Odměny advokátům nesmějí být likvidační

Spolu s dalšími poslaneckými kolegy jsem předložila návrh novely, která si klade za cíl zabránit umělému navyšování nízkých dluhů o přemrštěné odměny advokátům.

 

 Často se tak stává, že z dluhu řádu stokorun se stane dluh v řádu desítek tisíc. A právě k tomu značně přispívají štědré odměny advokátním kancelářím. Ty budou chtít své příjmy bránit a náš návrh se jim nebude líbit. Rozhodně však odmítám jejich argument, že by náš návrh šel na ruku neplatičům a dlužníkům. Odmítám, aby advokátní kanceláře dostávaly mnohatisícové částky za minimální práci, kde se i jejich dodatečné náklady pohybují blízko nuly.
 Soudu stále zůstane možnost, aby v případě složitějších pohledávek, kde advokát musí odvést více práce a případu se více věnovat, přisoudil náklady řízení dlužníkovi ve prospěch advokáta. Obdobně i v případě, pokud bude notorický neplatič vyvolávat obstrukce. Soud jen musí, na rozdíl od současné situace, takové rozhodnutí zdůvodnit a nemůže vyšší odměnu jako náklad řízení přiznat automaticky.

 O autorovi| HELENA LANGŠÁDLOVÁ, poslankyně TOP 09