Nové formy individuální péče o malé děti

Poslankyně Helena Langšádlová se po zasedání 36. schůze Poslanecké sněmovny účastnila kulatého stolu k problematice nových forem individuální nerodičovské péče o malé děti.

 

V České republice již několik let probíhá diskuse o podpoře a zavádění nových forem individuální nerodičovské péče o malé děti. Tato podpora je včleněna do programového prohlášení vlády i se nachází v
Národním programu reforem ČR 2011. Jedná se zejména o vzájemnou rodičovskou výpomoc a dětské skupiny.

 

Aktuálně je právní úpravu ve stavu diskusí nad návrhem věcného záměru zákona a tento návrh navíc obsahuje oproti původní verzi pouze omezenou škálu nových forem péče o malé děti.

 

V rámci uskutečněného kulatého stolu se setkali zákonodárci se zástupci gesčního resortu a dalšími hosty a debatovali nad dalším vývojem, odstraněním překážek a také o situaci v této problematice v sousedním Německu a Rakousku.

Přílohy

  • Účastníci kulatého stoluÚčastníci kulatého stolu