Obcím příjmy z loterií i větší pravomoci

V současnosti se v poslanecké sněmovně projednává několik novel herního zákona. Protože se v mnoha věcech překrývají, hledá se shoda na jednom kompromisním znění. Domnívám se, že klíčovým faktorem je rychlost dosažení dohody tak, aby obce mohly regulovat umístění videoterminálů na svém území již od roku 2012.

Jedná se o jeden z nejpalčivějších problémů v oblastí hazardu. Obce totiž nemohou kvůli špatné legislativě ovlivnit správní řízení, ve kterém ministerstvo financí povoluje umístění interaktivních videoterminálů. A toto povolení je nárokové, tj. ministerstvo nemá možnost nevyhovět žádosti, pokud žadatel splní formální podmínky. Mnozí starostové tak plakali a pláčou na špatném hrobě – problém není v činnosti ministerstva, ale v legislativě, která může být změněna pouze v parlamentu.

Jednou se tak již stalo, ale prezident návrh vetoval a sněmovna kvůli volbám v minulém roce již nestihla veto přehlasovat. Proto je potřeba co nejrychleji přijmout novelu, která umožní obcím stát se účastníkem správního řízení a vymezit území, na kterém nechtějí hazard tolerovat. Bohužel, někteří poslanci přicházejí s dalšími a dalšími požadavky, které ohrožují dosažení kompromisu, a tím i vyřešení dlouhodobého problému.

Připomeňme také, že obecní rozpočty neměly z rostoucího počtu videoterminálů (na rozdíl od výherních hracích přístrojů) přímo ani korunu. Obce sice občas dostaly od loterijních společností malou část z odvodů na veřejně prospěšné účely, zbytek ovšem unikal v málo průhledném a špatně kontrolovatelném systému. Ostatně mnohá média se tomuto tématu obsáhle věnovala a poukázala na řadu odstrašujících případů.

Proto velice vítám plán ministerstva financí podrobit od příštího roku loterijní společnosti standardnímu zdanění a speciálnímu odvodu. To by mělo dvě výhody. Zaprvé by přineslo větší odvodové zatížení hazardu a zadruhé by se výnos této sdílené daně stal také příjmem obecních pokladen. Obce by tak měly například více prostředků i na preventivní činnost zaměřenou na volnočasové aktivity dětí.

Helena Langšádlová, místopředsedkyně Rozpočtového výboru PS PČR (TOP 09)