Poslanecká sněmovna by měla schvalovat služební zákon

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý večer. Jak už víte z našeho vysílání, Poslanecká sněmovna by měla ještě dnes schvalovat v prvním čtení služební zákon, to je ostatně důležitá podmínka, kterou si stanovil prezident Miloš Zeman pro jmenování vlády. Poslanci opoziční TOP 09 a ODS nazývají ten zákon Lex Babiš.

 

 Podle nich má totiž zaručit, že Andrej Babiš se stane ministrem i přesto, že by mohl mít problém získat negativní lustrační osvědčení. Co konkrétně opozice normě vyčítá, dozvíme se právě teď. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je poslankyně a místopředsedkyně strany TOP 09 Helena Langšádlová. Zdravím vás, paní poslankyně, do Poslanecké sněmovny. Dobrý den.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Dobrý den.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Už jste se ve sněmovně dostali k tomu prvnímu čtení služebního zákona, nebo stále ještě ne?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ne, ještě se jedná o zákoně, který má upravovat kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A myslíte, že se ke služebnímu zákonu, k tomu prvnímu čtení ještě dnes vůbec dostanete?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já věřím, že ano, byť to pravděpodobně bude v pozdních nočních hodinách.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste se snažili zabránit tomu, aby se vůbec ten zákon schvaloval, byl zkrátka na programu schůze, to se nicméně nepodařilo. Víte, mě by zajímalo, paní poslankyně, jestli si uvědomujete, že ten zákon od nás chce také Evropská unie, protože my jsme jediná země Evropské unie, která takový zákon nemá?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
My naprosto nezpochybňujeme potřebnost přijetí tohoto zákona a potřebujeme ho především sami kvůli sobě, nikoliv kvůli Evropské unii, ale i ta Evropská unie hovoří o kvalitě a ne o té rychlosti. Moji kolegové, kteří byli účastni i při jednáních s Evropskou komisí, říkali, že ze strany Evropské unie bylo hovořeno o tom, že ten zákon má být přijat kvalitně, že opravdu má dlouhodobě nastavovat podmínky pro situaci na straně úředníků a nikoliv, že musí být svolána mimořádná schůze 21. ledna jenom proto, aby byl jmenován pan Babiš ministrem.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak ono to je podmínka, jasná podmínka, kterou si dal prezident Miloš Zeman proto, aby jmenoval tady tu vládu, že musí projít v prvním čtení do konce ledna služební zákon. Takže z toho důvodu se znovu ptám, kde vy berete takovou jistotu a mluvil například váš místopředseda o tom dnes v Poslanecké sněmovně, že ten zákon fakticky ruší lustrace. Víte, z čeho přitom vycházíte, kde jste se to dočetli?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ono je to především naprosto nesmyslná podmínka, protože, pokud se ten zákon dnes přijme v prvním čtení, respektive prokáže k projednání, dalšímu projednání výborům, tak na stávajícím právním stavu se nic nezmění a znamená to, že se vlastně ruší ta povinnost nebo ta ústavní zvyklost, že ministři by měli mít lustrační osvědčení. Je to jakési privilegované postavení politiků, kteří ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Počkejte, čím se ruší? Já jenom zmiňuju, že v tom poslaneckém návrhu, který máte projednávat dnes ve sněmovně, není o lustracích ani slovo, paní místopředsedkyně, kde jste se to dočetla, z čeho vycházíte?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Tak ono to vyplývá z toho, co je vlastně řečeno ze strany koaličních poslanců, že pokud bude zákon přijat v prvním čtení, takže pan prezident bez ohledu na to, že pravděpodobně pan Babiš není schopen předložit čisté lustrační osvědčení, tak ho de facto jmenuje. O znamená, že se zavede zvyklost, že ministr, který vede ministerstvo, nemusí mít lustrační osvědčení.