pro své občany. Ve Středočeském kraji se třeba jedná o provoz a investice do předškolních zařízení, obce se pak potýkají s nedostatkem míst pro děti. 

To ale není jediný problém. Obce také nemají možnost vybrat poplatek od cizinců pobývajících na území České republiky na základě povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Stejně tak od vlastníků tzv. apartmánů, tj. bytových jednotek mnohdy sloužících k rekreaci nebo pronájmu a od fyzických osob užívajících rodinné domy za účelem bydlení bez nahlášení k trvalému pobytu. Z těchto důvodů se navrhuje rozšířit poplatkovou povinnost i na tyto skupiny obyvatel.

Dále navrhujeme zvýšit horní hranici poplatku za nakládání s netříděným odpadem ze současných 250 Kč na 750 Kč. Maximální limit poplatku pro tříděný odpad chceme ponechat z motivačních důvodů na stávající výši. Necháváme pak na obecních zastupitelích, aby posoudili, do jaké míry chtějí systém nakládání s odpadem dotovat či využít uvolněné prostředky na zajištění veřejné služby, která je v konkrétní obci nutně zapotřebí.

Helena Langšádlová, místopředsedkyně Rozpočtového výboru PS PČR