Péče o ohrožené děti a jejich rodiny

Helena Langšádlová, předsedkyně Stélé komise pro rodinu a rovné příležitosti, zaštítila pořádání odborného semináře v Poslanecké sněmovně PČR.

 


Celodenní seminář připravil Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv, ve spolupráci s poslankyní Langšádlovou. Ochránce provádí od roku 2006 tzv. systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě. Cílem semináře bylo seznámit poslance a poslankyně, zástupce dotčených ministerstev a krajských samospráv s výsledky návštěv, které v předchozím roce probíhaly v dětských domovech a výchovných ústavech.


Během dopoledního a odpoledního bloku například vystoupili představitelé ministerstev, zmocněnkyně pro lidská práva, zástupce krajů, mladí lidé, kteří vyrostli v dětských domovech.

Přílohy

  • Odborný seminářOdborný seminář