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Počkejte, ale v tom zákoně to napsáno není, a jedna věc je, co se říká někde na chodbách sněmovny, a druhá věc je ta, která potom stojí v nějakém zákoně. Tak z tohoto důvodu, jestli nepředjímáte něco, co by se třeba mohlo do toho zákona dostat nějakým pozměňovacím návrhem nebo z čeho vycházíte?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Tak o tom, v jaké podobě, v jaké podobě ten návrh bude přijat v tom konečném znění, po tom třetím čtení, poté, co bude projednán v Poslanecké sněmovně a nakonec i v Senátu, jaký bude ten obsah, to vlastně nikdo z nás neví, protože i ti předkladatelé dneska přiznávají, že ten návrh tak, jak byl předložen, takže neodpovídá ani ústavnímu systému a i oni říkají dopředu, že bude muset být výrazně změněn. Nakonec i vláda premiéra Rusnoka, která určitě je vládou, která měla podporu sociální demokracie, k tomu návrhu přistoupila velice kriticky.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Lustrační zákon a služební zákon spolu nesouvisí, říká jasně šéf poslaneckého klubu hnutí ANO pan Faltýnek, a dokonce řekl, budu ho citovat: "Floskule pana Kalouska jsou prázdné, liché a účelové, jenom zastírají to, že oni, myšleno TOP 09, žádný služební zákon nechtějí přijmout, aby zakonzervovali státní úředníky." Je to tak?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ne není to tak. My jsme vědomi, že je potřeba přijmout zákon o státní službě, proto také i předchozí vláda premiéra Nečase tento zákon už projednala a jen díky tomu, že byla rozpuštěna Poslanecká sněmovna, tak nebylo ho možné přijmout už v tom minulém období.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A co ještě je to, když se vrátím i k tomu, o čem vy jste mluvila, paní místopředsedkyně, o tom, že ta podmínka, kterou si dává Miloš Zeman, není zcela na místě a na to říká šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, že zkrátka musí respektovat to, co po nich chce pan prezident, protože v případě, že by tu podmínku nerespektovali, tak tady bude dál vládnout vláda pana premiéra Rusnoka.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
No, ale právě to staví Poslaneckou sněmovnu do poněkud nedůstojné pozice, protože odpusťte, ono je to něco podobného, jako kdyby pan prezident řekl - všichni poslanci koaliční musí udělat kotrmelec, tak by ho udělali. Ono právě proto, že to nemá žádné právní zakotvení tato podmínka pana prezidenta, tak právě proto si myslím, že je velmi nedůstojné, že ti budoucí koaliční poslanci na takovouto nesmyslnou podmínku přistupují a zdá se, že pan prezident poté, přestože i když to tento zákon bude přijat v prvním čtení, tak to nemá žádné legislativní dopady, tak na základě tohoto nesmyslného požadavku, dohody mezi ním a panem Babišem a panem Sobotkou, je odhodlán jmenovat pana Babišem ministrem bez ohledu na to, že právě to lustrační osvědčení nemůže v tuto chvíli pravděpodobně předložit a opravdu je to výrazné narušení ústavních zvyklostí a především to vyvolává nerovnost mezi těmi úředníky, protože ti vysocí úředníci musí mít lustrační osvědčení a tou hlavou, která to ministerstvo vede.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A na druhou stranu, když se vrátím k těm slovům Pavla Bělobrádka, vy byste radši tady nechala dál vládnout vládu pana Rusnoka tedy?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ne, já jsem přesvědčená, že je potřeba, aby tady již byla vláda, která bude mít svou legitimitu a která předstoupí před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o důvěru, ale to přece, tato podmínka je naprosto nesmyslná a opravdu to oslabuje pozici Poslanecké sněmovny i do budoucna, kdy může prezident přijít i s dalšími jakýmikoliv nesmyslnými požadavky.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to říká Helena Langšádlová, která je místopředsedkyní strany TOP 09 a poslankyní za tuto stranu a právě v tuto chvíli také host Dvaceti minut Radiožurnálu. Za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat, budeme se věnovat ještě detailněji tomu, jaké změny by měl přinést služební zákon. Nejdříve se ale podíváme také na naše silnice.

