Obce přátelské rodině? Letos jsou to Borovany, České Budějovice, Dub u Prachatic, Hradec Králové a Třinec

Pět měst a obcí dnes převzalo z rukou ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové v Poslanecké sněmovně ocenění v celostátní soutěži Obec přátelská rodině 2012.

 

Vítězové získají celkem 5,1 milionů korun ve formě neinvestičních dotací. Díky nim budou moci rozvíjet aktivity na podporu rodiny a spustit nové projekty. Už 5. ročník soutěže vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny ve spolupráci se Sítí mateřských center, Asociací center pro rodinu a Svazem měst a obcí.

„Rodina je velmi důležitá hodnota v našem životě. Jsem velmi ráda, že máme takové zastupitele, kteří si to uvědomují a na život rodin myslí i při práci pro obec. A je velmi dobré, že vesnic a měst vstřícných k rodinám u nás přibývá,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová (TOP 09).

Cílem soutěže Obec přátelská rodině je ocenit ty obce, které se prokazatelně snaží zlepšit opatření na podporu rodiny. Mají dlouhodobá řešení, jak vytvořit rodinám lepší podmínky. Účastníci letošního ročníku tak měli za úkol mj. předložit plán rozvoje rodinné politiky, který je základním předpokladem dalšího rozvoje. 

Letos se do soutěže přihlásilo 28 obcí, které soutěžily v pěti kategoriích podle počtu obyvatel. První místa v jednotlivých kategoriích obsadily Dub u Prachatic, Borovany, Třinec, České Budějovice a Hradec Králové.

Tým složený ze zástupců MPSV, Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti PSP ČR, Asociace center pro rodinu, Sítě mateřských center, Svazu měst a obcí a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí hodnotil soutěžní materiály obcí složené z následujících částí:
• Základní charakteristika obce
• Podněty pro tvorbu plánu rozvoje rodinné politiky
• Základní informace o výchozím stavu rodinné politiky
• Plán rozvoje rodinné politiky

 „Považuji za zásadní všestrannou podporu rodiny jako základní jednotky naší společnosti. Motivace obcí k podpoře jejich rodin je pro posilu prostředí přátelského rodině velmi významná,“ říká předsedkyně Stálé komise pro rodinu PSP ČR Helena Langšádlová.

Vyhlašovatelé soutěže chtějí prostřednictvím neinvestičních dotací odměnit vítězné obce, ale také inspirovat ty, kteří teprve začínají a snaží se pracovat na svém rozvoji. Vítězové předchozích ročníků peníze využili například na podporu příměstských prázdninových táborů, dovybavení dětských hřišť, zajištění seminářů o rodičovství a výchově dětí, vytvoření nových informačních zdrojů se zaměřením na rodiny (weby či brožury o službách pro rodiny apod.), oslavy Dne dětí, Dne rodin či tradičních svátků, vytvoření dětských koutků, projekty zaměřené na spolupráci mateřských škol a zařízení pro seniory aj.


Kategorie Počet obyvatel Dotace v Kč Název obce Kraj
I. do 1 000 500 000 Dub u Prachatic Jihočeský
II.  1001 – 3 000 nebyl určen vítěz
III. 3001 – 10 000 1 100 000 Borovany Jihočeský
IV. 10 001 – 50 000 1 500 000 Třinec Moravskoslezský
V.  50 001 a více 1 000 000 České Budějovice Jihočeský
  1 000 000 Hradec Králové Královéhradecký
Dotace celkem  5 100 000 Kč


Více informací o soutěži včetně předchozích ročníků je na: www.obecpratelskarodine.cz.


Štěpánka Filipová
tisková mluvčí

Přílohy

  • Předávání cenPředávání cen