Otevírání trhu EU je českým bytostným zájmem

Již více než rok se vyjednává obchodní smlouva mezi Evropskou unií a USA, známá pod zkratkou TTIP.

 


Má za cíl podpořit ekonomiku obou stran prostřednictvím liberalizace vzájemného obchodu a investic. Přesto se najde mnoho odpůrců úmluvy, kteří pod záminkou ochrany spotřebitelů nechtějí připustit větší otevření trhů.
Na úvod chci připomenout, že na obchodní smlouvu nemůžeme v tuto chvíli nahlížet pouze hospodářskou optikou. Vnímám ji také jako posílení vazeb v severoatlantickém prostoru, který se vyznačuje společnými hodnotami v otázkách demokracie a ochrany lidských práv, ale i jako posílení společných bezpečnostních vazeb, které jsou v této době pro naši budoucnost životně důležité.


Mnohokrát již bylo prokázáno, že mezinárodní obchod, dělba práce a specializace představují jeden z hlavních motorů hospodářského růstu. Proto je nezbytné odstraňovat překážky obchodu. Naopak, vytváření bariér pro obchod, protekcionismus a snaha chránit vlastní podniky a odvětví před zahraniční konkurencí vede ke snižování růstu. Tato opatření byla důvodem, proč např. se hospodářská krize z počátku třicátých let minulého století nestala jen běžným cyklickém výkyvem, ale hlubokou a dlouho trvající depresí.


Tomu musíme do budoucna zabránit. Je sice jasné, že otevírání mezinárodního obchodu povede k utlumování neefektivních výrob a lokálně k růstu nezaměstnanosti, nicméně překážky obchodu problém neřeší, jen jej prohlubují. Stát by se proto měl soustředit na podporu rekvalifikace a obecně usnadnění přechodu pracovních sil i kapitálu do více konkurenceschopných firem a odvětví. Nikoli na uzavírání svého trhu, což by na malou a proexportně orientovanou ekonomiku typu České republiky mělo fatální důsledky z důvodu odvetných opatření.
TTIP se bude týkat asi třetiny mezinárodního obchodu na světě. Několik renomovaných evropských ústavů již vyčíslilo pozitivní efekt na hospodářský růst i tvorbu pracovních míst. Bude však vždy záležet na konkrétních firmách a konkrétních lidech, jak se chopí nových příležitostí. Jistě bude potřeba vyřešit spoustu odlišných pohledů na technické standardy či pravidla na ochranu životního prostředí. Nejde ale o neřešitelný problém, každá ze stran by měla v něčem ustoupit. 


Považuji za náš bytostný zájem podporovat propojování evropského a amerického trhu. Nejen kvůli podpoře hospodářského růstu a zvyšování životní úrovně, ale také kvůli společným hodnotám.

 

Helena Langšádlová
poslankyně TOP 09