redaktor
--------------------
A připomínáme obousměrně neprůjezdnou dálnici D1 na 176. kilometru. Poblíž Ostrovačic havaroval kamion převážející barely s kyselinou. Únik kyseliny teď likvidují hasiči, policisté v obou směrech odklání dopravu. Směrem do Brna na kilometru 168 směrem na Prahu na Ostrovačice, to je kilometr 178. Před odklonem v obou směrech popojíždí kolony, tak pokud můžete, sjíždějte dřív. Tolik doprava aktuálně.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy posloucháte Radiožurnál, posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, to byla mimořádná Zelená vlna. My se ale vracíme zpátky do našeho sněmovního studia, kde je naším hostem Helena Langšádlová, místopředsedkyně strany TOP 09 a také poslankyně za tuto stranu. Ještě jednou vás zdravím, bavíme se o služebním zákoně. Už jsme probrali vlastně výhrady, které dnes zaznívali od vás, od opozičních stran ve sněmovně na adresu služebního zákona z dílny České strany sociálně demokratické. Vy ale sama říkáte, paní poslankyně, že ten zákon je potřeba. Tak, když se podíváme na to, že služební zákon zavádí třeba takzvaného superúředníka, to je taková věc, o které už se asi každý mohl dočíst ve spoustě novinových článků. Jak se díváte třeba vy osobně na tuto myšlenku, ta vám přijde také špatná?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Tak my jsme pro profesionalizaci státní správy, jsme určitě proto, aby na každém úřadě, na každém ministerstvu byl takzvaný státní tajemník, který by měl na starosti a zodpovídal by za chod jednotlivých úřadů, ale nejsme pro zavádění této role superúředníka, který by byl jmenován panem prezidentem. Já jsem si pak říkala, jestli by to pak nevypadalo tak, že úředníci se budou odpovídat panu prezidentovi, který bude říkat, kdo je a kdo není odborník, to musí být nastaveno systémem a nikoliv jedním úředníkem.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní poslankyně, myslíte si tedy, že vy dokáže třeba ve druhém čtení zabránit tomu, aby ten superúředník neprošel, nebo nemáte na to sílu? Budete to zkoušet, předložíte ...?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Tak budeme se snažit o tom kolegy přesvědčovat, protože opravdu tento zákon je dlouhodobým strategickým zákonem, od kterého se bude odvíjet kvalita veřejné správy v nadcházejících letech a bude velmi důležité, jak to bude na počátku nastaveno, takže budeme se bránit tomu, aby dopadem tohoto zákona bylo například zakonzervování výběru úředníků, kteří by byli nějakým neobjektivním způsobem vybráni a potom zafixováni na těch úřadech na další desetiletí dopředu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A tu pozici, jak jste mluvila o tom, že by se vám líbila myšlenka, kdyby na každém ministerstvu byl jakýsi státní tajemník, to je ostatně věc, o které mluvil nedávno ve svém projevu také prezident Miloš Zeman, že by si představoval, aby na každém ministerstvu byl takový státní úředník, který by byl jakýmsi odborníkem, jasným odborným garantem za tu funkci, uváděl příklad Německa, to je podobná myšlenka, kterou máte v hlavě i vy?