Pietní akt k uctění památky skupiny Silver A

Vystoupení v obci Senice

Vážený pane generále, vážený pane starosto, vážené dámy a pánové,

 

v letošním roce si připomínáme mnohá výročí spojená s válečnými tragédiemi 20. století. V těchto týdnech jsou to především 100. výročí vypuknutí 1. světové války a 70. výročí dne D vylodění spojenců v Normandii. Jistě, byly to zlomové okamžiky naší historie, které jsou spojeny s bezpočtem obětí, pro nás však již mnohdy anonymních obětí. A v tom  je veliký rozdíl s událostí, kterou si připomínáme dnes na tomto místě. Připomínáme si zde odvahu a odhodlání konkrétních mladých mužů jejíž osudy známe, a kteří zde prošli důležitou etapou svého poslání, postavit se okupaci naší vlasti a přispět našemu osvobození. Je správné a důležité, že si každý rok znovu a znovu připomínáme na konkrétních osudech, že k naší historii patří činy mnoha statečných mužů a žen. Je správné si uvědomovat, že statečné postoje mužů a žen připravených k obraně naší země jsou důležité i pro naši budoucnost.

 

Dovolte mi, abych vyjádřila srdečné poděkování obci Senice za to s jakou důstojností každoročně připomíná výsadek skupiny Silver A.

 

Čest památce všech, kteří za naši svobodu položili své životy. 

 

 

Děkuji za pozornost.