Podpora sociálního bydlení v ČR a v Izraeli

Dnešního semináře, který pořádala poslankyně Helena Langšádlová, se zúčastnilo přes čtyřicet zástupců a pracovníků izraelské národní organizace Amidar.

 

S šedesátiletou tradicí je Amidar nejstarší organizací, která podporuje statisíce izraelských občanů – osamělé matky, nově přistěhovalé občany, seniory, týrané ženy, lidi bez přístřeší, vojáky sloužící v Izraelské armádě, kteří nemají v Izraeli rodinu, propuštěné věžně, osoby se zdravotním postižením a další. Organizace zaměstnává na pět set stálých zaměstnanců, vlastní kolem 75 tisíc bytů.

 

Dotační politika státu v gesci Ministerstva pro místní rozvoj se cíleně zaměřuje na podporu výstavby nájemních bytů pro sociální bydlení od roku 2003. Od té doby bylo postaveno s pomocí státu přes čtrnáct tisíc nájemních bytů pro sociální bydlení. Jedná se o byty pro osoby s nízkými příjmy, pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Jeden titul je také zaměřen na úzkou skupinu osob, které jsou ohroženy nebo žijí s sociálním vyloučení.

 K problematice osob ohrožených sociálním vyloučení pohovořil Jan Snopek z Agentury pro sociální začleňování. Od roku 2003 agentura spolupracovala již s třemi desítkami obcí. Sociální bydlení je poskytováno formou okamžité pomoci ve chvíli bytové – tzv.krizové ubytování, dále pro klienty, kteří potřebují za pomoci odborné asistence upevnit si kompetence a návyky potřebné k udržení bydlení – tzv. tréninkové bydlení, a nakonec dlouhodobé sociální bydlení.

Přílohy

  • SeminářSeminář
  • Hosté z IzraeleHosté z Izraele