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ano, tu máme. Na druhou stranu jedním z hlavních cílů je opravdu v rámci toho zákona stanovit rozhraní mezi politickým vlivem a tou profesionální státní správou, protože my jsme parlamentní demokracií a po každých volbách některá parlamentní uskupení získají většinu v Poslanecké sněmovně a samozřejmě chtějí prosadit ten program, který nabízí voličům, a tam je potřeba opravdu jasně říct, kdo na tom ministerstvu přichází s tím novým ministrem, kdo vlastně bude ten, kdo mu bude pomáhat prosazovat ten program, který sliboval voličům a kdo se tam bude měnit na tom ministerstvu po těch volbách a kdo opravdu patří potom k té stabilní státní správě, která se bude podílet na prosazování toho programu, ale opravdu z hlediska toho profesionálního přístupu a výkonu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže jinými slovy vy byste úplně nezavrhovala myšlenku udržet si politické náměstky dál na ministerstvech?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já si myslím, že to je otázka další diskuse, rozhodně by tam mělo být jasno stanoveno, já si dovedu představit třeba, že tam bude jeden náměstek, který by přicházel s tím ministrem, protože ono také není úplně snadné, když přijde, a to uvidí i ti členové té stávající koalice, ono není úplně snadné, když přijde ministr, který přijde na ministerstvo, kde nikoho nezná a já už jsem zažila i takový rozhovor úředníků, kteří říkali - no, tady ten ministr chce prosadit tady tu změnu, ale nám se do toho nechce, my už jsme tady 20 let a ať to ještě chvíli zkouší a my mu bez problémů bude házet klacky pod nohy. Takže tam je potřeba opravdu velmi dobře vyvážit, kolik těch lidí přichází na ministerstvo společně s novým ministrem, kteří budou vlastně pracovat pro prosazení toho programu a kdo potom patří k té stabilní státní správě, kde se, kde budou profesionální úředníci, kteří budou podporováni různými ochranami, aby je nemohl ohrozit v jejich pozici ten ministr.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Už jsme o tom mluvili, ten zákon, služební zákon v podstatě v Česku už existuje, a to od roku 2002, ale ta jeho podstatná část nikdy nezačala platit. Kolik byste si vsadila na to, paní poslankyně, že ten služební zákon tady skutečně začne platit někdy?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já si myslím, že máme najít shodu nad tím služebním zákonem a já věřím, že bude přijat ještě v letošním roce, ale ne kvůli Evropské unii, ale kvůli nám samým, ale opravdu záleží na tom, v jaké podobě, v jaké podobě bude přijat, aby opravdu byl přínosem pro profesionalitu a stabilitu státní správy a právě proto, že je to dlouhodobý strategický dokument, tak by měl, měl být přijat na základě shody napříč politickými stranami, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně a nezanedbatelnou otázku a nakonec dneska o ní mluví i pan premiér Sobotka, jsou náklady, které jsou spojeny s přijetím tohoto zákona, které opravdu musí být únosné a přiměřené.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Jinými slovy pro tento návrh z dílny sociálních demokratů, i když tam prošla celá řada pozměňovacích návrhů, které by se vám případně i mohly zamlouvat, tak pro ten prostě nezvednete ruku ani náhodou?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ne, to jsem neřekla, protože v tuto chvíli i ti sociální demokraté, kteří návrh předložili, sami hovoří o tom, že bude muset být přepracován. Já nechci předjímat, zda tento návrh podpoříme, návrh tohoto zákona, protože záleží na obsahu, záleží na tom, co bude přinášet a jaké úpravy tam budou zahrnuty a jaké náklady s tím budou spojeny?

