Neformální setkaní zástupců neziskových organizací

Poslankyně Helena Langšádlová přijala pozvání a vystoupila na setkání představitelů nestátních neziskových organizací z oblasti náhradní rodinné péče.

 

Pracovní jednání se uskutečnilo v Informačním středisku Mikuláš, o. p. s., v Praze kde se diskutovalo o problematice transformace péče. Záměrem setkání bylo vytvoření a posílení komunikačních vazeb, dále navázání spolupráce mezi jednotlivými organizacemi, ale i výměna praktických zkušeností. Během programu vystoupili zástupci z organizací Děti patří domů, o.s., Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. a další.