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže případně i tato norma by mohla případně projít i vašimi hlasy potom ve finále ve třetím čtení?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Víte, Poslanecká sněmovna pravděpodobně v rámci prvního čtení rozhodne o tom, že tento zákon bude projednáván minimálně 90 dnů, možná i déle, to jsou tři měsíce práce, kdy dnes se ten zákon přikáže na projednání jednotlivým výborům, následně bude projednáván v tom druhém a třetím čtení. Co já vidím jako velmi nešťastné, a proto bude asi velmi vhodné, aby tady byl i ten zákon Rusnokovy vlády, za velmi nešťastné považuji to, že tento zákon neprošel vnějším připomínkovým řízením, protože to je velmi komplikovaná norma a tento zákon by opravdu si zasloužil, opravdu standardní projednání, což samozřejmě ta předloha, která je zde v Poslanecké sněmovně, tímto neprošla.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to říká Helena Langšádlová, dnešní host Dvaceti minut Radiožurnálu. Pojďme ještě na pár minut otočit list, paní místopředsedkyně strany TOP 09, váš velký konkurent, pokud to tak mohu nazvat v boji o pravicového voliče Občanská demokratická strana má za sebou kongres. Mě by zajímalo, do jaké míry vás znervózňuje právě ODS, která má za sebou kongres a která hlásí - jsme zpět a s novými tvářemi?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Tak musím říct, že kongres jsem samozřejmě sledovala, ale neznervózňuje. Já, víte já jezdím hodně do jednotlivých regionů, pro mě je to spíš otázka budoucího vývoje této politické strany, protože sice pan profesor Fiala je samozřejmě novým předsedou, on sám je v této politické straně pouze několik týdnů, ale já vím, že v mnoha regionech zůstávají titíž reprezentanti ODS a opravdu jenom budoucí týdny, měsíce a roky nám ukáží, jak se ODS vyrovná se svou minulostí.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdo je vlastně pro vás teď hlavní konkurent, je to Občanská demokratická strana nebo hnutí ANO spíš, podle toho, jak moc mluvíte a často o Andreji Babišovi, zdá se, že spíš se soustřeďujete na něj.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já myslím, že my se nesoustřeďujeme na Andreje Babiše. Andrej Babiš je mimořádným úkazem naší politiky, kdy vlastně člověk, který má výrazné zájmy mimo politiku, vstoupil do politiky a je tady výrazné podezření, že bude v permanentním střetu zájmů. Je to opravdu naprosto nestandardní situace, kdy osoba, která je příjemcem víc jak jedné miliardy dotací ze státního rozpočtu například ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Víte to sama, že už končí ve vedení Agrofertu, jak sám přiznal.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
To je pravda, ale samozřejmě, že těžko můžeme uvěřit, že tím ty vazby končí.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže, kdo je ten konkurent hlavní pro TOP 09 nebo hnutí ANO?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Víte, my takto na tu otázku nepohlížíme. My jsme politická strana, která má své voliče, je to mnoho zodpovědných lidí, kteří vybudovali firmy, je to mnoho lidí, kterým záleží na budoucnosti svých dětí, jsou to lidé, kteří opravdu jsou schopni, jsou vzdělaní, jsou schopni vnímat naši budoucnost v souvislostech a z dlouhodobé perspektivy, pro ty tu politiku děláme a upřímně řečeno nad těmi konkurenty samozřejmě sledujeme, sledujeme konkurenční pole, ale zase tímto způsobem se nad tím nezamýšlíme.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Na jaře proběhnou volby do Evropského parlamentu. S jakým výsledkem byste byla spokojena pro stranu TOP 09?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Zase my jsme si nestanovili žádné číslo, s kterým já nebo moji kolegové budeme spokojeni. My jsme přesvědčeni, že evropská integrace a prohlubování ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, na to jsem se neptala, paní místopředsedkyně, já jsem se ptala s počtem jakých mandátů při volbách do Evropského parlamentu byste byla spokojena?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Já vám říkám, že jsme si toto číslo nestanovili, ale co je pro nás zase důležité, aby se nám podařilo i v rámci té kampaně co největší počet voličů přesvědčit, že evropská integrace je tou správnou cestou pro Českou republiku.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže byste byla spokojená se ziskem kolika procent, když položím ještě jednou tu otázku?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Odpusťte já vám na tuto otázku ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Máte z toho obavy?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ne, nemám z toho obavu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Máte z toho takovou obavu z těch voleb, protože ony samozřejmě ukážou, jak se daří Andreji Babišovi, jak se daří s obnovenou ODS, proto se ptám a zajímalo by mě, s jakým ziskem byste byla spokojena za stranu TOP 09?

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Ano, já rozumím vaší otázce. Já z toho obavu nemám, ale žádné číslo ani vám teďko nebudu, já jsem se s nikým nevsázela a ani tuto otázku jsem si takto nekladla.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to říká Helena Langšádlová, místopředsedkyně strany TOP 09, dnešní host Dvaceti minut Radiožurnálu. Díky a na shledanou.

Helena LANGŠÁDLOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Na shledanou.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Helena Šulcová vám přeje všem, kteří jste poslouchali, dobrý večer. Na shledanou.

 


ČRO Radiožurnál | 21.1.2014 | 17:06 | Pořad: Dvacítka Radiožurnálu